วิธีการคำนวณและออกแบบระบบโซล่าเซลล์ สูตรคํานวณแบตเตอรี่

270
225984

กรณีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงบ้านหรือบ้านสวนที่อยู่ห่างไกล ครั้นจะขอขยายเขตจากการไฟฟ้า ก็ใช้ทุนทรัพย์จำนวนมหาศาล หลายท่านพยายามหาทางเลือกทดแทนไฟฟ้าหรือแหล่งผลิตไฟฟ้า หนึ่งในนั้น ต้องมีระบบโซล่าเซลล์ อยู่ในใจของท่านแน่นอน ปัญหาอันดับแรกก็คือ ไม่รู้ว่าจะใช้ แผงโซล่าเซลล์ขนาดเท่าไหร่ แบตเตอรี่ขนาดไหน อินเวอร์เตอร์อีก แค่หุงข้าวกินกับดูทีวีสักเครื่องใช้เท่าไหร่ ฯลฯ คำตอบคือ ไม่มีใครตอบท่านได้หรอกครับ ก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจว่าแต่ละคนใช้ไฟไม่เท่ากัน บิลค่าไฟแต่ละบ้านก็ไม่เท่ากัน ดังนั้นการที่จะตอบว่าเท่าไหร่นั้นตอบไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ทราบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของท่าน

solar cell

Solar Cell 1.2 kW

ก่อนการตัดสินใจซื้อ โซล่าเซลล์ สิ่งที่ควรทราบถึงระบบที่เราต้องการเพื่อให้การลงทุนที่คุ่มค่าและเหมาะสม ควรต้องรู้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันและสถานที่ติดตั้งจึงจะ สามารถคำนวณส่วนประกอบของระบบได้ซึ่งปกติอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดใช้พลังงาน เท่าได(วัตต์ หรือ Watt) และ เราต้องการเปิดใช้งานนานกี่ชั่วโมงต่อวันรวมถึงในกรณีที่แผงโซล่าเซลล์ไม่สามารถรับแสงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งต้องใช้พลังงานสำรองที่ได้จาก แบตเตอรี่ว่าสามารถใช้ได้นานเท่าได

ขั้นตอนแรกก่อนการออกแบบและคำนวณ

ระบบพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ สิ่งแรกที่ควรทำก่อนการขอให้คำนวณ

 • เลือกโหลดไฟฟ้าที่เหมาะสม และลดโหลดไฟฟ้าที่จำเป็น
 • กำหนดพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการใช้ในแต่ละวัน
 • วางแผนสำรองพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการ กรณีไม่มีแดด

ความหมายของหน่วยทางไฟฟ้า ที่จะใช้ในการคำนวณครั้งนี้

1. V (Volt) โวลต์ คือหน่วยที่ใช้เรียกขนาดของแรงดันไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 แบบ

 • กระแสสลับ(AC) เช่น ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 220V หมายถึงขนาดของแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
 • กระแสตรง (DC) เช่น ในแบตเตอรี่ต่างๆ 12V , 24V หมายถึงขนาดของแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ และ 24 โวลต์

2. Ah (Ampere-Hour) แอมแปร์-ชั่วโมง ความจุของแบตเตอรี่ในการบรรจุพลังงาน
พลังงานในแบตเตอรี่ 12 V 100 Ah เท่ากับ 12V x 100Ah หรือ 12V x 100A x 3600s จะได้เท่ากับ 4.32 MJ ถ้าแบตเตอรี่ 100 Ah เท่ากับว่าแบตเตอรี่จะจ่ายกระแส 1 แอมแปร์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 100 ชั่วโมง หรือแบตเตอรี่จ่าย กระแส 10 แอมแปร์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ชั่วโมง

3. W (Watt) วัตต์ คือหน่วยที่ใช้เรียกขนาดของกำลังไฟฟ้า เช่น หลอดไฟขนาด 20W หมายถึง หลอดไฟใช้กำลังไฟฟ้า 20 วัตต์

ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์

 • แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell Panel) ทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง
 • แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่ เก็บกระแสไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้ใว้
 • เครื่องควบคุม (Solar Charge Controller) ทำหน้าที่ ควบคุมการชาร์จไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ลงแบตเตอรี่และควบคุมการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ไปเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เครื่องแปลงไฟ (Power Inverter) ทำหน้าที่ เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง(ไฟจากแบตเตอรี่ DC) เป็นไฟฟ้า
  กระสลับ 220 V (ไฟบ้าน AC)

solar cell system designSolar Cell System Design

วิธีการคำนวณระบบโซล่าเซลล์ : บ้านหลังหนึ่งต้องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดมีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ในตัว จำนวน 2 ดวง (18W X 2 ) เป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อวัน, โทรทัศน์สี 21 นิ้ว (120 W) ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell)

ขนาดของแผง = ค่าการใช้พลังงานรวมทั้งหมด / 5 ชั่วโมง (ปริมาณแสงอาทิตย์ที่น่าจะได้ใน 1 วัน)
= {(18 W X 2 ดวง) X 6 ชั่วโมง} + {(120 W) X 3 ชั่วโมง} / 5 ชั่วโมง
= 115.2 W

ดังนั้น ขนาดของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต้องใช้ คือ ขนาด 12V 115.2W แต่คงไม่มีแผงขนาดนี้ ให้ขยับไปใช้ 12V 120W

แบตเตอรี่ (Battery)

จะทำหน้าที่เก็บสำรองไฟฟ้า ในเวลาที่แผงโซลาร์ไม่สามรถรับแสงได้ (เวลากลางคืน) แบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับการใช้งานในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ควรใช้แบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle แต่จะมีราคาสูง ซึ่งเราสามารถเลือกใช้กับแบตเตอรี่ชนิดอื่นแทนได้ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ หรือ แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Lead Acid Battery) ได้ ซึ่งจะมีราคาถูกกว่า

สูตรคำนวน ขนาดกระแส/ชั่วโมง ของแบตเตอรี่สามารถคำนวณได้จาก
Ah = ค่าพลังงานรวม / [แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ X 0.6 (% การใช้งานกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่) X 0.85            (ประสิทธิภาพของ Inverter)]
= {( 18W X 2 ดวง) X 6 ชั่วโมง} + {(120 W) X 3 ชั่วโมง} / [12 โวลต์ X 0.6 X 0.85]
= 94.117 Ah

ดังนั้น ขนาดของแบตเตอรี่ที่ใช้จะเป็นขนาด 12 โวลต์ 94.117 Ah หรือมากกว่า ฉะนั้นควรใช้ขนาดรุ่น 12 โวลต์ 100Ah หรือ 125Ah

เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller)

จะทำหน้าที่ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่ จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ ซึ่งต้องมีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า กระแสไฟฟ้า (Amp) ที่ไหลผ่านจากแผงโซลาร์เซลล์สู่แบตเตอรี่ดังนั้น ขนาดของเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า ควรมีขนาดเกินกระแสไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ เช่น แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 120W 8A ควรใช้ เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า ขนาด 10 A

เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter)

ไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดมีบัลลาสน์อิเล็กทรอนิกส์ในตัว จำนวน 2 ดวง (18W x 2) เป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อวัน และโทรทัศน์สี 21 นิ้ว (120 W) ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน

= (18 W X 2 ดวง) + (120 W)
= 156 W

ดั้งนั้น ขนาดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าควรมีขนาด 156 W แต่ควรมีขนาดสูงกว่าสำหรับขนาดที่เหมาะควรใช้ ขนาด 200 W ซึ่ง ใช้กับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์

โดยสรุปก็คือ บ้านหลังนี้จะใช้อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ ดังต่อไปนี้

1. แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Cell Panel ) ขนาด 12V 120W
2. แบตเตอรี่ ( Battery ) ขนาด 12 V 100Ah หรือ 125Ah
3. เครื่องควบคุม ( Solar Charge Controller ) ขนาด 10A
4. เครื่องแปลงไฟ ( Power Inverter ) ขนาด 200W

270 COMMENTS

 1. ขนาดของแผง = ค่าการใช้พลังงานรวมทั้งหมด / 5 ชั่วโมง (ปริมาณแสงอาทิตย์ที่น่าจะได้ใน 1 วัน)
  = {(18 W X 2 ดวง) X 6 ชั่วโมง} + {(120 W) X 3 ชั่วโมง} / 5 ชั่วโมง
  = 115.2 Ah
  ********คำนวณลองดูแล้วไม่เท่ากับเท่านี้เลยครับ ผมคำนวณผิดหรือปล่าวไม่รู้

   • สูตรคำนวน ขนาดกระแส/ชั่วโมง ของแบตเตอรี่สามารถคำนวณได้จาก
    Ah = ค่าพลังงานรวม / [แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ X 0.6 (% การใช้งานกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่) X 0.85 (ประสิทธิภาพของ Inverter)]
    = {( 18W X 2 ดวง) X 6 ชั่วโมง} + {(120 W) X 3 ชั่วโมง} / [12 โวลต์ X 0.6 X 0.85]
    = 94.117 Ah

  • สวัสดีครับ เออผมกำลังจะทำสิงประดิษฐ ส่งอาจาร์ยอ่ะครับ คือจะทำออกซิเจนตู้ปลาพลังงานแสงอาทิตย์อ่ะครับ ผมอยากทราบว่าของที่ผมจะนำมาทำสิ่งประดิษฐชิ้นนี้จะถูกมั้ยและพี่ช่วยคำนวณให้หน่อยนะครับว่ามันจะใช้ไฟฟ้ากี่วัติ ต่อชั่วโมงต่อวัน และแบ็ตเตอร์รี่รุ่นี้จะเก็บพลังงานได้เท่าไหร่นะครับ มี INVERTER 300 WATT BATTERRY 16 Ah solar cell (poly) 50 watt air pump (25 ystem)
   sola chavger 10 Ah (with timmer) ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

  • รบกวนแนะนำขนาดแผง แบตเตอร์รี่ ชุดชาร์ทแบต และอินเวอร์ ให้หน่อยครับ
   ของในบ้านมี = TV 65w ใช้ 4ชม
   พัดลม45w 5ชม
   หลอดไฟ 10w 4หลอด ใช้ 5ชม
   หม้อหุงข้าว 650w 1 ชม
   ตู้เย็น 45 w 24 ชม
   ขอบคุณครับ

   • ใช้แผงโซล่าเซลล์ 250W 2 แผง
    ใช้แบตเตอรี่ 200 Ah 12V 2 ลูก
    คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ solar charge controller 12/24v 30A 1 ตัว
    อินเวอร์เตอร์ ขนาด 2000W 1 ตัวครับ
    เวลาหุงข้าวถอดปลั๊กไปอย่างอื่นออกให้หมดครับ
    เช็คราคาของจาก https://goo.gl/1sYZPK

 2. ต้องการใช้กับปั้มน้ำบาดาลอัตโนมัติ ขนาด 250Watt 3 ชั่วโมง และแสงสว่าง หลอดตะเกียบ 4watt จำนวน 5 หลอด ในเวลากลางคืน จะเปิดอัตโนมัติเวลามืดและจะปิดเวลามีแสง อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างครับ

 3. ตอบคุณ Cartooncup ผมได้ตามนี้นะครับ
  ={(18 W X 2 ดวง) X 6 ชั่วโมง} + {(120 W) X 3 ชั่วโมง} / 5 ชั่วโมง
  ={(216} + {(120 W) X 3 ชั่วโมง} / 5 ชั่วโมง
  ={(216} + {(360} / 5 ชั่วโมง
  =576 / 5 ชั่วโมง
  =115

 4. ตอบคุณ Mana Saruppon
  1.แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250W 24V 8A ราคาประมาณ 7500 บาท
  2.แบตเตอรี่ ขนาด 12V 100Ah deep cycle 2 ลูก ราคาประมาณ 4400 บาทx2
  3.Inverter 24V ขนาด 1000W ราคาประมาณ 1700 บาท เผื่อกำลังวัตต์ตอนมอเตอร์ปั้มน้ำสตาร์ต ถ้าจะให้ดีแนะนำให้ใช้ปั๊มน้ำ DC มีแบบซัมเมอร์ด้วยนะครับ กรณีดูดบ่อบาดาลลึกๆ
  4.Charge Controller ขนาด 24V 10A ชนิดมีวงจรปิดเปิดไฟอัตโนมัติ ไม่ต้องซื้อ Photoswitch เพิ่ม ราคาประมาณ 700 บาท
  5.หลอดไฟแนะนำให้ใช้ ชนิด LED 24V เพราะจะได้แสงสว่างกว่าในขนาดที่กินวัตต์ที่เท่ากันครับ แนะนำยี่ห้อดีๆ หน่อย ของไม่มียี่ห้อไช้ไปได้พักหนึ่งแสงก็ดรอปครับ ราคาประมาณหลอดละ 300 บาทx5
  รวมงบประมาณ 25,000 รวมอุปกรณ์ประกอบและสายไฟ

 5. ของผมมีโซล่าเซลล์12v120w =2แผงมีชาร์จเจอร์12v30Aแบตเตอร์รี่12v45Ahx2ลูกต้องใช้ inverter แบบไหนครับเพื่อจะใช้กับมอเตอร์ปั๊มน้ำ AC 220v200w

 6. ตอบคุณ santi utarat
  จากที่ถามว่า "ของผมมีโซล่าเซลล์12v120w =2แผงมีชาร์จเจอร์12v30Aแบตเตอร์รี่12v45Ahx2ลูกต้องใช้ inverter แบบไหนครับเพื่อจะใช้กับมอเตอร์ปั๊มน้ำ AC 220v200w"

  ตอบ: ปั๊มน้ำที่ว่าผมคาดว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติใช่ไหมครับ ขนาด 200W ให้ใช้อินเวอร์เตอร์ 500 W เผื่อกำลังวัตต์ตอนมอเตอร์ปั้มน้ำสตาร์ท ส่วนปั๊มต่อเนื่องได้นานขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ครับ
  ผมแนะนำ ถ้าจะให้ดีแนะนำให้ใช้ปั๊มน้ำ DC เนื่องจากจะไม่เกิดการสูญเสียในการแปลงไฟมากนัก (Loss) แล้วทำเป็นระบบหอสูง เนื่องจากกลางวันแดดแรงๆ เราสามารถปั๊มขึ้นเก็บในถังได้เต็ม บางรุ่น 1 ชั่วโมงปั้มได้ถึง 10,000 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ส่งสูง 8 เมตร ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ครับ

  ตัวอย่างสเปคปั้ม DC 12V รุ่นหนึ่งครับ
  ปั๊มน้ำดีซี(DC12V) แรงดันไฟฟ้า 12VDC ( DC Pump )
  ปั๊มน้ำดีซี(DC12V) กระแส 12 A 144 W
  ปั๊มน้ำดีซี(DC12V) ท่อส่งกว้าง 40mm/1-1/2’’
  ปั๊มน้ำดีซี(DC12V) อัตราการไหลสูงสุด : 13,250 ลิตร/ชม
  ปั๊มน้ำดีซี(DC12V) ระดับน้ำสูงสุด : 8.0 เมตร

   • ประมาณ 8 เมตรครับ
    หากต้องการดูดลึกๆ ให้ใช้ ปั๊ม DC Submersible Pump ตั้งแต่ 20 เมตร – 160 เมตร แต่จะใช้ไฟประมาณ 168-192VDC ครับ

 7. ครับผมเปนปั๊มเจ็ทท่อคู่แบบออโต้ ตอนนี้เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขาดแต่ inverter ราคาประมานเท่าไรครับแบบที่ขายตามร้านตัวเล๋กๆจะใช้ได้ไหมครับหรือต้องเปนแบบตู้แปลงไฟใหญ่ๆหนักๆแบบรุ่นเก่าน่ะครับ

 8. ตอบคุณ santi utarat
  แนะนำให้ใช้ชนิด Pure Sine Wave Inverter ครับ สามารถใช้กับปั๊มน้ำได้เป็นอย่างดี ส่วนราคาหาตามหน้าเว็บได้เลยครับ มีหลากหลาย ทางที่ดีดูๆ ที่มี RoHS, CE และ ISO9001 และการรับประกันด้วยนะครับ

 9. สวัสดีครับ ผมไม่ค่อยมีความรู้เรืองนี้เท่าไรครับ
  แต่จากการศึกษายังไม่แน่ใจว่าจะสมบูรณ์แบบหรือปล่าว คือ
  แผง 250 w 1 แผง
  แบตเตอรี่ 120 AH 2 ลูก
  มอเตอร์ DC 24 V 500 W (ใช้งานกับปั้มน้ำแบบชัก) **ต่อตรงจากแบตเตอรี่**
  Charger Solar 24 V 40 A
  ส่วน Inverter ว่าจะใช้ 500 W อ่ะครับ จะพอได้ไหมครับ

 10. Unknown says: 19 ธันวาคม 2558 21:49 Reply
  แล้วกรณีที่จะต่อเขียนกับระบบของการไฟฟ้าด้วยอะครับมีวิธีการคำนวณรึเปล่าครับ

  ตอบคุณ Unknown หมายถึงต่อเข้ากับระบบการไฟฟ้าใช่ไหมครับ คือต้องยื่นเรื่องขออนุญาตพร้อมแบบแปลนกับการไฟฟ้าก่อนนะครับ แล้วก็ใช้ On grid inverter ( Grid tie inverter) รุ่นที่การไฟฟ้าอนุญาต ต่อเข้ามิเตอร์ไฟฟ้ารับซื้อ และระบบสายส่งโดยการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งขั้นตอนจะยุ่งยากนิดหนึ่ง ส่วนการคำนวนไม่ยุ่งยากครับ จากแผงเข้า On grid inverter ผ่านมิเตอร์ จ่ายเข้าสายส่งการไฟฟ้าเลย ยิ่งแผงเยอะยิ่งผลิตได้เยอะ ขนาดของ On grid inverter ก็จะแปรฝันตามกำลังการผลิต มีขนาดตั้งแต่ 1.5-30kW ให้เลือกใช้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อ 1 kW ประมาณ 40,000-60,000 บาท ส่วนการจะต่อแบบทำให้มิเตอร์หมุนกลับหรือไม่ขออนุญาตนั้น(แอบต่อ) จะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่มาซ่อมไฟกรณีไฟฟ้าดับ และเวลาคนจดค่าไฟเห็นมิเตอร์หมุนกลับ ก็จะตีว่ามิเตอร์เสีย กว่าจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ ก็สองสามเดือน ค่าไฟจะจ่ายเป็นค่าเฉลี่ยโดนค่าไฟย้อนหลังอีก เพราะตีเป็นมิเตอร์เสีย

