โซล่าเซลล์

การออกแบบคำนวนโซล่าเซลล์

การติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด (ON GRID SYSTEM) ในบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

การติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด On grid ในบ้านพักอาศัย หลายท่านคงทราบดีว่าระบบ On-grid System นั้นเป็นระบบโซลาร์เซลล์ แบบต่อเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมีแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับกำเนิดไฟฟ้า จ่ายไฟให้กับกริดไทอินเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter )แปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ ต่อกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้า วันนี้จะเอาตัวอย่างที่ติดตั้งระบบออนกริดในบ้านพักอาศัย มารีวิวกัน มีทั้งวงจรการติดตั้ง อุปกรณ์ใช้อะไรบ้าง...

บทความเเนะนำ

บทความยอดนิยม

ความรู้เรื่องพลังงาน

ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์

ออกแบบคำนวนโซล่าเซลล์