Home DIY โซล่าเซลล์ ปั้มน้ำ โซล่าเซลล์ SOLAR PUMP  ปั้มน้ำเฉพาะตอนกลางวัน

ปั้มน้ำ โซล่าเซลล์ SOLAR PUMP  ปั้มน้ำเฉพาะตอนกลางวัน

ปั้มน้ำ โซล่าเซลล์ SOLAR PUMP  ปั้มน้ำเฉพาะตอนกลางวัน สุดเจ๋ง!

  • ปัญหาหลักๆ ของการใช้งานอุปกรณ์จำพวก ปั้มน้ำ ก็คือ ความยุ่งยากในการลากสายไฟ เข้านา หรือเข้าแปลงปลูกผักออร์แกนิค เพราะในบางครั้ง พื้นที่ที่เราจำเป็นต้องใช้น้ำ อยู่ไกลจากปลั๊กไฟ ทำให้ลำบากมาก อีกทั้งเวลาที่เราลากสายไฟ เข้าไปในพื้นที่ทำการเกษตร สายไฟอาจขาด! หรือโดนน้ำ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้!
  • และจากปัญานี้เอง เราจึงออกแบบ ปั้มน้ำ โซล่าเซลล์ แบบพกพาได้ ทำให้เวลาที่เราจะรดน้ำพืชผลทางการเกษตร เราก็แค่ยกปั้มน้ำ ไปตั้งตรงพื้นที่ ที่ต้องการใช้น้ำ อีกทั้ง บ็อกซ์ของปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ยังสามารถนำไปใช้เปิดพัดลม และเปิดหลอดไฟ ในตอนกลางวันได้อีกด้วย

รายละเอียด SOLAR PUMP

Brand : AEC Brand
Solar Box : SOLAR BOX (ไม่มีแบตเตอรี่ในตัว)
แผง Solar Cell : Poly 60W / 18V
ปั้มน้ำขนานเล็ก : 36W สูบน้ำได้ 4000 ลิตร/ชม. สูง 2-3 เมตร (ท่อสายยาง 1 นิ้ว)
การใช้งาน : สูบน้ำได้ เฉพาะตอนที่มีแสงแดด
ช่องเสียบ 12V(แบบในรถยนต์) : 2 ช่อง
อุปกรณ์ที่ได้รับ : SOLAR BOX, ปั้มน้ำ, แผงโซล่าเซลล์, สายไปยาว 20 เมตร
ใช้งานง่าย : เป็นแบบสำเร็จรูป กดสวิตซ์ปุ๊บ-ทำงานเองปั๊บ ไม่ต้องติดตั้งระบบให้ยุ่งยาก
การรับประกัน : 6 เดือน (D.I.Y. In Thailand)

Out of stock

เทคโนโยโลยี SOLAR PUMP

ด้วยเทคโนโยโลยี ของปั้มน้ำระบบ DC ที่ทำงานร่วมกับ Solar Box และแผงโซล่าเซลล์ ทำให้ใช้เราสามารถปั้มน้ำ ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยซักบาท ค่าไฟ 0 บาท เราจึงออกแบบ ปั้มน้ำ โซล่าเซลล์ SOLAR PUMP แบบพกพาได้ ทำให้เวลาที่เราจะรดน้ำพืชผลทางการเกษตร เราก็แค่ยกปั้มน้ำ ไปตั้งตรงพื้นที่ ที่ต้องการใช้น้ำก็สามารถรถน้ำพืชผลได้ทันที เพียงกดสวิตซ์ปุ๊บ – ทำงานเองปั๊บ ไม่ต้องติดตั้งระบบให้ยุ่งยาก

ฟั่งก์ชั่นการใช้งาน

  • ปั้มน้ำ DC แบบจุ่ม ขนาดเล็ก อัตราการสูบน้ำ 4,000 ลิตร/ชั่วโมง สามารถส่งน้ำได้สูง 2-3 เมตร เหมาะสำหรับการใช้งานในแปลงผักออแกนิกซ์ หรือแปลงเกษตรขนาดเล็ก
  • Solar Box กล่องโซล่าบ็อกซ์ ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับปั้มน้ำ หลังจากที่เราใช้ปั้มน้ำเสร็จแล้ว เราสามารถนำไปต่อเข้ากับพัดลม หรือหลอดไฟ เพื่อใช้ไฟในตอนกลางวันได้ ได้อีกด้วย
  • อุปกรณ์ที่ได้รับ ปั้มน้ำขนาดเล็ก 36 W ใช้กับท่อสายยางขนาด 1  นิ้ว,  Solar Box พร้อมช่องเสียบ 12V 2 ช่อง, แผงโซล่าเซลล์ขนาด 60W,สายไฟยาว 20 เมตร,
  • ใช้งานง่ายมาก อุปกรณ์ทุกอย่าง ได้รับการออกแบบมาเป็นแบบสำเร็จรูป กดสวิตซ์ปุ๊บ-ทำงานเองอัตโนมัติปั๊บ ไม่ต้องติดตั้งระบบให้ยุ่งยาก

การใช้งาน

1. ใช้ได้กับปั๊มน้ำ เหมาะสำหรับนำ SOLAR BOX ไปใช้งานร่วมกับปั๊มน้ำขนานเล็ก 36W DC 12V โดยสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 4,000 ลิตร/ชม. และส่งน้ำได้สูง 2 – 3 เมตร (ท่องสายยาง ขนาด 1 นิ้ว)

 

Additional information

Weight15 kg