  Cartooncup says: 21 ธันวาคม 2558 21:47 Reply
  สวัสดีครับ ผมไม่ค่อยมีความรู้เรืองนี้เท่าไรครับ
  แต่จากการศึกษายังไม่แน่ใจว่าจะสมบูรณ์แบบหรือปล่าว คือ
  แผง 250 w 1 แผง
  แบตเตอรี่ 120 AH 2 ลูก
  มอเตอร์ DC 24 V 500 W (ใช้งานกับปั้มน้ำแบบชัก) **ต่อตรงจากแบตเตอรี่**
  Charger Solar 24 V 40 A
  ส่วน Inverter ว่าจะใช้ 500 W อ่ะครับ จะพอได้ไหมครับ

  ตอบคุณ Cartooncup ในกรณีนี้ ปั๊มน้ำจะใช้ได้ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวันนะครับ และอยู่ในเงื่อนไขที่ ต้องมีแสงแดดเต็มที่ 5 ชั่วโมงต่อวันนะครับ ถึงจะซาร์ตแบตเตอรี่ทั้งสองลูกจนเต็ม หากต้องการลดเวลาการซาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็ม ควรเพิ่มแผง 250 w อีก 1 แผงครับ Inverter 500 W ใช้ได้ครับขึ้นอยู่กับจะเอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไร แนะนำเป็น Inverter แบบ 24V นะครับ เพราะระบบของท่านเป็น 24V ไปหมดแล้ว

 11. ผมอยากทราบว่า
  1.หลอดตะเกียบ 3 หลอด ใช้ไฟฟ้าเท่าไร และบอกจำนวนวัตต์ด้วยครับ
  2.ทีวีขนาด 29 นิว 1 เครื่องครับ
  3.ตู้เย็น 5 คิว 1 เครื่องครับ
  ช่วยคำนวณให้ด้วยครับ และควรใช้แบตเตอรี่กีลูก แผงโชล่าเซลกี่แผงครับ

 12. ตอบคุณอ้วน
  บ้านหลังนี้จะใช้อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ ดังต่อไปนี้
  1. แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Cell Panel ) ขนาด 300W 1 แผง
  2. แบตเตอรี่ ( Battery ) ขนาด 12 V 120Ah 2 ลูก
  3. เครื่องควบคุม ( Solar Charge Controller ) ขนาด 10A 1 ตัว
  4. เครื่องแปลงไฟ ( Power Inverter ) ขนาด 300W 1 ตัว

  แต่อยู่ในเงื่อนไขว่า
  ทีวีดูไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน
  หลอดไฟ แนะนำเป็นหลอด LED 5W 3 หลอด เปิดไม่เกิน 6 ชั่วโมง ต่อคืน
  ตู้เย็นปรับความเย็นระดับปานกลาง และเป็นตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์ 5 กินไฟไม่เกิน 100W ต่อชั่วโมง
  แสงอาทิตย์ส่องแผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน

 13. สวัสดีครับ
  ก่อนปีใหม่ ได้ซื้อมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับ
  แผง 150 W 1 แผง Poly
  Inverter Pure Sine Wave NB Series 500 W/12 1ตัว
  แบตเตอรี่ 120 Ah 1 ลูก
  ตัวควบคุมการชาร์จ 12/24 V 1ตัว
  อุปกรณ์ อื่นๆ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ
  รวมแล้วประมาณ 16,000 บาท ก็OK อยู่นะครับ ทดลองก่อนจะซื่อต่อยอดซื้อปั้มน้ำ
  ***แต่ยังมีข้อสงสัยว่าจะต้องเดินสายเดินด้วยไม่อ่ะครับ***

 14. รบกวนช่วยคำนวนให้หน่อยครับสวนบ้านผมต้องการดูดนำ้บาดาล ลึก 5 เมตร ส่งขึ้นแท็ง 3 เมตร ต้องใช้อะไรบ้างครับ งบประมาณเท่าไรครับ (ดูดเฉพาะตอนกลางวัน)

 15. ตอบคุณ Cartooncup น่าจะหมายถึงสายดิน ใช่ไหมครับ ถ้าจะให้ดีก็ควรต่อจากอินเวอร์เตอร์ ลงดินไปครับ

  ตอบคุณ singsuperman Manatat ลักษณะบ่อลึกขนาดนี้ ผมเดาน่าจะเป็นบ่อเจาะด้วยมือขนาด 1 นิ้ว ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นสวนของผมผมจะใช้แบบนี้นะครับ ขนาดถังเก็บน้ำด้านบนประมาณ 1000-2000 ลิตร
  1.ปั้มชัก 1 นิ้ว 12v ส่งน้ำสูงในแนวดิ่ง 30 เมตร ดูดลึก 25-30 เมตร ใช้กับ บ่อบาดาลได้การการไหล สูงสุด 1,000-3,000 ลิตร/ชั่วโมง ลองหาดูในกูเกิลนะครับ มีคนทำขาย หรือจะทำเองก็ได้ หามอเตอร์ DC12V มาประกอบกับปั๊มชัก
  2.แผงโซล่าเซลล์ มือสอง 120W-150W ในเน็ตมีขาย
  3.สวิตซ์ลูกลอย หากน้ำเต็มถังให้ตัดไฟอัตโนมัติ
  4.สายไฟและอุปกรณ์ประกอบ

 16. สวัสดีครับ ขอความรู้นะครับ
  มีโครงการที่จะติดตั้งระบบน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์ที่สวน
  คำนวนอุปกรณ์คร่าวๆดังนี้
  inverter ที่อยากใช้คือประมาน 3,000 w (เผื่อไว้ว่าต้องใช้ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว หลอดไฟอีก ทีวี
  laptop , อื่นๆอีกมากมาก ที่สำคัญคือ ปั๊ม บาดาล ขนาด 1 แรง สูบน้ำประมาน 20 เมตร
  ใช้แบตๆ 2 ลูก
  มีคำถามว่า จะใช้แผง ขนาดเท่าไหร่ กี่แผง ถึงจะเหมาะกับ inverter และการใช้งาน
  หากจะต้องใช้งาน ปั๊มเป็นเวลานานๆ

 17. ผมจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ครับ
  Submersible Pump 1.0 hp.จำนวน 1 เครื่อง
  Submersible Pump 1.5 hp.จำนวน 1 เครื่อง
  Pump 5.5 hp.จำนวน 1 เครื่อง
  โดยทำงานวันละ 4-6 ชั่วโมง (ใช้ไฟฟ้าร่วมกับ กปภ.ด้วย) ขอคำแนะนำการคำนวณออกแบบด้วยครับ
  1. แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Cell Panel )  ขนาดเท่าใด จำนวนกี่แผง ราคาเท่าไร
  2. แบตเตอรี่ ( Battery )  ขนาดเท่าใด จำนวนกี่ลูก ราคาเท่าไร
  3. เครื่องควบคุม ( Solar Charge Controller )  ขนาดเท่าใด จำนวนกี่ตัว ราคาเท่าไร
  4. เครื่องแปลงไฟ ( Power Inverter )  ขนาดเท่าใด จำนวนกี่ตัว ราคาเท่าไร
  ขอบคุณมากครับ

 18. สวัสดีครับขอคำแนะนำว่าเหมาะสมและถูกต้อง หรือเปล่าครับเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้ในบ้านครับเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ครับ. ทีวีแอลซีดี42"นิ้วกินไฟ 210w 2.10ah×5h..พัดลม16"นิ้ว50w.23ah×6h..ตู้เย็น .34ah×24h..ผมมีแผงโซล่า200w24v8.3A×2 มีคอนโทลชาร์จ24v 20A มีแบตเตอรี่12V100Ah2ลูกมี อินเวอร์เตอร์ โมดิไฟร์1500w ..แผงผมจะต่อแบบอนุกรมและแบตเตอรี่ผมจะต่อแบบขนาน..อยากทราบว่าถ้าผมจะติดตั้งเหมาะสมไม่ครับ..หรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวใหนบ้างครับ

 19. ตอบคุณ MagicWolds
  ขนาดแผงและแบตเตอรี่ที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ดังนี้ครับ
  1.แผงโซล่าเซลล์ 100 วัตต์ 4 แผง
  2.โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ 30A 12/24v
  3.แบตเตอรี่ Deep cycle 100 AH 2 ลูก สำหรับระบบโซล่าเซลล์เฉพาะ
  4.โซล่าอินเวอร์เตอร์ 3000W/12V ชนิด Pure sine wave Inverter

 20. ตอบคุณ ผู้น้อย
  Submersible Pump 1.0 hp.จำนวน 1 เครื่อง ใช้ไฟประมาณ 750 w
  Submersible Pump 1.5 hp.จำนวน 1 เครื่อง ใช้ไฟประมาณ 1200 w
  Pump 5.5 hp.จำนวน 1 เครื่อง ใช้ไฟประมาณ 4200 w
  (กำลังวัตต์ประมาณการ จะเอาถูกต้องจริงๆ ต้องดูที่สเปคตัวปั๊มอีกที)

  โดยทำงานวันละ 4-6 ชั่วโมง (ใช้ไฟฟ้าร่วมกับ กปภ.ด้วย) ขอคำแนะนำการคำนวณออกแบบด้วยครับ
  ตอบข้อนี้ ผมจะคำนวนที่ปั๊มทุกตัวทำงานต่อเนื่องเต็มที่ตัวละ 6 ชั่วโมงนะครับ และแนะนำให้ใช้ระบบ สลับแหล่งจ่ายไฟ คือวันไหนหากมีแดดแบตเตอรี่เก็บไฟเต็มก็ใช้ระบบโซล่าเซลล์ หากมืดไม่มีแดดไฟแบตเหลือน้อยไม่พอใช้ก็ให้สลับไปใช้ไฟ จาก กฟภ. ครับ ไม่แนะนำให้ต่อพ่วงกับสายส่งของ กฟภ.โดยไม่ขออนุญาตครับ เดี๋ยวมันจะได้ไม่คุ้มเสีย

  1. แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Cell Panel ) ขนาดเท่าใด จำนวนกี่แผง ราคาเท่าไร
  แผงขนาด 300W จำนวน 25 แผง x 6600 = 165,000 บาท
  2. แบตเตอรี่ ( Battery ) ขนาดเท่าใด จำนวนกี่ลูก ราคาเท่าไร
  แบตเตอรี่ Deep cycle 200 AH 6 ลูก x 8500= 51,000 บาท
  3. เครื่องควบคุม ( Solar Charge Controller ) ขนาดเท่าใด จำนวนกี่ตัว ราคาเท่าไร
  Solar Charge 200A 24v 1 ตัว =25,000 บาท
  4. เครื่องแปลงไฟ ( Power Inverter )
  Power Inverter 3000 w 24v 1 ตัว = 15,000 บาท
  Power Inverter 4500 w 24v 1 ตัว = 45,000 บาท
  5.อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ประมาณ 30,000 บาท
  รวมทั้งหมด 331,000 บาทครับ (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแหล่งอ้างอิงข้อมูล)

 21. ตอบคุณ shaiegg kaija

  กรณีของท่านหากมีของดังที่กล่าวมาหมดแล้ว แนะนำให้ต่อแผงโซล่าเซลล์แบบขนานและแบตเตอรี่ต่อแบบอนุกรมครับ หากอยากจะต่ออนุกรมแผงโซล่าเซลล์ ต้องใช้ Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (SCI Series) ครับ เพราะไฟจากแผงจะกลายเป็น 24vx2= 48 v คอนโทลชาร์จและแบตเตอรี่จะรับไม่ไหวซาร์จไม่เข้า กรณีของท่านแผงต้องต่อขนาน 24 v และแบตเตอรี่จะต้องต่อ อนุกรมครับ 12vx2=24v เข้าระบบ 24v พอดี คอนโทลชาร์จ24v 20A เพียงพอ เพราะแผง 8.2×2 =16.4 A รับมือได้ครับ

  เปรียบเทียบง่ายๆ มันจะสลับแบบนี้กันครับ
  แผง 250w 24v 8.2 A จำนวน 2 แผง
  แผงต่ออนุกรมได้แรงดันเพิ่ม แรงดันไฟฟ้า 24vx2 =48v กระแสไฟฟ้า 8.2 =8.2A
  แผงต่อขนานได้กระแสเพิ่ม แรงดันไฟฟ้า 24v = 24v กระแสไฟฟ้า 8.2×2=16.4 A

  แบตเตอรี่ก็เหมือนกันครับ
  แบตเตอรี่ 100 Ah 12v จำนวน 2 ลูก
  แบตเตอรี่อนุกรมจะได้แรงดันเพิ่ม แรงดันไฟฟ้า 12vx2 =24v จ่ายกระแสไฟฟ้า 100Ah =100Ah
  แบตเตอรี่ขนานจะได้การจ่ายกระแสเพิ่ม แรงดันไฟฟ้า 12v = 12v จ่ายกระแสไฟฟ้า 100Ahx2=200Ah

 22. ผมมีแผงโซล่า 12v 20w เครื่องควบคุมการชาร์จ 12v 10A ใช้แบตเตอรี่ขนาดไหนดี ที่เพียงพอกับ 10 ชม. และแนะนำใช้หลอดไฟหน่อยอะคับ ว่าควรใช้ขนาดไหน จะไปทำป้ายไฟ **ผมไม่ค่อยรู้เรื่องซะเท่าไหร่รบกวนทีนะคับบ**

 23. แบบที่ผมคิด เอาไว้ประมาณการค่าใช้จ่ายคร่าวๆ
  -หมายเหตุ
  วิธีนี้เป็นการคิดแบบง่ายๆโดยใช้หลักพื้นฐานทั่วไป
  ซึ่งจริงๆแล้วต้องนำค่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ค่าประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์
  ปริมาณแสงแดดของแต่ละพื้นที่ และตัวแปรอื่นๆหลายอย่างมาคำนวนร่วมด้วย

  สมมติต้องการใช้ไฟรวม 2,400 วัตต์ ต่อวัน

  1.ต้องคำนวนความจุแบตเตอรี่เก็บไฟก่อน
  * ระบบไฟ 24V

  2,400 Watt /24V = 100A <—–เท่ากับ แบต 12 V 100Ah อนุกรม 2 ลูก

  2.คำนวนการชาร์จ
  *กระแสในการชารจ์โดยปกติต้องไม่เกิน 20% ของความจุรวมของแบตเตอรี่
  อันนี้คือหลักในประชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไป แต่มันมาลงตัวตรงที่ถ้าชาร์จที่ 20%
  ก็จะใช้เวลา 5 ชั่วโมงพอดี(ตรงกับเวลาแสงแดด)

  100A X 20% = 20A <—–อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จไฟ 24V/20A

  3.คำนวนแผงโซล่าเซลที่จะใช้

  20A X 24V = 480 Watt. <—–ใช้แผงกี่วัตต์ ก็หารเอา
  480 Watt / 120 Watt = 3 <—–แผงละ 120 Watt 3 แผง

  สรุปอุปกรณ์ที่ต้องใช้
  1.แบตเตอรี่ขนาด 12V 100Ah 2 ลูก
  2.ตัวควบคุมการชาร์จ 24V/20A 1 ตัว
  3.แผงโซล่าเซลขนาด 120 Watt 3 แผง

 24. มีเรื่องงานรบกวนอีกแล้วครับ
  คื่อ อยากใช้ เครื่องออกซิเจน
  ว่าจะซื้อ แผง โซล่า 10 W ถ้าต่อตรงเลย ผลเสียที่จะเกิดขึ้นเยอะไม่ครับ หรือ ควรมี แบตเตอรี่ ไว้ด้วยดี กะว่าจะให้ออกซิเจนแต่ตอนมีแดดอ่ะครับ
  *** รบกวนหน่อยนะครับ ***

 25. เครื่องออกซิเจนแบบไหนครับ? ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคงเป็นแบบใส่ถ่านใช้มอเตอร์

  ถ้าใช้เฉพาะกลางวันแนะนำให้ต่อ DC Buck-Boost Converter เพื่อรักษาแรงดันให้คงที่
  ราคาประมาณ 250฿

 26. สวัสดีคะ พอดีจะติดตั้งแผงโซล่าเซลเป็นระบบ Off grid ใช้กับหม้อหุงข้าวโดยตรง ประมาณ 1,000W วันละ 6 ชั่วโมง ไม่ทราบว่าคิดคำนวณถูกหรือไม่ รบกวนดูให้ทีคะ
  – แผงโซล่า 300W 4 แผง
  – แบตเตอร์รี 100Ah 24V 5 ก้อน
  – อินเวอร์เตอร์ 1000W 24V 1 ตัว
  – ชาร์ตเจอร์ 100Ah 24V 1 ตัว

 27. สวัสดีครับ ผมมีเรื่องรบกวนครับ
  ปั๊มน้ำดีซี(DC12V) แรงดันไฟฟ้า 12VDC ( DC Pump )กระแส 3 A 36 W จำนวน 100 ตัว
  สรุปผมต้องใช้อุปกรณ์?
  1.แบตเตอรี่ขนาด 12V ?Ah ? ลูก
  2.ตัวควบคุมการชาร์จ ?V/?A ? ตัว
  3.แผงโซล่าเซลขนาด ? Watt ? แผง
  4.อินเวอร์เตอร์ขึ้นอยู่กับโหลดสูงสุดที่ใช้ ?
  ขอบคุณครับ สำหรับคำชี้แนะครับ

 28. สวัสดีครับ ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ที่เเบ่งปันกันครับ ผมมีตัวอย่างที่คำนวนได้มาขอคำแนะนำครับ
  ผมมีความต้องการติดตั้งแผงโซล่าร์ใช้สำหรับชุดไฟสนามหน้าบ้าน ใช้หลอด LED ขนาด 10W ประมาณ 10 หลอด เปิดใช้งานประมาณ 8 ชั่วโมง ต้องใช้ขนาดแผงและอุปกรณ์ขนาดไหนครับ
  ขอบคุณครับ

 29. ตอบคุณ Krisana A.
  อุปกรณ์ที่เซ็ตมาสามารถทำงานได้ครับ ขอให้มีแสงแดดแรงๆ สัก 5 ชั่วโมงต่อวันนะครับ

  ตอบคุณ Unknown1
  ผมคำนวนที่ การใช้งาน 1 ชั่วโมงต่อวันนะครับ
  1.แบตเตอรี่ขนาด 12V ?Ah ? ลูก ใช้ แบตเตอรี่ 150Ah 5 ลูก
  2.ตัวควบคุมการชาร์จ ?V/?A ? ตัว ตัวควบคุมการชาร์จ 12 V/50A 1 ตัว
  3.แผงโซล่าเซลขนาด ? Watt ? แผง แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 150w 4 แผง
  4.อินเวอร์เตอร์ขึ้นอยู่กับโหลดสูงสุดที่ใช้ ? ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะโหลดของท่านเป็นระบบ DC อยู่แล้ว ให้เผื่อขนาดสายไฟด้วยครับ เพราะโหลด DC กระแสจะสูงสักหน่อยครับ

  ตอบคุณ Unknown2
  หลอด LED ขนาด 10W ประมาณ 10 หลอด เปิดใช้งานประมาณ 8 ชั่วโมง
  ผมแนะนำให้ใช้หลอด LED DC12V ครับ หากระยะสายยาวไม่เกิน 50 เมตร
  1.แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 160w 1 แผง
  2.แบตเตอรี่ 150Ah 1 ลูก
  3.ตัวควบคุมการชาร์จ 12 V/10A 1 ตัว

 30. รบกวนแนะนำด้วยคับ เพราะผมมือใหม่เรื่องนี้
  คือที่สวนปลูกไรก้ออยู่ไม่รอดพ้นหน้าแล้งสักปีคับ แถมไม่มีไฟฟ้าคับ ผมต้องการเอาแผงโซล่าเซลไปติดตั้งเพื่อใช้งานกับปั้มน้ำ โดย
  – ดูดน้ำบาดาล หรือ น้ำจากบ่อ ได้สองทาง คือถ้าหน้าแล้งก้อจากบ่อบาดาลลึก 7 เมตรหรือถ้าหน้าน้ำ ก้อดูดจากบ่อแล้วนำไปกักไว้ที่ถังขนาด 1000-2000 ลิตร
  – เพื่อใช้รดผักและต้นไม้ระยะทางไม่เกิน 30 เมตร ในเวลาเช้ากับเย็น ครั้งละ 15 นาที
  – ทำงานทุก ๆ 12 ชม.( 6โมงเช้า และ 6 โมงเย็น)
  – และใช้ต่อพ่วงไฟอื่นๆ บ้างนิดหน่อยเช่นLED 36 W เพื่อเป็นแสงสว่างครั้งคราว
  อยากได้แบบ ตั้ง Timer เบ็ดเสร็จเลย คือเช้ามารดน้ำ พอน้ำลด ก้อ ดูดน้ำเก็บไว้ที่ถังพัก
  พอเย็นก้อ รดน้ำอีก แล้วก้อดูดน้ำเก็บไว้เป็นแบบ นี้

  อยากขอคำแนะนำหน่อยคับว่า ผมต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง โซล่าเซลล์แบบไหน กี่แผง
  ปั้มกี่แรง และต้องลงทุนประมาณเท่าไหร่คับ

  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคับผม

  • ตอบคุณ sunjoe
   อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้
   1.ปั้มชักDC 1 นิ้ว ใช้ไฟ 12v 150w ได้น้ำ 2000 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 ตัว
   2.แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 100W จำนวน 3 แผง
   3.สวิตซ์ลูกลอย จำนวน 2 ตัว
   4.แบตเตอรี่ deep cycle 100Ah 12V จำนวน 2 ลูก
   5.คอนโทรนซาร์ท 30A 12V จำนวน 1 ตัว
   6.อินเวอร์เตอร์ 500W จำนวน 1 ตัว
   7.Timer ไทม์เมอร์ตั้งเวลา 12V จำนวน 1 ตัว
   8.โซลีนอยวาวล์ 12V จำนวน 1 ตัว
   9.อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น ท่อน้ำ สายไฟ
   แนะน้ำให้นำถังเก็บไว้ที่สูงจากระดับพื้นไม่ต่ำกว่า 3 เมตรครับ

   วิธีการต่อก็คือ ต่อแผงโซล่าเซลล์ขนานกัน 3 แผง ทำการซาร์ทแบตเตอรี่ 2 ลูก โดยต่อแบบขนาน ผ่านการควบคุมการชาร์ทจาก คอนโทรนซาร์ท แล้วต่อไฟ 12V จากแบตเตอรี่เข้าปั๊มน้ำ 12V ควบคุมการทำงานโดยสวิตซ์ลูกลอยในถังน้ำ ต่อมาก็ระบบรดน้ำอัตโนมัติ ไทม์เมอร์ตั้งเวลา 12V ควบคุมโซลีนอยวาวล์ 12V ที่ต่อไว้กับท่อที่เดินไว้รดน้ำผัก จะเอารดน้ำกี่รอบ กี่นาที ต่อวัน ก็ตั้งที่ไทม์เมอร์ได้เลยครับ ส่วนอินเวอร์เตอร์ใช้ โน๊ตบุค หรือซาร์ทโทรศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่วัตต์ไม่เยอะได้ ระบบแสงสว่างผมแนะนำให้ใช้ระบบ LED 12V ครับ หากเดินสายไม่ไกลจากแบตเตอรี่ ทั้งนี้ต้องคำนวนปริมาณน้ำที่จะใช้รดน้ำฝักด้วยนะครับ ว่าเพียงพอไหมหากไม่พอให้เพิ่มถังเป็น 4000 ลิตร สำรองไว้รดน้ำตอนเย็นและเช้าของวันถัดไป เพราะตอนกลางวันปั๊มน้ำ ทำงานได้เต็มแน่นอน 4000 ลิตร หากวันนั้นแดดจัดสักสามชั่วโมง

 31. รบกวนสอบถามครับ ต้องการใช้pump DC 12A 144 W ใช้งาน24 ชม. ต้องใช้แผง+แบตเตอร์รี่+โซล่าชาร์จเจอร์ เท่าไรครับ รบกวนขอความรู้นะครับ

  • แผง 150W 18v จำนวน 5 แผง
   แบตเตอรี่ deep cycle 150Ah 12V จำนวน 2 ลูก
   โซล่าชาร์จเจอร์ 12v 50A จำนวน 1 ตัว
   ปั๊มรุ่นนี้ต้องขยันเปลี่ยนแปลงถ่านนะครับ ประมาณ 2 เดือนก็หมดแล้วหากเปิด 24 ชั่วโมงทุกวัน

   • ขอสอบถามเพิ่มเติมนะครับ ว่าแบตเตอรี่ 150 Ah 1ลูก แผง 150 w 1แผงจะเต็มภายในกี่ชั่วโมงครับ

    • ตอบแทนครับ 150W 1 แผง ต่อแบตเตอรี่ 150Ah 1 ลูก หากมีแดดส่องกระทบแผง แบตเตอรี่จะเติมใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมงครับ (ไม่รวมไฟที่ค้างในแบตเตอรี่นะครับ) ถึงต้องใช้ถึง 5 แผงเพื่อประจุให้กับแบบเตอรี่ 2 ลูก ให้ลดระยะเวลาการประจุแบตเตอรี่ให้เต็มลงมา ให้ประจุเต็ม โดยน้อยกว่า 5 ชั่วโมงให้ได้ ระบบจึงจะมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพให้มากที่สุด

 32. สวัสดีค่ะ

  สอบถามค่ะ ต้องการติดแผงโซลาเซลล์ในสวนค่ะ ใช้กับปั๊มน้ำขนาด 2 นิ้ว ปั๊มวันละ 12ชมต่อวัน จะใช้ต้นทุนเท่าไหร่ได้คะ

  • – แผงโซล่าเซลล์ 300w mono 15 แผง
   – โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ 2 Hp. 240-400 VDC 3 phase 220V
   – ปั๊มหอยโข่ง Mitsubishi 2 แรงม้า ท่อดูด 2 นิ้ว ท่อส่ง 2 นิ้ว
   -แบตเตอรี่ 150Ah 12V 4 ลูก
   จะใช้งบประมาณ 130,000-150,000 บาทครับ

   • ขอบคุณมากค่ะ ถ้าดาวเปลี่ยนเป็นใช้วันละ 4ชม (อาจจะมีช่วงเย็น 5-6โมง)
    ปั็มสองแรง (2HP)
    จะต้องเปลี่ยนเป็นใช้อะไรเท่าไหร่คะ

    • หากลดเหลือ 4 ชั่วโมง ก็จะได้ประมาณ
     – แผงโซล่าเซลล์ 300w mono 4 แผง
     – โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ 2 Hp. 240-400 VDC 3 phase 220V
     – ปั๊มหอยโข่ง Mitsubishi 2 แรงม้า ท่อดูด 2 นิ้ว ท่อส่ง 2 นิ้ว
     -แบตเตอรี่ 150Ah 12V 1 ลูก
     จะใช้งบประมาณ 40,000-65,000 บาทครับ

     • มีข้อมูลจะสอบถาม ถ้าขอเป็นอีเมล หรือเบอร์ติดต่อสะดวกมั๊ยคะ
      เนื่องจากตอนนี้มีข้อมูลหลายทางมากค่ะ และยังเพิงศึกษา เลยไม่ค่อยแน่ใจค่ะ

      ขอบคุณมากค่ะ

 33. สวัสดีครับผมมีเรื่องรบกวนหน่อยครับ คือตอนนี้ผมอยากทำปั้มสูบน้ำแบบลูกสูบครับ มีอุปกรณ์อยู่ 1.มอเตอร์1แรง (มีแล้ว)
  2. HN POWER 2 series : HN2-2024E
  Inverter Transformer Pure Sine Wave + Charger + UPS (หม้อแปลง) 2000W 24V(มีแล้ว)
  3.Solar Cell STP280- 285 (จำนวน2แผง)
  Rated Maximum Power (Pmax) 285W
  Output Tolerance 0/+5%
  Current at Pmax 7.95A
  Voltage at Pmax 35.8V
  Short Circuit current 8.37v
  Open Circuit Voltage 44.8V
  Nominal Operating Cell Temp. 45C +/-2C
  Maximum System Voltage 1000V
  Maximum Series Fuse Rating 20A
  Cell Technology multi-Si
  ผมต้องซื้ออุปกรณ์อ่ะไรเพิ่มเท่าไหร่ครับ

   • จากการคำนวน ท่านต้องเพิ่มอุปกรณ์ดังนี้ครับ
    1.แผงโซล่าเซลล์ 285 w จำนวน 2 แผง
    2.แบตเตอรี่ดีพไซเคิล ( Battery Deep cycle ) 200Ah 12V จำนวน 2 ลูก
    3.เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า(คอนโทรลซาร์ต) ขนาด 50A 12/24V จำนวน 1 ตัว
    4.อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น สายไฟ หางปลา ข้อต่อโซลาคอนเนคเตอร์ อุปกรณ์ยึดแผง

    แต่หากท่านต้องการประหยัดงบประมาณในการซื้อ แบตเตอรี่ และคอนโทรลซาร์ต แนะนำให้เปลี่ยนมอเตอร์เป็น มอเตอร์ชนิด DC 24V ครับ ต่อตรงไปเลยครับ ขยันเปลี่ยนแปลงถ่านเอายังไงก็คุ้มกว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับ (กรณีท่านใช้ปั๊มน้ำเฉพาะกลางวัน)

 34. อยากจะใช้โซล่าเซลส์ที่บ้านในสวนเครื่องใช้ไฟฟ้ามีดังนี้คะ
  1.แอร์ขนาด 9000BTU จำนวน 2 เครื่อง เปิด 6 ชม./วัน
  2.หม้อหุ่งข้าว 1ชม./วัน
  3.เครื่องซักผ้า 6 ชม./สัปดาห์
  4.ทีวีจอแบน 2 เครื่อง เปิด 3 ชม./วัน
  5.ตู้เย็น ขนาด 5 คิว 1 เครื่อง 24 ชม.
  6.หลอดไฟแบบตะเกียบ จำนวน 6 หลอดสลับกันเปิด ประมาณ 4 ชม./วัน
  7.อื่นๆ ชาร์จมือถือ รีดผ้า
  *****คำถามค่ะ****
  1.ต้องใช้โซล่าเซลส์กี่แผง
  2.แบตเตอรี่จำนวน กี่ ลูก
  3.เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า ต้องใช้ ขนาด เท่าไหร่
  4.ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
  ****ขอบคุณสำหรับคำตอบคะ จะได้มีแนวทางในการคำนวนงบคะ****

  • 1.ต้องใช้โซล่าเซลส์กี่แผง = 300W 10 แผง
   2.แบตเตอรี่จำนวน กี่ ลูก = 200Ah 12 ลูก
   3.เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า ต้องใช้ ขนาด เท่าไหร่ = 20A 5 set
   4.ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ = 250,000-350,000 บาท
   *เป็นค่าประมาณการครับ ราคาขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย

   • ของผมจะเหมือนคุณปูเป้ เลยครับ จะเพิ่มมา ก็แค่ ระบบประปาแบบบาดาล แบบซัมเมอร์ส อะครับ

 35. สวัสดีครับ ขอคำแนะนำผู้รู้หน่อยครับ
  พอดีผมได้ เครื่องสำรองไฟ ลีโอนิค รุ่น NB 5 K 25 มา 1 ตัว (รับซื้อจากหน่วยงานที่เขาตัดจำหน่าย)
  อยากดัดแปลงทำเป็นตัวเก็บไฟจากโซลาเซลล์ ไว้ใช้ตอนกลางคืนในบ้านสวนครับ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

  • รุ่นนี้ผมไม่เคยทำเหมือนกันครับ แต่ที่เคยทำเป็นเครื่องสำรองไฟยี่ห้อทั่วไปของคอมพิวเตอร์ครับ
   หลักการก็คือ เอาไฟจากแผงต่อเข้าคอนโทรลซาร์จเจอร์ แล้วต่อลงแบตเตอรี่ภายในเครื่องสำรองไฟ
   แล้วตัดเสียงเตือนภายในเครื่องออกซะ แล้วก็ต่อไฟไปใช้ตามปกติ คือมันก็เป็นอินเวอร์เตอร์ดีดีนี่เองครับ
   ส่วนของท่านตัวจะใหญ่สักหน่อย(5000VA) ผมคิดว่าคงมีแบตเตอรี่หลายลูกอยู่ในนั้น และมันคงเสื่อมสภาพแล้ว
   คงต้องหาวิธีทำสาวแบตเตอรี่หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับ แต่หากใช้ไฟฟ้าไม่เยอะก็พอได้ครับ

 36. ผมมีบ่อบาดาล หย่อนปั๊มAC ขนาด 1 แรง ลึก 10 เมตร ปัจจุบันใช้เครื่องปั่นไฟอยู่ ดูดน้ำขึ้นแทงค์สูง 6 เมตร อยากเปลี่ยนมาใช้โซลาเซลที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่(กลางวันปั๊มน้ำได้จนกว่าแดดจะหมด) โดยใช้ปั๊มตัวเดิม จะต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้าง งบประมาณซักเท่าไรครับ

  • ขึ้นอยู่กับว่าถังด้านบนความจุกี่คิว และปั๊มดูดได้กี่คิว ต่อชั่วโมงด้วยนะครับ
   แต่จะคำนวนแบบประมาณเอานะครับ ปั๊ม AC ขนาด 1 แรง = 746 วัตต์
   อุปกรณ์ที่ต้องใช้คือ 1.อินเวอร์เตอร์ pure sine wave 2000 วัตต์ 24V/220V รุ่นหม้อแปลง สำหรับขับปั๊มน้ำ 1 ตัว
   2.แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300W จำนวน 3 แผง
   3.สวิตซ์ลูกลอยไฟฟ้า
   4.อุปกรณ์ประกอบ เช่น เบรกเกอร์ สายไฟ

 37. สวัสดีครับ
  ผมอยากทราบว่าถ้าผมอยากจะได้โซล่าแบบบ้านสวนแต่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงครับ. อยากจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีดังนี้ครับ
  1.ตู้เย็น 1 เครื่อง 24ชม
  2.หลอดไฟ2หลอด 9ชม/วัน
  3.ทีวีสี21นิ้ว 4ชม/วัน
  อื่นๆ ชาร์แบตโทรศัพ
  ที่กล่าวมานี้จะต้องใช้แผงเท่าไร
  แบตกี่ลูกและอุปกรอะไรอีก ครับ และต้องใช้งบประมาณเท่าไรครับ
  *******ขอบคุณครับ********

  • แบบประมาณเอานะครับ เพราะไม่ทราบกำลังวัตต์ที่แท้จริงของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท่านกล่าวมา
   – แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 W ชนิด Mono จำนวน 2 แผง
   – คอนโทรนซาร์ท 12/24 V 20 A จำนวน 1 ตัว
   – Inverter Pure Sine Wave ขนาด 600 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 130 Ah 4 ลูก
   – อุปกรณ์ ประกอบ เช่น เบรกเกอร์ สายไฟ ข้อต่อ
   งบประมาณเตรียมไว้เลยครับ 80,000 บาท

 38. ค่าใช้จ่ายงานติดต้ังโซล่าร์บนหลังคา
  โหลด
  แอร์12000btu2เครื่อง 8ชม.
  เครื่องทำน้ำอุ่น 3000w 1เครื่อง1ชม.
  ปั๊มน้ำ1hp1เครื่อง6ชม.
  หลอกแอลอีดี18w10ชุด10ชม.

  • โหลดทั้งหมด ต้องใช้โซล่าเซลล์ กำลังการผลิตประมาณ 6.8 kW ต่อชั่วโมงครับ
   ค่าใช้จ่ายก็ เอา 50,000 คูณ 6.8 เท่ากับ 340,000 บาทครับ
   *เป็นค่าประมาณนะครับ ขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย

 39. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่สำนักสงฆ์ นะคะ โดยใช้ ไฟแสงสว่าง LED 5w x 2 หลอด , Note book 65w , พัดลม 39 w ต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง 6 ชั่วโมงค่ะ
  1/ คำนวณแผงโซล่าเซลล์
  = { (5wx2x10h)+(65wx6h)+(39wx6h) } / 5
  = 746/5 = 149.2
  คำถาม อันนี้ต้องเลือกแผงโซล่า ที่ 150w ใช่ไหมค่ะ มันจะมีไซส์นี้ไหมค่ะ หรือ ต้องเพิ่มเป็น 200w ค่ะ แล้วใช้แผงเดียวพอไหมค่ะ
  เห็นบางท่านใช้หลายแผง อันนี้คำนวณยังไงค่ะ คือ ถ้าใช้ load 800w ก้อต้องใช้แผงโซล่า 200w จำนวน 4 แผง หรือปล่าวค่ะ
  2/ แบตตารี่
  = { (5wx2x6h)+(65wx6h)+(39wx6h) } / ( 12vx0.6×0.85 )
  = 121 Ah ต้องใช้ แบตตารี่ 12V 125Ah ใช่ไหมคะ
  คำถาม
  1. แบตตารี่ ต้องใช้ 12V หรือ 24V หรอค่ะ เพราะ load มันเกิน 120 w ต้องเลื่อนเป็นใช้ 24 V หรือปล่าวนะคะ
  2. ต้องใช้แบตตารี่ กี่ลูกหรอค่ะ มันคำนวณอย่างไรคะ ในการใช้แบตตารี่กี่ลูก เห็นบางคนใช้ 1 ลูก บางคนใช้ 2 ลูกค่ะ
  3/ Charge Controller ใช้ขนาด เท่าไหร่หรอค่ะ ใช้ 10A ไหมค่ะ
  4/ Inverter คำนวณจากขนาดโหลด ก็คือ 10w+ 65w + 39w = 114wat เพราะฉะนั้น ควรเลือกใช้ inverter ที่ 150 watt ใช่ไหมค่ะ
  แล้วไม่ทราบประมาณค่าใช้จ่ายให้ด้วยได้ไหมค่ะ

  • ตอบคุณเกวลี
   1.แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 150 วัตต์ มีขายครับ แต่ถ้ามีงบ 200 วัตต์ก็ได้ครับ เหลือดีกว่าขาด
   2.ครับใช้ 125 Ah ขึ้นไปครับ ถ้าน้อยกว่านี้อาจจะไม่พอใช้

   คำถาม
   1. แบตตารี่ ต้องใช้ 12V หรือ 24V หรอค่ะ เพราะ load มันเกิน 120 w ต้องเลื่อนเป็นใช้ 24 V หรือปล่าวนะคะ
   ตอบ ให้ดูแผงโซล่าเซลล์ของเราครับ ว่าจ่ายไฟ 12V(18V) หรือ 24V(30V) แต่ผมว่า Battery Deep cycle 150 Ah 12V ราคาถูกกว่า 24V แถมยังหาง่ายกว่าครับ
   2. ต้องใช้แบตตารี่ กี่ลูกหรอค่ะ มันคำนวณอย่างไรคะ ในการใช้แบตตารี่กี่ลูก เห็นบางคนใช้ 1 ลูก บางคนใช้ 2 ลูกค่ะ
   ตอบ หารจากค่าที่คำนวนแบตเตอรี่ครับ เช่น คำนวนได้มา 300Ah ก็ใช้ Battery Deep cycle 150 Ah 2 ลูก หรือ Battery Deep cycle 100 Ah 3 ลูกก็ได้ครับ
   3/ Charge Controller ใช้ขนาด เท่าไหร่หรอค่ะ ใช้ 10A ไหมค่ะ
   ตอบ ได้ครับ แผง 150 วัตต์ กระแสไม่ถึง 10A ตัวนี้ให้ดูสเป็คแผงนะครับ เช่น โซล่าเซลล์ 150W 18V Poly Maximum Power Current (Imp) 8.33A
   4/ Inverter คำนวณจากขนาดโหลด ก็คือ 10w+ 65w + 39w = 114wat เพราะฉะนั้น ควรเลือกใช้ inverter ที่ 150 watt ใช่ไหมค่ะ
   ตอบ ครับ ใช้ 200W เลยก็ได้ครับ เพราะหากใช้อินเวอร์เตอร์พี่จีนบางยี่ห้อ(ส่วนใหญ่) มันมักจะไม่ถึงตามสเป็คที่มันเขียนมาครับ

 40. สวัสดีครับ ขอคำแนะนำผู้รู้หน่อยครับ
  ผมเพิ่งติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ 24 V
  มีอุปกรณ์ต่างๆดังนี้
  1.แผงโซล่าเซลล์ Mono 200w จำนวน 2 แผง
  2.แบตฯรถยนต์GS 100Ah จำนวน 2 ลูก
  3.คอนโทรลชาร์จเจอร์ 30A 12/24V
  4.ปั๊มเจทคู่ DC24v 1 แรง
  คำถามมีอยู่ว่า
  -แบตฯ2ลูกนี้ชาร์จด้วย2แผงนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่ในการชาร์จให้เต็ม รบกวนแสดงการคำนวณด้วยครับผม
  -ถ้าชาร์จแบตฯเต็มจะใช้งานกับปั๊ม1แรงได้นานกี่ชั่วโมง โดยที่ไม่ทำให้แบตฯเสียหายหรือเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ
  -ถ้าแบตฯชาร์จยังไม่เต็มแล้วรันปั๊มใช้งานจะมีผลเสียยังไงกับแบตฯบ้าง(ใช้งานทุกวัน วันละ 2-3ชั๋วโมง)
  -อนาคตอยากรันปั๊มต่อเนื่อง5-6ชั่วโมง ทุกวัน จะต้องเพิ่มอุปกรณ์อะไรอีกบ้าง
  -ถ้าจะเพิ่มแบตฯอีก แต่เป็นแบตฯDeep cycle ได้ไหม หรือต้องเป็นแบตฯชนิดเดียวกันทั้งหมด

  รบกวนด้วยครับ
  ขอบคุณครับ

  • ตอบคุณ ADD
   1.แผงต่อขนานกันนะครับ ค่ากระแสต่อแผงประมาณ 5.27A ต่อแผง ทำให้ได้ กระแสอยู่ที่ 5.27×2= 10.54 A ต่อชั่วโมง
   แบตเตอรี่ 100 Ah 12V 2 ลูก ต่ออนุกรมกัน = 100Ah 24V หากแบตเตอรี่ไม่มีไฟอยู่เลยจะได้เท่ากับ 100/10.54= 9.48 ชั่วโมงถึงจะเต็มกรณีไม่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่เลย (คำนวณแบบลูกทุ่ง อันที่จริงมีอีกหลายปัจจัยครับ)
   2.จากสเป็คโรงงานผลิตแบตเตอรี่ยี่ห้อหนึ่ง ถ้าเราปล่อยประจุจากแบตเตอรี่วันละ 30 เปอร์เซนต์ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะชาร์ทได้ประมาณ 1900 ครั้ง หรือประมาณ 5 ปี แต่ถ้าเราใช้ การปล่อยประจุที่ 50 เปอร์เซนต์อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็จะสั้นลงกว่าเดิมคือจะชาร์จได้ประมาณ 1000 ครั้งหรือเพียง 2 ปีกว่าเท่านั้น จากกรณีปั๊มของท่าน ให้ใช้ 1 ชั่วโมงเท่านั้นครับ ถ้าใช้จนแบตเตอรี่หมด 3 ชั่วโมง (ไม่รวมกับกลางวันที่แผงโซล่าเซลล์ทำการชาร์ท) ก็จะทำให้แบตเตอรี่เลื่อมไวขึ้นครับ
   3.ขึ้นอยู่กับความจุแบตเตอรี่ขณะเริ่มรันมอเตอร์ครับ ว่ามีกี่ % ของความจุทั้งหมด ข้อเสียก็ตามข้อ 2 ครับ
   4.เพิ่มแผงโซล่าเซลล์ และแบตเตอรี่ อีกเท่าตัวครับ
   5.ใช้ได้ครับแต่ถ้าจะให้ดี ไม่ควรนำ แบตเตอรี่ deep cycle ไปใช้ร่วมกับ แบตเตอรี่ธรรมดา ครับเนื่องจากการจ่ายกระแสเป็นคนละแบบกันครับ

   • ตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์ผมต้องเปลี่ยนใหม่ไหมครับ ตอนนี้กำลังจะเพิ่มแบตฯและเพิ่มแผงอีกเท่าตัวครับ ถ้าเปลี่ยนจะใช้ขนาดกี่แอมป์ถึงจะเหมาะสม(ของเดิม 12/24V 30 A)

    • แผงสี่แผงจะเท่ากับ 5.27×4= 21.08 A ยังไม่เกินพิกัดของคอนโทรลชาร์จเจอร์ ใช้ตัวเดิมได้ครับ
     ผมแนะนำให้ใช้สาย PV1-F 4 sq.mm. ในระบบ DC ครับ เพราะนำกระแสดีกว่าพวก THW หรือ VAF เป็นอย่างมากครับ

 41. สวัสดีค่ะ พอดีต้องการทำเครื่องปั่นฝักคูณ (ผลของค้นคูณ) โดยใช้พลังงานจากโซล่าเซล อุปกรณืก็จะมีส่วนของชุดอุปกรณ์โซล่าเซลพร้อมเก็บไฟที่แบตเตอรี่ และมอเตอร์กำลังไฟต่ำ(ต้องการให้อัตราการหมุนไม่เร้วมากเพราะไม่ต้องการปั่นจนละเอียด) ระยะเวลาใช้งานไม่เกิน 3 ชั่วโมงค่ะ จะต้องใช้ แผงโซล่าเซลพร้อมอุปกรณืประกอบขนาดเท่าใด และราคาเท่าไหร่คะ

  • ตอบคุณแมททิว
   ผมประมาณเอาว่า มอเตอร์เครื่องปั่นของท่าน เป็นขนาด 1/4 แรงม้าก็แล้วกันนะครับ
   ก็จะได้อุปกรณ์โซล่าเซลล์ดังนี้
   1.แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 W ชนิด Mono จำนวน 1 แผง
   2.เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 12/24 V 10 A จำนวน 1 ตัว
   3.เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 300 W.
   4.แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 120 Ah 2 ลูก
   5.อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น เบรกเกอร์ สายไฟ ข้อต่อ

 42. รบกวนด้วยครับ มีชุด LED 10 w. 12Vdc อยู่ 10 ชุด จะแผงโซลาเซล กับ แบตเตอรี่ เท่าไหร่ถึงจะพอครับ
  เปิดวันละ 8 – 9 ชม. ขอบคุณมากครับผม

  • ตอบคุณประสิทธิ์
   1.แผงโซล่าเซลล์ 100 W 12 V(18V) จำนวน 2 แผง
   2.แบตเตอรี่ Deep Cycle 150 Ah 12v จำนวน 1 ลูก

 43. สวัสดีค่ะ พอดีสนใจจะติดตั้งแผงที่บ้านค่ะ ถ้าเราจะใช้ภายในบ้าน มีหลอดไฟ 5 หลอด และตู้เย็น 2 เครื่อง จะต้องใช้ขนาดเท่าไร ประมาณราคาเท่าไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  • ผมประมาณเอานะครับ ไม่ทราบกำลังวัตต์ที่แท้จริงของตู้เย็นและหลอดไฟ
   อุปกรณ์ที่ต้องใช้
   – แผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 W ชนิด Mono จำนวน 1 แผง
   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 12 V 10 A จำนวน 1 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 300 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 120 Ah 2 ลูก
   – ชุดควบคุม เปิด-ปิด ไฟด้วยสวิตช์ ระบบความปลอดภัย
   ราคาชุดประมาณ 39,000 – 45,000 บาท ครับ

 44. ใช้แบต24v กับ12v. ตัวไหนจ่ายไฟได้นานกว่ากันครับ. แบต100ah. งงตรงที่ว่า ต่อขนานAเพิ่มvเท่าเดิม กับต่ออนุกรม vเพิ่มaเท่าเดิม

  • ตอบคุณ Top
   แบตเตอรี่ จะจ่ายไฟได้นานหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับ ค่า Ah ของมันครับ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ V
   ส่วนเรื่องวิธีการต่อ อธิบายด้วยภาพนะครับ จะเห็นชัดกว่า ขึ้นอยู่กับคุณว่าต้องการ V หรือ A มากว่ากันเพื่อใช้งาน
   การต่อแบตเตอรี่ 12V เป็น 24V
   เครดิตภาพจาก http://www.cbr150club.com

 45. ทำร้านอาหารอยู่อยากติดตั้ง มีแอร์ 18,000 บีทียู 2 ตัว ตู้เย็นขนาด9 คิว ตู้เเช่ขนาด11 คิว เเละตู้เเช่น้ำดื่มขนาดใหญ่ 2.50*2*0.50 ม.
  จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง งบประมาณ….เท่าไหร่
  ปล.ถ้ามีพื้นที่มากเหลือใช้พลังงานเหลือใช้ขายให้กับ การไฟฟ้า สนใจครับ

  • ตอบคุณ นภมลฑล
   เป็นค่าประมาณเอานะครับ เพราะไม่ทราบกำลังวัตต์ที่แท้จริงของเครื่องใช้ไฟฟ้า
   โหลดทั้งหมด ประมาณ 5 kW. งบประมาณ kW ละ 45000-65000 บาท รวมแบตเตอรี่ครับ
   ส่วนเหลือขายให้การไฟฟ้าตอนนี้โครงการใหม่ยังไม่เปิดรับครับ แต่ต่อระบบไฮบริดช่วยประหยัดไฟในบ้านได้ครับ

 46. ผมมีหนึ่งโครงการณ์สนใจ โซล่าเซลล์ อุปกรณ์มีดัวดังนี้
  1 มอเตอร์ พัดลม 150 w 20 ตัว
  2 พัดลมดูดอากาศ 200 w 20 ตัว
  3 แสงสว่าง 15 w 20 ตัว
  4 เครื่องเสียง 500 w 2 ตัว
  ผมจะติดตั้ง โซล่าเซลล์ ต้องใช้งบประมาณเท่าไร
  และ ต้องอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติม ไม่มีแสงแดด และ ไฟฟ้าดับประมาณ 5 ชั่วโมง

  • ตอบคุณ กวีโรจน์ นพนิธิอานันต์
   กำลังวัตต์รวมอยู่ที่ 8.3 kW ครับ
   งบประมาณ kW ละ 45000-65000 บาทครับ รวมแบตเตอรี่ครับ

 47. สวัสดีครับ ผมอีกคนหนึ่งที่สนใจกับพลังแสงอาทิตย์ เลยอยากสอบถามท่านผู้รู้หน่อยครับ ผมจะออกไปก่อสร้างที่พักที่ไร่ ครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผมจะใช่ก็มี ระบบประปา ทีวี ตู้เย็น และไฟฟ้า ภายในตัวบ้าน ผมอยากทราบ ราคา และแผงโซล่าเซลล์ หน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้า ครับ

  • ตอบคุณ ศราวุฒิ
   ก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างในบ้านหลังนี้ครับ และต้องรู้กำลังวัตต์ของแต่ละตัว ถึงจะคำนวณอุปกรณ์โซล่าเซลล์ออกมาเป็นค่าใช้จ่ายทั้งระบบได้
   ราคาชุดเบื้องต้น หากไม่รวมแบตเตอรี่ จะอยู่ที่ 15000-30000 ต่อ kW
   หากรวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 45000-65000 ต่อ kW ครับ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของอุปกรณ์ครับ มีหลากหลายราคา

 48. รบกวนสอบถามครับ
  ผมต้องการต่อปั๊มน้ำขนาด 2 นิ้ว 16000 ลิตร/ชม. แบบป๊มชักต้องใช้มอเตอร์ DC ขนาดเท่าใด
  ต่อไฟเข้ามอเตอร์แบบตรงๆเลยได้ไหมโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ต้องใช้แผงโซล่าเซลกี่แผงและอุปกรณ์อะไรบ้าง
  ขอบคุณครับ

  • ตอบคุณ ศิวนันต์
   ที่ใช้กันอยูสำหรับปั้มชัก 2 นิ้ว ก็คือ มอเตอร์ 1000W 3000RPM ครับ ใช้แบบต่อตรงได้เลยครับ อุปกรณ์ก็มี
   1.แผงโซล่าเซลล์ 280W 24V ขนาน2แผง
   2.สวิตซ์ลูกลอย
   3.อุปกรณ์ประกอบ พวกสายไฟ ข้อต่อ

 49. ขอสอบถามนิดหนึ่งครับ
  Solar pump แบบไม่มีแบตเตอร์รี่ ใช้ MPPT เป็นตัวควบคุมแทน ต่างจาก แบบมีแบตไหมครับ
  ราคาตัวไหนถูกกว่ากัน ขอบคุณครับ

  • ตอบคุณ Auto
   ผมไม่แน่ใจว่าจะใส่ในระบบ ระบบ Solar pump ไม่มีแบตเตอรี่ ได้ไหมนะครับ ยังไม่เคยลองครับ เพราะตัว MPPT คือ อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จของแผงโซล่าเซลล์ ที่ได้นำเอารูปแบบการคำนวณเพื่อหาจุดที่ได้กำลังสูงสุด โดยใช้การปรับแรงดัน และควบคุมกระแส (DC to DC Converter) แล้วนำมาคำนวณให้ค่าที่เหมาะสมที่สุดในการชาร์จ หลังจากที่ได้เปรียบเทียบกับ พลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่

 50. สอบถามครับ
  ผผมต้องการสูบน้ำด้วยปั๊มชัก ขนาด 2 นิ้ว 16000ลิตร/ชม. ต้องใข้มอเตอร์ขนาดเท่าไหร่ครับ ต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลแบบต่อตรง ตะต้องใช้กี่แผงและต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิมเติมอีกครับ

  • ตอบคุณ ต้น
   ที่ใช้กันอยูสำหรับปั้มชัก 2 นิ้ว ก็คือ มอเตอร์ 1000W 3000RPM ครับ ใช้แบบต่อตรงได้เลยครับ อุปกรณ์ก็มี
   1.แผงโซล่าเซลล์ 280W 24V ขนาน2แผง
   2.สวิตซ์ลูกลอย
   3.อุปกรณ์ประกอบ พวกสายไฟ ข้อต่อ

 51. ขอสอบถามหน่อยครับ ปั้มน้ำบาดาล ขนาด 1.5 HP กินไฟ 1.1 KW 70LMP และระบบแสงสว่างเพียงเล็กน้อย ผมควรตั้งงบประมาณในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เท่าไร แล้วใช้อุปกรณ์อย่างไรบ้างครับ

  • ตอบคุณ ศราวุฒิ
   ชุดเต็ม งบประมาณ 60,000-150,000 บาท แล้วแต่เกรดและยี่ห้อของอุปกรณ์ครับ
   – แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 W ชนิด Mono จำนวน 4 แผง
   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 48 V 40 A จำนวน 1 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 2,000 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 130 Ah 8 ลูก
   – ชุดควบคุม เปิด-ปิด ไฟด้วยสวิตช์ ระบบความปลอดภัย
   – อุปกรณ์ประกอบ อื่นๆ

 52. หวัดดีครับ กำลังจะ ต้องการเปิดขายน้ำปั้นผลไม้ รถขายน้ำเคลื่อนที่ โดยใช้ไฟแบตเตอรรี ต่อเข้า inventer pure sine แปลงไฟเป็น
  220 ช่วยดูและแนะนำด้วยครับ
  เครื่องปั้นผลไม้ ใช้ไฟ 1200 watt . 3 ชั่วโมง อุปกรณ์อื่น 200 watt.3 ชั่วโมง 100 watt.
  ต้องการใช้โซล่าเซลล์เพื่อชารต์ แบต deep / 2 ลูก ต้องใช้แบบไหนเพื่อได้ใช้กับพื่นที่ไม่มาก
  ต้องใช้แบตเตอรรี่ ขนาดกี่ ah ครับ เพื่อต่อเข้ากับ inventer 2000 น่าจะพอนะครับ
  ช่วยแนะนำด้วยครับว่าทำได้มั้ย หรือมีวิธีอื่นครับ

  • ตอบคุณ sukit
   แนะนำชุดนี้ครับ
   – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 W ชนิด Mono จำนวน 2 แผง
   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 12 V 20 A จำนวน 1 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 2000 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 120 Ah 2 ลูก
   – ชุดควบคุม เปิด-ปิด ไฟด้วยสวิตช์ ระบบความปลอดภัย และอุปกรณ์ประกอบ

 53. สวัสดีครับ ขอรบกวนท่านหน่อยครับ ผมสนใจอยู่เรื่องครับ ระบบสูบน้ำ ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟมาจากแผงโซล่า โดยตรง เข้ากับปั๊ม แต่ผมเคยเห็นในยูทูป เค้าเอาไฟจากแผงมาเข้าโมดุลโนเนม แล้วเข้าปั๊มเลย พอแดดแรงปั๊มจะทำงานเลย แต่ถ้าแดดอ่อนโมดุลจะสั่งหยุดปั๊ม คำถามครับ 1. ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง 2.ตัวโมดุลคืออะไร ใช่ตัวที่เข้า220v ให้ออกเป็นสามเฟสหรือป่าวครับและสามารถขับโหลดได้เท่าไหร่ คือ ว่าผมอาจจะต่อย้อด มาทำใช้กับแอร์เคลื่อนที่ 9000btu ตอนกลางวันครับ ขอบคุณมากเลยครับ

 54. สวัสดีค่ะรบกวนสอบถามถ้าต้องการใช้งานโซลาร์เซลล์ในหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลบนเขา ในการชาร์ตแบตเตอรรี ขนาด 45 Ah วันละ 5 ลูก เฉพาะในเวลากลางวัน พอชารต์เต็มแล้วนำแบตไปใช้งานได้ 3-4 วัน ต้องใช้ขนาดของอุปกรณ์ต่างๆ เท่าไหร่บ้างหรอคะเพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานจริง

  • ตอบคุณ Job
   แบตเตอรี่ 45 Ah 5 ลูก ต้องการซาร์ทให้เต็มภายใน 1 วัน หากแดดเต็มที่ 5 ชั่วโมงต่อวัน จะต้องใช้อุปกรณ์ดังนี้
   1.แผงโซล่าเซลล์ 120W 7 แผง
   2.คอนโทรล์ซาร์ท 12v 50A 1 ตัว
   3.อุปกรณ์ประกอบ เช่น สายไฟ ข้อต่อต่างๆ

 55. รบกวนขอคำแนะนำครับ ผมมีแผงโซล่าเซลล์ 120วัตต์7 A. ชารท์เจอร์และอินเวทเตอร์น่าจะอยู่ในตัวเดียวกันไม่ทราบขนาดกี่วัตต์. รุนที่รัฐบาลเขาแจกให้ชาวบ้านใช้ แบต12v 120. Ah. ต้องการติดตั้งปั้มน้ำกับปั้มชัก (สูบเฉพาะกลางวัน) ลึก 4 เมตร สูง 4 เมตร ระยะทางส่ง15 เมตร จะต้องใช้มอเตอร์ DC. ขนาดใด ราคาประมาณกี่บาทและปั้มชักกี่นิ้วดีครับ. (ต่อแบบไม่ผ่านแบตฯ)

  • แนะนำให้หาแผงโซล่าเซลล์ขนาดเดียวกันนี้อีกหนึ่งแผงครับ แล้วนำมาต่อขนานกันครับ
   เพื่อใช้กับ มอเตอร์ ขนาด 250W 12V ครับ ใช้กับปั๊มชักขนาด 1 นิ้ว
   ราคาหากเป็นชุด ปั๊มชัก 1 นิ้ว DC 12V จะอยู่ประมาณ 4500-6000 บาทครับ

 56. สอบถามหน่อยผมจะขุดบ่อบาดาลจะเอาน้ำไปใช้การเกษตรบนเขาแต่ติดปัญหาตรงน้ำบาดาลอยู่ลึก20เมตรและต้องส่งน้ำไปบนเขาอีก30เมตรจึงอยากทราบว่าต้องมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างเช่นปั้มน้ำ,แผงโชล่าเชล,แบตเตอรี่,ชาร์จเจอร์ ต้องมีขนาดเท่าไรบ้าง

  • ตอบคุณ นัด
   ลักษณะนี้ ผมแนะนำชุดปั้มซัมเมอร์สระบบ DC โซล่าเซลล์ ครับเพราะดูดได้ลึกและส่งได้สูง ได้ปริมาณน้ำมาก
   แนะนำเป็น ซัมมอร์สระบบ DC นะครับ ใช้แค่แผงโซล่าเซลล์ กับตัวปั๊มซัมเมอร์ส DC และสายไฟ เท่านั้น
   ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ ชาร์จเจอร์ และอินเวอร์เตอร์ เลยครับ

 57. ต้องการใช้กับปั้มน้ำบ่อปลา
  ขนาด 250Watt ตะหลอด24 ชั่วโมงอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างครับ –

  • ตอบคุณ jo
   – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 250 W ชนิด Mono จำนวน 4 แผง
   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 48 V 40 A จำนวน 1 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 2,000 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 130 Ah 8 ลูก

 58. ผมอยากใช้กับแอร์บ้าน
  สามารถทำได้ไหมครับและ
  ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ

 59. แล้วถ้าผมใช้อุปกรณ์dc12vโดยตรงไม่ผ่านอินเวอรเตอร์จะต้องคิดยังไงคับ ใช้ออกมาเป็น แอม์
  หลอด ไฟ12v dc (18w×2) (9W×6) เปิด 6ชม
  พัดลม 12v dc (20w×2) เปิด12ชม
  TV 12v dc (50w×1)เปิด12ชม
  คิดยังไงคับ ใช้แผงเท่าไร่ ใช้แบตเท่าไหร่
  เพระถ้าอุปกรณ์ TV 12v 2am ผมใช้แบต 10am ก็จะใช้ได้ 5ชม ผมคิดถูกไหมคับ แต่อุปกณ์บอกเป็น wไม่บอกam
  จะคิดยังไงให้ได้แอม จะได้คำนวนแบตเตอรีถูก

  • จะหากระแสสูตรทางไฟฟ้ามีอยู่ว่า I=P/E เช่นทีวี 12v 50 w จะได้กระแส = 50/12 เท่ากับทีวีเครื่องนี้กินกระแสไฟฟ้า 4.1 A ต่อชั่วโมงครับ

 60. สร้างบ้านใหม่แต่ไฟไม่ถึงครับ เป็นบ้านชั้นเดียว เนื้อที่ 92 ตรม. ปกติบ้านเก่าใช้ไฟเดือนละ 500-600 บาท
  จะติดโซล่าเซลครับแนะนำด้วยครับ

  • ต้องดูว่าบ้านหลังนี้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างครับ ถึงจะคำนวณโหลดและระบบโซล่าเซลล์ออกมาเป็นตัวเลขได้ครับ

 61. สนใจอยากติดที่บ้านค่ะ ที่ย้านจดทะเบียนหอพักให้เช่ามีห้องพัก40 ห้อง ค่าไปต่อเดือนที่จ่ายเฉลี่ย7000-8000 บาทค่ะ
  ไม่ทราบว่าจะลงทุนต้องเตรียมงบประมาณเท่าไหรค่ะ
  และติดตั้งแบบไหนดีค่ะ ถึงจะคุ้ม

  • ต้องดูพื้นที่หลังคาที่หันไปทิศใต้มีกี่ ตารางเมตรครับ ต้องติดตั้งแบบขายไฟให้การไฟฟ้าครับถึงคุ้ม แต่ตอนนี้โครงการยังไม่เปิด

   สมมุติว่าติดตั้ง 10 kW ลงทุนประมาณ 600,000 บาท (รวม Vat 7%)
   *ผลิตไฟฟ้าได้ 10 kW x 5.0 ชั่วโมงต่อวัน =50 หน่วย/วัน
   *ประสิทธิภาพของแผงเฉลี่ย 90% x50 = 45 หน่วย/วัน
   *ประสิทธิภาพอินเวอเตอร์เฉลี่ย 95% x45 = 42.75 หน่วย/วัน
   *Energy Cable Loss 2% = 41.9 หน่วย/วัน (1kW = 4 หน่วย)
   *ขายค่าไฟได้หน่วยละ 6.85 บาท = 41.9×6.85 = 287 บาท/วัน
   *ขายไฟ 1 เดือน ได้ = 8,610 บาท

   *จุดคุ้มทุน = 600,000/8,610 = 70 เดือน
   *จุดคุ้มทุน= 5 ปี 10 เดือน
   *อายุใช้งาน 25 ปี สร้างรายได้ 25x12x8,610= 2,583,000บาท
   *ผลตอบแทนเฉลี่ย 14.4% ต่อปี

   ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและอัตรา FIT ประกาศตามจริงในปัจจุบัน***ตัวเลขต่างๆ อ้างอิงจากสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของความเข้มแสง ผลลัพธ์อาจแตกต่าง ไม่รวมค่าบำรุงรักษา และอื่นๆ

 62. สอบถาม admin ด้วย ครับ
  ผมจะติดไฟติดหน้าบ้าน เป็นโคมไฟถนน 120 วัตต์ ต้องการให้เปิดตังเวลา 18.00 -05.00 น หรือ 11 ชั่วโมง
  ผมคิดว่าจะใช้ แผง 250 วัตต์ แบต 200 แอมป์ ชาร์จเจอร์ 30 แอมป์ Inverter 200w ไม่ทราบว่า หากสำลองไฟ ให้ใช้ได้ 2 วัน
  กรณี ฟ้าครึม จะอยู่ได้ ไหม ครับ

  ขอบคุณครับ

  • หากฟ้าครึ้มไม่ถึง 2 วันครับ แนะนำหาโคม LED ที่ความสว่างเทียบเท่า หลอดใส้ 120 w จะดีกว่าครับ
   ปัจจุบัน LED พัฒนาไปมากและราคายังลงมาอีกเยอะ สังเกตุไฟทางหลวงหน่วยงานต่างๆ เริ่มเปลี่ยนมาใช้ LED กันหมดแล้วครับ

 63. อยากใช้ ซับเมิส 1 แรง แบบ dc 24v วันละ 4 ชั่วโมง ไฟ ส่อง สว่าง 24 โวล์ 3 ดวง วันละ 6 ชั่วโมง ต้อง ใช้แผ่นโซลาเซลล์ แบบโพลี กี่แผ่น แบตเตอร์รี่ deep กี่ลูก กี่แอมป์ อินเวสเตอร์ ไฮบริด ขนาดเท่าไหร่ครับ รบกวน นิดนึวครับ

 64. สอบถามหน่อยครับ ที่บ้านใช้ไฟหลวงอยู่ครับแต่อยากติดตั้งพลังงานทางเลือกด้วยความคุ้มทุนจะไม่คิด ที่่บ้านมีตู้เย็น 1 ตู้ 11 คิว ทีวี 40 นิ้ว 1 เครื่อง พัดลมเพดาน มีหลายตัวแต่สรุปเปิดทั้งวัน 1 ตัวก็แล้วกัน หลอดไฟหลายหลอดครับแต่เปิดเป็นเวลา แต่ถ้าวันใหนมีใครมาสั่งให้ทำกรงนกหัวจุกก็จะเปิดไฟ 3 หลอดนานประมาณ 8 ชม.ละครับ ช่วยคำนวนหน่อยเถอะครับว่าจะใช้อะไรบ้าง แผงกี่แผง (โมโน นี่คืออะไรครับมีอย่างอื่นหรือ) และใช้งบเท่าไหร่ ขอบคุณมากครับ

  • อุปกรณ์ตามนี้เลยครับ
   – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 250 W ชนิด Mono จำนวน 8 แผง
   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 48 V 40 A จำนวน 2 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 3,000 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 130 Ah 24 ลูก
   – ชุดควบคุม เปิด-ปิด ไฟด้วยสวิตช์ ระบบความปลอดภัย
   งบประมาณ 200,000-400,000 แล้วแต่เกรดอุปกรณ์ครับ

 65. ใช้แผงโซลาเซ, 100 วัตต์ โพลี มา 2-3 เดือน ต่อผ่านคอนโทรลชาร์จเจอร์ อยู่ดีๆ จากไฟเข้า 17 -18 โวลล์ ดรอปเหลิอ 4 – 5 โวลล์ พอจะทราบไหมครับว่าเกิดจากอะไร คอนโทรลชาร์จก็ไม่เสีย เพราะ ลองเอาไปสลับกับตัวอื่นแล้ว ก็ใช้ได้ปกติ เอาตัวใหม่ใส่แทน วัดไฟก็เหลือ 5 โวลล์ เหมือนเดิม งงมาก รบกวนด้วยครับ ( ปลดโหลดทุกอย่างออกหมด ตอนวัดไฟ)

  • ลองสลับแผงแล้วใช่ไหมครับ วัดไฟจากที่ไหนครับ วัดจากแผง หรือ คอนโทรนชาร์จ ขอดูสเป็คแผงกับ คอนโทรลชาร์จ ด้วยครับ

   • ยังไม่ได้ลองกับแผงอื่นเลยครับ ผมวัดไฟจากสายไฟที่ต่อมาจากขั้วแผงโซลาก่อน ได้ 17 – 18 v. ตามสภาพแสง และ วัดไฟอีกที หลังจากต่อเข้ากล่องคอนโทรลชาร์จ 12v 20a. อีกครั้ง กลับได้ค่าเหลือแค่ 4-5 v. แผงที่ใช้เป็น Poly 120 w. ครับ (ขอโทษทีครับ)
    สเปคแผงโพลี 120 วัตต์ rate power ar stc 120
    power tolerance +- 3%
    cel effciency 15.5 – 15.7
    Voc 21.24
    Isc 7.33
    Vmp 18
    Imp 6.67
    ส่วนกล่องคอนโทรลชาร์จ 12V กล่องสีดำๆ ฝาส้มๆ
    Rated voltage 12V
    Voltage of stop power supply 10.8V/21.6V
    Rated charging current 5A 10A 15A 20A
    Voltage of resume power supply 12.6V /25.2V
    Rated load current 5A 10A 15A 20A
    Voltage of stop charging /14.4V /28.8V
    Working temperature -20 ~ +60℃
    Temperature coefficient of voltage stop charge -3mV/℃/cell

    ขอบคุณมากๆ ครับ

    • ดูจากที่ท่านว่ามา แผงปกติดีครับ
     ที่เหลือก็คอนโทรลชาร์จแล้วละครับ ต้องลองเอายี่ห้ออื่นใส่และวัดดูอีกทีครับ
     ตอนวัดต้องต่อกับแบตเตอรี่ด้วยครับ เพราะคอนโทรลชาร์จต้องวัดแรงดันไฟในแบตเตอรี่ย้อนกลับถึงจ่ายไฟชาร์จให้กับเหมาะสมแบตเตอรี่อีกทีนะครับ

     • จะลองไล่เช็คดูใหม่อีกที ขอบพระคุณมากครับ

 66. รบกวนขอความรู้ด้วยนะครับ
  ผมมี ปั๊มน้ำดีซี (DC12V) ปั้มจุ่ม
  แรงดันไฟฟ้า 12VDC กระแส 10 A / 120 W
  อยากทราบขนาดแผง PV ที่เอาต่อตรงใช้กับปั้มได้เลยโดยไม่ผ่านอะไร

  ไม่ทราบว่าจะทำได้หรือเปล่า / ถ้าไม่ได้ควรทำอย่างไร

  ขอบคุณครับ

 67. ผมมีแผงขนาด30W 2แผงต่อแบบขนาน
  โซล่าชาร์จ 20A
  แบตขนาด12V 32Ah
  อินเวอร์เตอร์(upsดัดแปลง)ขนาด300w
  คำถามครับ
  1.ผมชาร์จตอนกลางวันแดดแรงมากสถานะแบตเต็ม แต่พอต่อพัดลมขนาด60w220v(พัดลมบ้านธรรมดา)เปิดแค่20นาทีก็ดับครับ
  2ทุกอย่างที่ใช้ตรงสเปกถูกต้องมั้ยครับ
  3.แล้วเราจะเช็คแผงโซล่า หรือแบตยังไงครับ(ผมมีตัววัดไฟที่หน้าปัดเป็นดิจิตอล)ว่ามันยังใช้ได้ไม่เสีย หรือดูว่าสเปกแผงตรงกะที่แปะไว้มั้ย
  4.เคยชาร์จแบบไม่ใช้เลยต้องกี่วันครับถึงจะเต็ม

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  • ต่อโหลดแบบไหนครับ
   ต่อแบบ แบตเตอรี่ > คอนโทรลชาร์จ > อินเวอร์เตอร์ > พัดลม
   หรือต่อแบบ แบตเตอรี่ > อินเวอร์เตอร์ > พัดลม

 68. สวัสดีครับคือตอนนี้ผมกำลังทำโปรเจ็คเกี่ยวกับโซล่าเซลล์แต่ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้สักเท่าไร จะขอรายละเอียดโดยตรงได้จากทางไหนครับ id line kong9129
  หรือขอที่ติดต่อก็ได้ครับ ขอบคุณครับ

 69. สอบถามครับ
  ที่บ้านเจาะน้ำบาดาล ลึก50 เมตร
  ปั้้ม 1.5 แรง
  จะตอ้งดีไซด์อย่างไรครับ **ถ้าเลือกซัพเมิร์ท 2 ชนิด
  1.AC
  2.DC
  และต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหรครับ
  เอาไว้ดูดน้ำบาลดาลขึ้นถังอย่างเดียวครับ

  ขอบคุณครับ

  • แนะนำระบบ DC ครับ หากมีถังเก็บน้ำหอสูง และตอนกลางคืนให้น้ำปริมาณไม่มาก
   เตรียมไว้ 40000-50000 บาทครับ

 70. รบกวนสอบถามหน่อยนะครับเนื่องจากที่บ้านมีปัญหาเรื่องไฟดับบ่อย มีแผงโซล่าเซลเก่าอยู๋แล้ว 5 แผง ขนาด 50 v 600 w 1.0 ah
  แต่ไม่มีกล่องควบคุม ต้องใช้กล่องควบคุมขนาดเท่าไหร่ครับและต้องใช้แบตเตอรี่กี่ก้อนถ้าจะให้ใช้เสมือนไฟฟ้าปกติ 5 ชั่วโมง
  บ้านมี ทีวี ตู้เย็น จักเย็บผ้า พัดลม หลอดไฟ18w *10

 71. ปรกติupsกับอินเวอร์เตอร์ที่ขายกันตามอมรอันไหนจะกินไฟมากกว่ากันครับ และเราควรใช้แบบไหนมากกว่ากันถึงจะดี
  ปล.คำถามที่ถามไปก่อนหน้านี้ครับผมลองเปลี่ยนแบตให้ใหญ่ขึ้นแล้วลดขนาดพัดลมเหลือแค่28wผมเปิดได้2.5ชั่วโมงครับ แบบนี้มันปรกติมั้ยครับหรือต้องเพิ่มแผงโซล่าเซลล์

  อีกเรื่องครับ ชาร์จเจอร์ 20Aจะรับแผงได้ไม่เกิน180wจิงมะครับคนขายบอกผมมา

  • 1.ควรใช้อินเวอร์เตอร์
   2.ควรเพิ่มแผงครับ
   3.ให้ดูสเปคของแผงก่อนครับ แล้วค่อยหาซื้อ ชาร์เจอร์ กระแสตามที่แผงบอกไว้ใช้ได้แน่นอน

 72. ใช้แผง 250w * 5 แผง ต่อผ่านกริดอินเวอร์เตอร์ 3KW ไฟ ดีซีไหลผ่านประมาณ 160 โวลท์
  ผลที่ออกมาจากหน้่าจอได้เต็มที่ไม่เกิน 750 w สายไฟ DC ที่ต่อลงมาจากแผง – กริด ยาวประมาณ 40 เมตร
  อย่างนี้มัดผิดปกติหรือเปล่าครับ ถ้าผิดปกติควรต้องตรวจเช็คตรงไหนครับ

 73. หวัดดีครับ ผมอยากจะติดโชล่าเซล์ที่สวนครับ อยากจะใช่กับปั้มชัก 1.5 นิ้ว ผมใช้มอเตอร์ac 220vac. 1/2ph (เพราะมีมอเตอร์แล้ว) เปิดตอนเช้า 2 ชม.และเย็น2ชม.ครับ มีไฟสนามเปิดกลางคืน12w 10ชม 1หลอด ผมต้องใช้แผงโซล่าเซล์กี่แผง และใช้แบตกี่ลูกครับ และต้องใช้อินเวอร์เตอร์ขนาดเท่าไร่ครับ ผมใช้ปั้มอัดสปริงเกอร์ครั . ขอขอบพระคุณครับ

  • แนะนำชุดนี้ครับ
   – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 W ชนิด Mono จำนวน 1 แผง
   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 12 V 10 A จำนวน 1 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 500 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 120 Ah 2 ลูก
   – ชุดควบคุม เปิด-ปิด ไฟด้วยสวิตช์ ระบบความปลอดภัย

 74. ขอสอบถามหน่อยคับ วัดไม่มีไฟฟ้าคับเลยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขณะนี้ติดตั้งแผง 250w 2 แผง 300w 5 แผง แบตเตอรี่ดีฟเซลล์ 100Ah 4 ลูก แบตแห้งFTB12-100 ของABT 8 ลูก รวมทั้งหมด 12 ลูก อนุกรมให้เป็น 6 ชุด ชุดละ 24v แล้วต่อขนานกัน อินเวอเตอร์ เพียว ซาย เวฟ 3000 วัต 24v 1 ตัว ชาจเจอร์ 50A 1 ตัว 30A 1 ตัว ซึ่งตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้กำลังจะเดินสายไฟเพื่อใช้งาน ศาลา มีตู้เย็น 5.5 คิว 1 ตัวและ 4 คิว 1 ตัว พัดลมขนาด 16″ 2 ตัว กุฎิมี 4 กุฎิ แต่ละกุฎิมีพัดลมเล็ก 1 ตัว หลอดไฟตะเกียบ 8 w 2 หลอด อยากทราบว่าไฟจะพอใช้มั้ยคับ ผมกังวลตอนกลางคืน ผมพอมีความรู้ไฟฟ้าเล็กน้อย คำนวนไม่เป็นเลยคับ ทางวัดไม่มีช่างเลยต้องเข้าไปช่วยเป็นช่างจำเป็นครับ

  • เพียงพอต่อการใช้งานครับ แต่ประหยัดหน่อยก็ดีครับ เพราะช่วงนี้ฤดูฝนครับ แดดจะไม่เพียงพอ
   เดาว่าเป็นวัดป่า อยู่แถวไหนครับ อาจจะจัดผ้าป่าโซล่าเซลล์ไปถวาย สาธุ

 75. สวัสดีครับขอความรู้หน่อยครับเราจะต่อไฟตรงจากโซล่าชาตเจอร์เข้าอินเวอรเตอร์ไปใช้งานเลยได้ไหมครับ(ไม่ผ่านแบตเตอรี่)ไฟที่วัดได้ออกจากโซล่าชาตเจอร์ประมาณ20v,มันไม่ใช่12vเลยไม่ทราบว่าจะต่อไปใช้ได้ไหมครับ

 76. รบกวนขอความรู้หน่อยครับ. การต่อon grid ต้องเอาไปฝากผ่านสายส่ง ไฟดับใช้ไม่ได้. ถ้าไม่มีไฟฟ้าอยู่ก่อนระบบนี้ใช้ไม่ได้. ( ข้อมูลที่อ่านมาจากnetครับ) ถ้าเราต่อระบบon grid. หลังจากไฟออกจากinverterแล้วเราเอาไปใช้งานเลย. ไม่ไปยุ่งกับไฟฟ้าที่บ้าน. ไม่ได้หรือครับ หรือว่าถ้าฝากไว้กับการไฟฟ้าถ้าไฟดับก็ใช้ไม่ได้. ทำไมเราไม่ถอดปลั๊กออกแล้วเอามาต่อใช้งานอย่างที่ผมว่ามาครับ. สงสัยมากเลยครับ. ขอบคุณครับ

  • ได้ครับ แยกระบบไปเลยก็ได้ครับ เรียกว่าระบบ offgrid ครับ
   ท่านก็ต้องเดินระบบสายใหม่อีกแยกจากขาองการไฟฟ้าไปเลยครับ

  • ได้ครับ บ้านหลายหลังก็ใช้อยู่ เรียกว่าระบบ offgrid ครับ แต่ต้องเดินระบบไฟแยกจากการไฟฟ้าครับ

 77. ผมมีโซล่าเซล 20 w และจะต่อเข้า inverter 500 w เพื่อที่จะแปลงไฟเป็น 220 v จะได้ไม๊ครับ

 78. ผมมีแผงอมาฟัส 100w 70v หลายแผง แต่ผมต้องการที่จะเอามาต่อใช้กับซับเมิสขนาด3แรง ไม่ทราบว่าจะต้องใช้อุุปกรณ์ตัวไหนเพิ่มอีกในกรณ๊ที่จะต่อตรง และถามเผื่ออีกถ้าผมจะต่อผ่านแบตฯจะต้องใช้อะไร ขนาดเท่าไรบ้าง รบกวนตอบทั้ง2กรณีด้วยนะครับ

  • เดาว่าเป็นปั๊มซับเมอร์ส 3แรงม้า 1 เฟส ใช้กำลังไฟฟ้าประมาณ 2.2 kW
   กรณีใช้แบตเตอรี่ – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 48 V 40 A จำนวน 2 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 3,000 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 130 Ah 24 ลูก
   – อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง

   กรณีไม่ใช้แบตเตอรี่ – โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pumping inverter volt 220V power 2.2KW 3HP Current 10 Amp 1 ตัว

   แบบหลังจะประหยัดกว่าในระยะยาว แต่จะใช้งานได้ช่วงที่มีแดดเท่านั้นครับ วิธีแก้ก็คือทำถังเก็บน้ำไว้ที่สูงและคำนวณปริมาณน้ำที่ต้องใช้แต่ละวันให้เพียงพอครับ

 79. สวัสดีครับ ผมมีข้อสงใส
  1. ถ้าผม ต่อแบตเตอรืี่ 12 V 100 A ขนานกับ แบตเตอรี่ 24 V 150 A ผลลัพธ์ที่ได้ คือ V = เท่าไร A = เท่าไรครับ
  2. ถ้าผม ต่อแบตเตอรืี่ 12 V 100 A อนุกรม แบตเตอรี่ 24 V 150 A ผลลัพธ์ที่ได้ คือ V = เท่าไร A = เท่าไรครับZ
  (ผมสามารถต่อแบบนี้ได้ไม่ครับ หรือถ้าต่อได้ ใช้สูตรไหนในการคิด ค่า V กับ A ครับ)

  ขอบคุณครับ

  • ไม่ต้องครับ ใช้ระบบ on grid ไปเลยครับ
   แบตเตอร์รี่นี่คอสสำคัญเลยครับ แพงและสิ้นเปลืองมากๆ

 80. ต้องการใช้กับปั้มน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 3 แรงม้า (2.2 kW) 3 เฟส 380 โวลท์ อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างครับ

  • ใช้อุปกรณ์ดังนี้ครับ
   – แผงโซล่าเซลล์ พิกัด 300w 24V 8 แผง
   – โซล่าอินเวอร์เตอร์ INVT 3 แรง . 240-400VDC 3เฟส 380Vac 1 ตัว
   – อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง 1 ชุด

 81. สวัสดีครับ ขอคำแนะนำหน่อยนะครับ
  พอดีที่บ้านสวนไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่ได้อยู่ประจำครับ ไปเป็นบางวัน ต้องใช้อุปกรณ์ ขนาดใหนครับ
  เครื่องใช้ไฟฟ้ามี
  1 เครื่องสูบน้ำแแบบจุ่ม( ไดเวอร์ )ใช้สุบน้ำขึ้นแท้ง ขนาด 1/3 HP ใช้งานวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง วัน เว้น วัน
  2. หลอด LED 5 W 4 หลอด ปิดเปิดตามการใช้งาน ไม่ใช้พร้อมกัน เช่นในห้องน้ำใช้แค่เวลาเข้าห้องน้ำ ห้องนอน ห้องโถง ห้องครัว ใช้เฉพาะเวลามีคนอยู่
  3 พัดลม ขนาด 14 นิ้ว
  4 ชาร์ต โน้ตบุ๊ค 14 นิ้ว ชาร์ต มือ ถือ หรือเครื่องเล่น MP 3 บางช่วง
  ขอความกรุณาคำนวนอุปกรณืที่ต้องใช้ พร้อมประมาณราคาด้วยครับ
  EXXX ถ้า เพิ่มตู้เย็น ขนาด 2.5 คิว ขนาดเล็ก แบบในโรงแรม ด้วยอีกตู้ละครับ ต้องเพิ่มอย่างไรอีก บ้างครับ
  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

  • – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 W ชนิด Mono จำนวน 2 แผง
   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 12 V 20 A จำนวน 1 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 600 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 130 Ah 4 ลูก
   ชุดนี้รวมตู้เย็นขนาดไม่เกิน 5 คิว ด้วยนะครับ
   งบประมาณ 40000-80000 แล้วแต่ยี่ห้อและเกรดของอุปกรณ์ครับ

 82. ผมขอคำแนะนำหน่อยครับ
  ผมต้องการจะออกแบบลดค่าไฟ LOAD เป็นไฟแสงสว่าง ผมวัด LOAD ได้ 50 AMP. หรือประมาณ 10 kw. Stand by 12 ชั่วโมง

  (หมายเหตุ>>ผมมี Batt. ขนาด 200 A. เป็น Batt. น้ำประมาณ 12 ลูก คือตัดค่า Batt. ออกไปได้เลย)

  -ผมอยากทราบว่าจะต้องใช้แผงโซล่ากี่แผง

  -ควรจะต่อ Batt. เป็น 12 v. หรือ 24 v. ดีครับ

  -ควรใช้เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave รุ่นไหน
  -ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

  ขอบคุณมากครับ

  • – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 250 W ชนิด Mono จำนวน 8 แผง
   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 48 V 40 A จำนวน 2 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 3,000 W.
   ใช้แบตเตอรี่ 8 ลูกครับ ต่อแบบ 24V
   ค่าใช้จ่ายประมาณ 40000-100000 แล้วแต่เกรดของอุปกรณ์ครับ ชุดนี้จ่ายได้ประมาณ 2.2 kW ครับ หากเป็นชุด 10 kW จะประมาณ 100000 ขึ้นไปครับ

 83. สอบถามหน่อยครับ ที่บ้านตอนนี้มีแผงโซล่าเซล์อยู่1แผง(120w 12v) ถ้าผมต้องการที่จะติดไฟรอบบ้านสัก 15 หลอดโดยใช้หลอดled5วัตต์ เปิดช่วงกลางคืนวัน แล้วทำแบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ ผมต้องใช้แบตฯ อินเวอร์เตอร์ และคอนโทรลชาต์สขนาดแบบไหนมั่งครับ ขอบคุณครับ

  • คอนโทรลซาร์ท 12 v 10 A
   แบตเตอรี่ 100Ah 12V
   อินเวอร์เตอร์ 500วัตต์ Pure Sine wave 12 V
   ที่ต้องใช้ 500W เนื่องจากต้องชดเชยแรงดันตกในสายครับ

 84. รบกวนช่วยดูหน่อยครับว่าคำนวนถูกหรือเปล่า
  1.ปั้มนํ้าผม 45 W ผมต้องใช้โซล่าเซล 120 W ใช่ไหมครับ?
  2.เเล้วเเบตเตอร์รี่ ผมต้องใช้ หรือมากกว่า88 AH ใช่ไหมครับ?
  3.Control Charge ต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ งง
  4. Inverter ต้องใช้ขนาดเท่าไหร่?

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 85. ขออนุญาติสอบถามพี่ๆหน่อยนะครับ
  แผงโซล่าเซล 12V 40W
  คอนโทรลซาร์ท 20A
  แบตเตอรี่ 12V46A
  ผมไม่รู้ว่ามันชาร์ทไฟเข้าแบตเตอรี่ กี่ชม. กี่วัน เต็มครับ?
  ขอถามอีก 1ข้อครับ ถ้าผมมีเครื่องใช้ไฟฟ้า 12V 35W เปิดใช้งาน 24ชม. แบตเตอรี่ 12V46A มันสามารถจ่ายไฟได้ 24ชม. ไหมครับ? หรือว่าผมต้องเพิ่มแบตเตอรี่อีก 1ลูก
  ปล.โดยใช้ร่วมกันกับชุดแผงโซล่าเซล

  • แผงโซล่าเซล 12V 40W
   คอนโทรลซาร์ท 20A
   แบตเตอรี่ 12V46A
   ผมไม่รู้ว่ามันชาร์ทไฟเข้าแบตเตอรี่ กี่ชม. กี่วัน เต็มครับ?

   ตอบ ถ้าที่ความเข้มแสง 1,000 W/m^2 ใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมงครับ

   ขอถามอีก 1ข้อครับ ถ้าผมมีเครื่องใช้ไฟฟ้า 12V 35W เปิดใช้งาน 24ชม. แบตเตอรี่ 12V46A มันสามารถจ่ายไฟได้ 24ชม. ไหมครับ? หรือว่าผมต้องเพิ่มแบตเตอรี่อีก 1ลูก
   ปล.โดยใช้ร่วมกันกับชุดแผงโซล่าเซล

   ตอบ ไม่พอครับ ต้องเพิ่มอีก ต้องใช้แบตเตอรี่ประมาณ 138 Ah ครับ

 86. รบกวนหน่อยครับ ถ้าจะใช้ไฟ LED 5W จำนวน 12 หลอด ต้องใช้แผงขนาด เท่าไหร่ แบตเตอร์รี่เท่าไหร่ อินเวอร์เตอร์ ใช้กี่วัตต์ครับ พอดีจะจัดทำถวายสำนักสงฆ์ครับ

  • รบกวนหน่อยครับ ถ้าจะใช้ไฟ LED 5W จำนวน 12 หลอด ต้องใช้แผงขนาด เท่าไหร่ แบตเตอร์รี่เท่าไหร่ อินเวอร์เตอร์ ใช้กี่วัตต์ครับ พอดีจะจัดทำถวายสำนักสงฆ์ครับ

   ผมคำนวณการใช้งานที่ เปิดไฟวันละ 12 ชั่วโมงนะครับ
   – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 150 W ชนิด Mono จำนวน 1 แผง
   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 12 V 10 A จำนวน 1 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 100 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 120 Ah 1 ลูก

 87. ขอรบกวนช่วยคำนวณการติดตั้งแผงโซลาเซลให้ด้วยนะค่ะ
  มีตู้เย็นขนาด 20คิว จำนวน 1 เครื่อง กินไฟ 180 วัต เปิด 24 ชม.
  พัดลมไอเย็น 1 เครื่อง กินไฟ 150 วัต เปิดวันละประมาณ 12 ชม.
  โมรทัศน์ 1 เครื่อง กินไฟ 280 วัต เปิดวันละประมาณ 6 ชม.
  ไฟเปิดรอบบ้านตอนกลางคืน ใช้หลอด LED ขนาด 3 วัต จำนวน 12 หลอด เปิดวันละ 11 ชม.
  ไฟเปิดในบ้านตอนเย็น ใช้หลอด LED ขนาด4 วัต จำนวน 5 หลอด เปิดวันละ 5 ชม.
  ที่บ้านไม่ได้ใช้แอร์ค่ะ
  จะต้องติดตั้งแบบไหนดีค่ะราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะ

  • ถ้าที่บ้านมีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าอยู่แล้ว แนะนำให้ติดตั้งระบบ ON GRID ครับ
   คือต้องยื่นเรื่องขออนุญาตพร้อมแบบแปลนกับการไฟฟ้าก่อนนะครับ แล้วก็ใช้ On grid inverter ( Grid tie inverter) รุ่นที่การไฟฟ้าอนุญาต ต่อเข้ามิเตอร์ไฟฟ้ารับซื้อ และระบบสายส่งโดยการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งขั้นตอนจะยุ่งยากนิดหนึ่ง ส่วนการคำนวนไม่ยุ่งยากครับ จากแผงเข้า On grid inverter ผ่านมิเตอร์ จ่ายเข้าสายส่งการไฟฟ้าเลย ยิ่งแผงเยอะยิ่งผลิตได้เยอะ ขนาดของ On grid inverter ก็จะแปรฝันตามกำลังการผลิต มีขนาดตั้งแต่ 1.5-30kW ให้เลือกใช้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อ 1 kW ประมาณ 40,000-60,000 บาท

   เช่น
   พื้นที่ดาดฟ้าของท่าน มีประมาณ 70 ตารางเมตร คูณด้วย 600 = 42,000 วัตต์ต่อชั่วโมง หรือเท่ากับ 42 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,680,000-2,520,000 บาท
   จะได้ไฟฟ้าประมาณ 210 กิโลวัตต์ ต่อวัน จำหน่ายให้การไฟฟ้า สมมุติหน่วยละ 6.5 บาท จะได้เงิน ประมาณ 1,365 บาท ต่อวัน หากมีแดดทุกวัน วันละประมาณ 5 ชั่วโมง จะใช้เวลาประมาณ
   4-8 ปี ในการคืนทุนครับ (เป็นค่าประมาณการนะครับ ขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้)

 88. สวัสดีครับ……
  ขออนุญาติถามนิดนึงนะครับ
  ผมอยากติดโซลาเซลที่สวนครับ
  มีหลอดไฟ led ขนาด 10 w. (5 หลอด ) =10ชม.
  และพัดลม 50 w. (1ตัว )=10 ชม.
  1. ผมต้องมีชุดอุปกรณ์ โซลาเซล อะไรบ้างครับ
  2. ราคาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับ
  3. ผมสามารถเอาups.คอมพิวเตอร์ดัดแปลง เป็น inverter ได้ไหมครับ
  4.ผมเอาแบตเตอร์รี่ติดรถ ของเก่าที่มาคว่ำแบตแล้วต่อพ่วงแบบ อนุกรมหรือขนานกับแบตเตอรี่ใหม่เพื่อใช้ร่วมกันได้ไหมครับ
  ขอบคุณมากๆนะครับ

  • ตามนี้นะครับ
   – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 200 W ชนิด Mono จำนวน 1 แผง
   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 12 V 20 A จำนวน 1 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 200 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 150 Ah 1 ลูก

 89. สวัดดีครับรบกวรถามหน่อยครับคือผมใช้แผงโซล่าเซล80วัต
  ปั๊มนำ้ขนาด60วัต3-5A
  ถ้าหากไม่มีแสงแดดแล้วผมต้องการให้ทำงานได้ประมาณ8ชั่วโมงผมต้องใช้แบตเตอรีขนาดไหนอะคับ
  แล้วต้องใช้ชาจเจอร์กี่แอปครับ
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  • แบตเตอรี่ 100 Ah ครับ ชาจเจอร์ 10A แต่ควรเพิ่มแผงโซล่าเซลล์อีกครับ แบตเตอรี่จะไม่เต็มหากใช้แผงเดียว

 90. รบกวนสอบถามชุดที่ผมจัดหา ว่าจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยไหมครับ
  1. แผง Solar Panel 250W Poly Crystalline Modulle SP -250W
  2. Vococal 12V/24V 20A USB PWM Solar Charger Controller Battery Charging Regulator
  3. แบตเตอรี่ GLOBATT PACE 200AH

  หมายเหตุ
  – แบตฯ ต่อตรงกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 12 v. ได้หรือไม่
  – กรณีแบตฯ เต็ม ตัวเครื่อง Charger Controller จะมีโปรแกรมป้องกันไว้หรือไม่
  – จะไว้บนระเบียงคอนโด คงไม่หวังได้แดดแรงเต็ม 5 ชั่วโมง ขอแค่เอาไฟจากแบตฯ ไปใช้จ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้า 12 v. เท่านั้น ได้แก่ (1)อุปกรณ์ตัดไฟรีเลย์ด้วยรีโมทคอนโทรล 4 line (2)เพื่อเปิดไฟ led น้ำพุ 2 เส้น (0.5 m. กับ 1 m.) (3)เพื่อหมุนมอเตอร์น้ำพุ (4)เพื่อดูดน้ำขึ้นอ่างน้ำพุ ตอนน้ำพร่อง (5)เพื่อหมุนมอเตอร์ทำน้ำวนในถาดเล็ก ๆ สำหรับพืชไร้ดิน (6)เพื่อเปิดไฟสีน้ำเงินแดงส่องให้พืชไร้ดิน 8-12 ชั่วโมง
  ปัจจุบัน ผมใช้แผง 40w. กับแบตฯ มอเตอร์ไซด์ 12 v. 7A กับอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ แต่ไม่เพียงพอครับ

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  • – แบตฯ ต่อตรงกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 12 v. ได้หรือไม่
   ตอบ ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า 12 v DC ก็ต่อใช้งานได้ครับ
   – กรณีแบตฯ เต็ม ตัวเครื่อง Charger Controller จะมีโปรแกรมป้องกันไว้หรือไม่
   ตอบ Charger Controller จะตัดกระแสที่ชาร์ทให้แบตเตอรี่กรณี 1.แบตเตอรี่เต็ม 2.กระแสลัดวงจรในแบตเตอรี่ 3.ไฟจากแผงไม่เหมาะสมที่จะชาร์ทแบตเตอรี่
   – จะไว้บนระเบียงคอนโด คงไม่หวังได้แดดแรงเต็ม 5 ชั่วโมง ขอแค่เอาไฟจากแบตฯ ไปใช้จ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้า 12 v. เท่านั้น ได้แก่ (1)อุปกรณ์ตัดไฟรีเลย์ด้วยรีโมทคอนโทรล 4 line (2)เพื่อเปิดไฟ led น้ำพุ 2 เส้น (0.5 m. กับ 1 m.) (3)เพื่อหมุนมอเตอร์น้ำพุ (4)เพื่อดูดน้ำขึ้นอ่างน้ำพุ ตอนน้ำพร่อง (5)เพื่อหมุนมอเตอร์ทำน้ำวนในถาดเล็ก ๆ สำหรับพืชไร้ดิน (6)เพื่อเปิดไฟสีน้ำเงินแดงส่องให้พืชไร้ดิน 8-12 ชั่วโมง
   ปัจจุบัน ผมใช้แผง 40w. กับแบตฯ มอเตอร์ไซด์ 12 v. 7A กับอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ แต่ไม่เพียงพอครับ
   ตอบ หากเราคำนวณเผื่อไว้ ก็ไม่จำเป็นต้องให้ถึง 5 ชั่วโมงต่อวันครับ

 91. สวัสดีครับ
  ขออนุญาติสอบถาม admin ทีครับ
  ผมจะสร้างโรงสุกร แต่พื้นที่ไม่มีไฟฟ้าจึงติดโซล่าเซลใช้ไฟกกลูกสุกร
  หลอดไฟ 250w จำนวน 18 หลอด เปิดใช้งาน ประมาณ 12 ชม.
  ช่วยแนะนำทีครับว่าต้องใช้แผงและอุปกรณ์ขนาดเท่าไหร่ครับ

  ขอบคุณครับ

  • หนึ่งวันท่านใช้ไฟฟ้า 54 kW เลยนะครับ
   แผง 300W 36 แผง
   แบตเตอรี่ 250Ah 12V 36 ลูก
   อินเวอร์เตอร์ 6000W 24V 1 ตัว
   แค่ค่าแบตเตอรี่ที่ต้องเปลี่ยนทุกๆ 4-5 ปีก็ไม่คุ้มแล้วครับ กรณีท่านแนะนำเป็นเครื่องปั่นไฟครับ

 92. ขอสอบถามคับ พอดีผมจะทำ เป็นแบบใช้กับปั้มสูบน้ำขนาด 5 แรง และ 2 อะคับ ผมอยากรบกวนขอรายระเอียด ทั้งหมดได้ไหม คับ

  • ปั้มน้ำ 2 แรงม้า 3 เฟส
   ต้องใช้
   1.แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 250W 6 แผง
   2.เครื่องแปลงไฟจากแผงโซล่าเซลล์ระบบ24โวลท์ เป็น 3 เฟส สำหรับปั้มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า

   ปั้มน้ำ 5 แรงม้า 3 เฟส
   ต้องใช้
   1.แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 250W 10 แผง
   2.เครื่องแปลงไฟจากแผงโซล่าเซลล์ระบบ24โวลท์ เป็น 3 เฟส สำหรับปั้มน้ำ ขนาด 5 แรงม้า

 93. Misubishi electric Automatic water pump(WP-255QS) 250 W ตัว (ปั่มน้ำใช้ภายในบ้าน ไม่ได้ใช้ต่อเนื่อง ) ถ้าจะแยกออกมาจากระบบบ้านหลัก และจะทำการติตตั้ง่ระบบโซล่า ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ

  • ประมาณเอาว่าใช้งาน 4 ชั่วโมงต่อวันนะครับ
   1.แผงโซล่าเซลล์ 250W 24v 2 แผง
   2.แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ deep cycle 80 Ah 2 ลูก
   3.คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ 24v 10A 1 ตัว
   4.อินเวอร์เตอร์ 24v 20A 1 ตัว
   5.อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สายไฟ ข้อต่อ เบรกเกอร์

 94. พื้นที่ติดตั้ง 200 ตารางเมตร ทำ Solar Farm ใช้ประมาณกี่ตัว แล้วจะได้กำลังไฟฟ้า สูงสุด (Kw) เท่าไหร่ คิดเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี(KWh/ปี) ครับ ขอบคุณครับ

  • พื้นที่ดาดฟ้าของท่าน มีประมาณ 200 ตารางเมตร คูณด้วย 600 = 120,000 วัตต์ต่อชั่วโมง หรือเท่ากับ 120 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ใช้เงินลงทุนประมาณ 4,800,000-7,200,000 บาท
   จะได้ไฟฟ้าประมาณ 600 กิโลวัตต์ ต่อวัน หรือ ประมาณ 219,000 kW/y ที่ 100% แต่ความจริงเป็นไปไม่ได้ ประมาณเอาว่า 60% เท่ากับผลิตไฟฟ้าได้ 131,400kW/y ครับ (เป็นค่าประมาณการนะครับ ขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้)

 95. ถ้าเราต้องการออกแบบอินเวอร์เตอร์ Off Grid Inverter
  ตู้เย็น 6 คิว 40w*24 hr = 960w
  พัดลม 16″ 70w*10 hr = 700w
  TV จอแบน 32″ 60w*7 hr = 420w
  จานดาวเทียม 8w*7 hr = 56w
  หลอดไฟ 18w*5 หลอด*10 hr = 900w
  หม้อหุงข้าว 800w*1 hr = 800w
  กระติกน้ำร้อน 650w*0.3 hr = 195w
  เครื่องซักผ้า 300w*1 hr = 300w
  เราจะต้องใช้อุปกรณ์ อะไรบ้าง งบประมาณคร่าวๆเท่าไร

  • 1.แผงโซล่าเซลล์ 250W 24v 4 แผง
   2.แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ deep cycle 150 Ah 4 ลูก
   3.คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ 24v 40A 1 ตัว
   4.อินเวอร์เตอร์ 24v 5000W 1 ตัว
   5.อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สายไฟ ข้อต่อ เบรกเกอร์

 96. ถ้าผมต้องใช้ ซัมเมอร์ส ขนาด220v และปั้มน้ำ 220v พร้อมกัน เป็นเวลาปประมาณ 3 ชม. ต่อวัน และต้องการใช้แผงโซลาเซลล์ 300w โดยไม่ผ่านการเก็บไฟไว้ในแบตเตอร์รี่(ต่อตรงโดยใช้เฉพาะที่วันมีแดดเท่านั้น)จะต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์จำนวนกี่แผงครับ

  • ปั้มขนาดกี่แรงม้าครับ ผมประมาณเอาว่าตัวละ 1 แรง นะครับ
   1.แผงโซล่าเซลล์ 300W 24v 8 แผง
   2.อินเวอร์เตอร์ปั้มน้ำ (inverterแปลงแรงดัน) 24v 2000W 1 ตัว
   3.อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สายไฟ ข้อต่อ เบรกเกอร์

 97. ขออนุญาตสอบถามผู้รู้ครับ คืออยากได้ระบบโซล่าเซล ไปใช้ที่สวนครับ แต่มีความรู้ด้านนี้น้อยมาก มีข้อสอบถามดังนี้ครับ
  1. ต้องการใช้ปั๊มน้ำ DC 12 V. 2 ตัว ขนาดท่อ 1 ” 1 ตัว สูบน้ำจากบ่อ(สระน้ำ)ขึ้นถัง 2000 ลิตร และอีก 1 ตัว ปั๊มน้ำเข้าแปลงสวนประมาณ 3 ชม./วัน (สปริงเกอร์บางส่วน)
  2. หลอดไฟ LED 10 W. 3 หลอด ประมาณ 4 ชม. / วัน เปิด-ปิด ตามการใช้งาน
  3. พัดลม 14″ 1 ตัว เปิด 4 ชม./วัน
  4. อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นครั้งคราว ( กระติกน้ำร้อน -ชาร์จโทรศัพท์ – เครื่องเสียงเล็กๆแบบกระเป๋า )
  ผมต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายแยกแต่ละอุปกรณ์ประมาณเท่าไร รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

  • ผมจะแยกเป็น 2 ชุดนะครับ
   1 ชุดระบบน้ำในสวน
   – แผงโซล่าเซลล์ 120W 12v 2 แผง
   – อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สายไฟ ข้อต่อ เบรกเกอร์
   2 ขุดนอนสวน 2000W
   – แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 200W 24V 2 แผง
   – แบตเตอรี่ 150Ah 12v 2 ลูก
   – คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ 24v 20A 1 ตัว
   – อินเวอร์เตอร์ 24v 2000W 1 ตัว
   – อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สายไฟ ข้อต่อ เบรกเกอร์

 98. ขอสอบถามหน่อยคีบผมกำลังศึกษาทำโครงการรถเข็นตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผมมีหม้อแบตเตอรี่12v40A 2ลูกเอามาต่ออนุกรมและมอเตอร์DC24v 250w ผมต้องใช้โซล่าเซลขนาดกี่วัตกี่แอมป์ครับครับและตัวควมคุมประจุกี่แอมป์ ถึงจะทำงานได้ตลอดโดยชาจไปในตัว ช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ

  • แผง 150 W เป็น 12 V นะครับ หากมี 2 แผงขึ้นไป ก็สามารถต่อแบบอนุกรม จะได้ 24 V
   ไม่ทราบว่าแบตเตอรี่ มีกี่ลูกเพราก 1 ลูก คือ 12 V หาก 2 ลูก ขึ้นไป ก็สามารถต่อแบบอนุกรมจะได้ ไฟ 24 V
   จึงจะสามารถชาร์จเข้าหมอแบตเตอรี่ได้
   ทางที่ดี มีตัวควบคุมการชาร์จด้วยจะดีกว่าครับ

  • ได้ครับ จะให้ดีหาคอนโทรลชาร์ทโซล่าเซลล์ มาใส่ด้วยครับ เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ให้ใช้งานนานขึ้นครับ

 99. ผมจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ครับ
  Pump 0.5 hp.จำนวน 1 เครื่อง
  โดยทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยใช้ไฟจากโซล่าเซลล์เพียงอย่างเดียว ขอคำแนะนำการคำนวณออกแบบด้วยครับ
  1. แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Cell Panel ) ขนาดเท่าใด จำนวนกี่แผง ราคาเท่าไร
  2. แบตเตอรี่ ( Battery ) ขนาดเท่าใด จำนวนกี่ลูก ราคาเท่าไร
  3. เครื่องควบคุม ( Solar Charge Controller ) ขนาดเท่าใด จำนวนกี่ตัว ราคาเท่าไร
  4. เครื่องแปลงไฟ ( Power Inverter ) ขนาดเท่าใด จำนวนกี่ตัว ราคาเท่าไร
  ขอบคุณมากครับ

  • ปั้มน้ำ 220V 375W นะครับ
   1. แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Cell Panel ) ขนาด 300W 24V จำนวน 2 แผง ราคาประมาณ 6000-10000 ต่อแผง
   2. แบตเตอรี่ ( Battery ) ขนาด 150Ah 12V จำนวน 4 ลูก ราคาประมาณ 6500-10000 ต่อลูก
   3. เครื่องควบคุม ( Solar Charge Controller ) ขนาด 24V 20A จำนวน 1 ตัว ราคาประมาณ 650-2000
   4. เครื่องแปลงไฟ ( Power Inverter )แนะนำเป็นชนิด pure sine wave ขนาด 500W 24V จำนวน 1 ตัว ราคาประมาณ 2500-6500

 100. สวัสดีครับ Admin พอดีจะทดสอบทำโซล่าปั้มน้ำ รายละเอียด ดังนี้ ครับ
  1.แผงโซล่า Poly 300 W 6 แผง 1800 W **** ไม่รู้ว่าโวล์ 240 v หรือปล่าว หากไม่ถูกรบกวนช่วยบอกวิธีคิดหน่อยนะครับ ****
  2.ตัวควบคุมปั้มน้ำ โมดูล ขนาด 2 แรง ไฟ 3 เฟส 220 V กระแส 8 A ยี่ห้อ NV Solar Pump Inverter
  3.ปั้มน้ำ Mitsu 2 แรง 3 เฟส 2 นิ้ว
  สิ่งที่อยากถาม
  1. หากจะต่อตรงไปใช้ไฟ 220โวล์ ( พวกไฟบ้าน ) สามารถ ต่อออกจากคัทเอาท์ ที่ต่อลงมาจากแผงโซล่าเซล์ ได้เลยไหม
  2. หากคำนวณ โวล์ผิด ต้องเพิ่มแผงอีกกี่แผง
  3. งบประมาณ 7 หมื่นพอไหมครับ
  เนื่องจากไม่ใช่ช่างไฟฟ้า เลยไม่รู้ว่าคิดคำนวณถูกไหม
  *** ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ ***

  • 1. หากจะต่อตรงไปใช้ไฟ 220โวล์ ( พวกไฟบ้าน ) สามารถ ต่อออกจากคัทเอาท์ ที่ต่อลงมาจากแผงโซล่าเซล์ ได้เลยไหม
   ตอบ ต่อไฟบ้านเข้าตัวควบคุมปััมน้ำพร้อมกับต่อแผงโซล่าเซลล์ได้ครับ เพราะเป็นระบบไฮบริด
   2. หากคำนวณ โวล์ผิด ต้องเพิ่มแผงอีกกี่แผง
   ตอบ ถูกต้องแล้วครับ
   3. งบประมาณ 7 หมื่นพอไหมครับ
   ตอบ พอครับ

 101. มีแบตเตอรี่ 6 V. 225 แอมป์ 8 ลูก (ของรถกอล์ฟ)
  UPS 1 KVA 24 V. 700 W. 2 ตัว
  UPS 2 KVA 48 V. 1600 W. 1 ตัว
  อยากทราบว่า จะต่อเป็นระบบ 24 V. หรือ 48 V. ดีครับ ต้องใช้แผงโซล่า(โมโน 320 วัตต์)กี่แผง และคอนโทรลชาร์จกี่แอมป์ถึงจะสมดุลกันครับ

  • แนะนำเป็นระบบ 24V ครับ
   อนุกรมแบตเตอรี่กัน 4 ลูก จำนวน 2 ชุด แล้วนำมาขนานกันอีกที จะได้ระบบ 24 V 450Ah
   ใช้แผงโซล่าเซลล์ 320W 2 แผงครับ
   ใช้คอนโทรลชาร์จ 24V 40A 1 ตัวครับ

 102. รบกวนสอบถาม admin
  ผมมีแผงโซลา 120 วัตต์ จำนวน 2 แผง จะใช้กับแบตฯ 130 amp 1 ลูก และใช้ Solar Charge Controller ขนาด 10 amp
  ได้หรือไม่ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ

 103. แผงโซล่าเซลล์ 250w กับแบตเตอรี่12v 40A ต่ออนุกรมกัน ใช้มอเตอร์24v 250w ต้องใช้คอนโทลชาร์จกี่แอมครับ. ขอบคุนมากครับ

 104. ขอสอบถามครับ คือ ตอนแรกมีแผงโซล่าเซลล 12v.80w.3แผง คอนโทลชาท10am.1ตัว ต่อแบตเตอรี่ขนาด 45แอม 4 ตัวและแบตขนาด 125แอม 1ตัวต่อแบบ ขนาน ต่อมาต้องการใช้ไฟมากขึ้นเลยชื้อแผง ขนาด 310w.24v. มาเพิ่มอีก1แผง จะถามว่าต้องต่อแบตเตอรี่เป็นแบบใหนดีครับ ถึงจะเหมาะกับแผงที่มีอยู่และแผงที่ชื้อมาใหม่ แล้วตัวคอนโทลชาท ต้องชื้อใหม่ต่อแบบแยกชุดกันเลยจะได้มัยครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ แบตเป็นแบบแบตรถยนต์นะครับ ขอบคุนมากครับ

  • แยกชุดไปครับ ชุดแรก แผง 80W 3 แผงใช้กับ แบเตอรี่ 125Ah
   ชุดที่ 2 แผงใหม่ 310W ใช้กับแบตเตอรี่ 45Ah 4 ลูก อนุกรมกันก่อนแลัวมาขนานกัน จะได้แบตเตอรี่รวมอยู่ที่ 90Ah 24V ครับ
   ซื้อคอนโทรลชาร์จเพิ่ม 1 ตัวครับ 20A 24V

 105. ขอบคุนมากครับสำหรับคำตอบ แต่ยังสงสัย ว่าถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกตัว เช่นหลอดไฟ พัดลม ทีวี ใช้ระบไฟ 12v. ทุกตัว จะต่อ แบบไหนครับ คือไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไฟฟ้ามากครับ ผมสงสัย ตรงต่ออนุกรมแบต24v. จะนำมาใช้ กีบเครื่องใช้ ไฟฟ้า12v. ต้องต่อ ระบบแบใหน รึว่าต้องชื้อ อุปกรณ์ ปรับ24v.ให้ไฟเหลือ 12v. รึเปล่า ขอความกรุณาด้วยนะครับ ขอบคุนมากครับ

  • ช่วยตอบเพิ่มให้ เผื่อลองไปประยุกต์ดูนะครับ
   กรณีหาอุปกรณ์ปรับ 24 v. เป็น 12 v. ของผมหาตัวปรับฯ มาดักที่แผงโซล่าร์ (ผมมีอยู่แค่แผงเดียว 250w. กรณีมีหลาย ๆ แผงอาจไม่ work นะครับ ลองพิจารณาดูอีกที)
   ตัวนี้ครับ
   https://www.aliexpress.com/item/Best-Price-Voltage-Power-Buck-Converter-Step-Down-Module-200W-15A-DC-DC-8-60V-TO/32716228991.html?spm=2114.13010608.0.0.i2VSxX

   “Best Price Voltage Power Buck Converter Step-Down Module 200W 15A DC-DC 8-60V TO 1-36V 12V New Arrival”

   โดย input จากแผงโซลาร์ และส่วนด้าน output ผมปรับโวลต์ (ใช้ไขควงปรับที่เครื่อง) ให้อยู่ประมาณ 19 v. (ประมาณจากอุปกรณ์ชาร์จไฟจากแผงโซล่าร์ 12 v. ที่ใช้ชาร์จแบตฯ 12 v. หากขณะนั้นรับแดด(ควรเป็นช่วงที่แดดจัดที่สุด) และทำการวัดด้วย meter ได้ค่าที่ 19 v. ผมก็ปรับแผง 250w 24 v. ตัวที่มีอยู่นี้ ที่ต่อผ่านเครื่องดังกล่าว โดยให้ output เป็น 19 v. เท่ากัน (ชาร์จแบตฯ 12 v. ตัวที่จะชาร์จ ต้องมีโวลล์ที่สูงกว่า)
   เมื่อนำไป input ที่ ตัว controller (โดยต่อแบตฯ 12 v. ไว้ก่อน แบตผมเป็น yuasa 130A. 2 ลูก ต่อขนานกัน) ต่อไว้แบบนี้มาหลายอาทิตย์แล้ว ปกติดีอยู่ครับ
   เดิมผมแก้ปัญหาไม่ได้ เพราะยังใหม่อยู่ จึงซื้อแบตฯ มา 2 ลูก เพื่อต่ออนุกรม (ตอนนี้อยากขายออกลูกหนึ่งด้วยซ้ำ) เพื่อให้สัมพันธ์กันกับแผงโซลาร์ โดยตัว controller จะทำงานแบบชาร์จ 24 v. ครับ

 106. เพิ่มเติมและแก้ไขอีกนิดนะครับ
  – ตัว controller ของผมเป็นตัวนี้นะครับ สามารถชาร์จได้ทั้งแบบ 12 หรือ 24 v. แบบ auto

  ” Vococal 12V/24V 20A USB PWM Solar Charger Controller Battery Charging Regulator ”

  ผมจึงสามารถเปลี่ยนแปลงการชาร์จจาก 24 v. เป็น 14 v. ได้โดยไม่ต้องหาซื้อตัวใหม่มาแทน

  – แก้ไขเรื่องแดด ไม่ต้องแดดจัด น่าจะดีกว่าครับ ผมว่า ตั้งไว้ที่ 19 v. ดีสุดแล้วล่ะครับ

 107. รบกวนสอบถาม

  มีโหลดเป็นเครื่องทำน้ำอุ่น 5000 วัตต์ ใช้สองชั่วโมง
  กาน้ำร้อน 300 วัตต์ สามชั่วโมง หลอดไฟ 30 วัตต์ สี่ชั่วโมง

  รบกวนแนะนำขนาดแผง แบตเตอร์รี่ ชุดชาร์ทแบต และอินเวอร์ ให้หน่อยครับ

  • ระบบโซล่าเซลล์ ไม่เหมาะกับโหลดที่หนักๆ เช่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เตารีด กระทะไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนครับ แต่จะคำนวณให้ครับ
   ใช้แผงโซล่าเซลล์ 250W 10 แผง
   ใช้แบตเตอรี่ 200 Ah 12V 10 ลูก
   คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ solar charge controller 12/24v 100A 1 ตัว
   อินเวอร์เตอร์ ขนาด 6000W 1 ตัวครับ
   เฉพาะค่าแผงก็ใกล้ๆ แสนแล้วครับ ไหนจะแบตเตอรี่เสื่อมอีกภายใน 5 ปี ไม่คุ้มด้วยประการทั้งปวงครับ

 108. ผมขอสอบถาม หน่อยคับ ผมจะใช้ วิทยุสื่อสาร 3 ตัว ดูด้านหลังวิทยุเขียนว่า 30 A กล้องอินฟาเรด 24 ตัว DVR 24 CH 1ตัว ไฟ LED 18 WATT 2 หลอด ใช้ 24 ชั่วโมง ต้องใช้ อุปกรณ์ อย่างไรบ้างคับ ขอบคุณคับ

  • โหลดเยอะนะครับ เฉพาะวิทยุ 3 ตัว ก็ปาเข้าไป 90 A แล้ว ใช้เครื่องปั่นไฟดีกว่าครับ ผมคำนวณให้นะครับ วิทยุ 3 ตัวใช้ 1 ชั่วโมงต่อวันนะครับ
   ใช้แผงโซล่าเซลล์ 300W 20 แผง
   ใช้แบตเตอรี่ 200 Ah 12V 24 ลูก
   คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ solar charge controller 12/24v 150A 2 ตัว
   อินเวอร์เตอร์ ขนาด 22800W 1 ตัวครับ
   เฉพาะแผงประมาณสองแสนครับ ไหนจะแบตเตอรี่เสื่อมอีกภายใน 5 ปี ไม่คุ้มด้วยประการทั้งปวงครับ

   • ขอเรียนปรึกษา อยากปั๊มน้ำจากสระขึ้นมาเพื่อรดน้ำต้นไม้ จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ งบประมาณเท่าไร หือถ้าเจาะบาดาลใช้ำน้า จะต้องใช้แผงโซล่าร์เซลขนาดใดคะ

    • ระบบรดน้ำสวนโซล่าเซลล์ น้ำหยด 1,500 ลิตร/ชั่วโมง (ต่อตรงปั้มทำงานตอนมีแดดเท่านั้น)
     ใช้แผงโซล่าเซลล์ 250W หรือ 300W 2 แผง ราคาอ้างอิง แผง 250 วัตต์ คลิก http://ho.lazada.co.th/SHJtkn แผง 300 วัตต์ คลิก http://ho.lazada.co.th/SHJtl1
     ปั้มชัก DC 24V 500W 1 ตัว
     ลูกลอยไฟฟ้า 1 ตัว ราคาอ้างอิง ลูกลอยไฟฟ้าชนิดสาย คลิก http://ho.lazada.co.th/SHJtkk
     งบประมาณ 25,000-30,000 บาท ไม่รวมถังเก็บน้ำและท่อครับ วิธีการต่อตามรูปเลยครับ (ถังเก็บน้ำประมาณ 2000 ลิตรครับ)
     สวนระบบโซล่าเซลล์ โซล่าปั้มต่อตรง
     โซล่าเซลล์สำหรับปั้มน้ำ

 109. รบกวนแนะนำขนาดแผง แบตเตอร์รี่ ชุดชาร์ทแบต และอินเวอร์ ให้หน่อยครับ
  ของในบ้านมี = TV 65w ใช้ 4ชม
  พัดลม45w 5ชม
  หลอดไฟ 10w 4หลอด ใช้ 5ชม
  หม้อหุงข้าว 650w 1 ชม
  ตู้เย็น 45 w 24 ชม
  ขอบคุณครับ

  • ใช้แผงโซล่าเซลล์ 250W 2 แผง
   ใช้แบตเตอรี่ 200 Ah 12V 2 ลูก
   คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ solar charge controller 12/24v 30A 1 ตัว
   อินเวอร์เตอร์ ขนาด 2000W 1 ตัวครับ
   เวลาหุงข้าวถอดปลั๊กไปอย่างอื่นออกให้หมดครับ
   เช็คราคาของจาก https://goo.gl/1sYZPK

 110. สวัสดีครับ
  ต้องการสอบถามว่า เครื่องสับหญ้า มอเตอร์ขนาด 5.5 แรงม้า (วันละ 4 ชั่วโมง)
  ถ้าหากจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบ off grid
  รบกวนขอคำแนะนำขนาดแผง แบตเตอร์รี่ ชุดชาร์ทแบต และอินเวอร์ ให้หน่อยครับ

 111. สอบถามครับ

  ถ้าเราติดตั้งโวล่าเซลล์จากนั้นชาร์ทแบต และแปรงไฟเป็น AC จำเป็นตองต่อขนานกับไฟฟ้าในบ้านมั้ยครับ
  แล้วถ้าขนานไปมีปัญหากับการไฟฟ้าหรือป่าวครับ

  ถ้าเป็นขนานเข้ากับไฟบ้าน แล้วการใช้งานจะเป็นลักษณะไหนครับ เปิดการทำงานอินเวอร์เตอร์ไปพร้อมๆกับไฟบ้านเรยมั้ย
  หรือว่ารอให้ไฟในแบตหมดแล้วค่อยขนานไฟบ้านเข้ามา

  หรือว่าเป็นแบบไม่ขนานเรยครับ กรณีที่แดดไม่มาเรยสามสี่วันจะใช้ไฟจากไหนครับ

  รบกวนด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

 112. รบกวนครับกำลังทำสวน
  -ปั๊มน้ำลึก30-40 ม. ถังบรรจุ1000ลิตร น่าจะใช้ไม่เกิน1 ชม. รดน้ำต้นไม้ไม่น่าถึง
  -พัดลม8 ชม.
  -หลอดไฟ 3หลอด20w 12 ชม.
  -tv 21″. 1ชม.
  ถามครับ
  1.ใช้ปั๊มน้ำแบบไหนดี DC หรือAC. ปั๊มชักไหวมั้ยดีมั้ยครับ
  2.อุปกรณ์ใช้อะไร ขนาด ปริมาณ เท่าไหร่
  อีกนิดครับ งบประมาณ
  ขอบพระคุณครับ

  • 1.ใช้ปั๊มน้ำแบบไหนดี DC หรือAC. ปั๊มชักไหวมั้ยดีมั้ยครับ
   ตอบ ลึกขนาดนั้น แนะนำซัมเมอร์ทระบบโซล่าเซลล์ ครับ
   2.อุปกรณ์ใช้อะไร ขนาด ปริมาณ เท่าไหร่
   ตอบ แยกระบบปั้มน้ำ กับไฟใช้ในบ้านครับ ทำเป็น 2 ระบบ
   2.1 ปํ้มน้ำบาดาลโซล่าเซลสูบลึก 40 เมตร อัตราการไหล 21 ลบ.ม./ชม.
   ใช้กับแผงโซล่าเซลล์ 280W 3-4 แผง รวมคอนโทรลปั้ม DC ราคาประมาณ: 70,000-100,000
   2.2 ระบบ off grid 2000W
   ใช้แผงโซล่าเซลล์ 250W 2 แผง
   ใช้แบตเตอรี่ 200 Ah 12V 2 ลูก
   คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ solar charge controller 12/24v 30A 1 ตัว
   อินเวอร์เตอร์ ขนาด 2000W 1 ตัวครับ
   เช็คราคาของจาก https://goo.gl/1sYZPK

 113. รบกวนพี่ๆช่วยคำนวนขนาดแผงโชล่าเชลย์
  ตัวควบคุมการชาร์จ
  และขนาดแบตเตอรี่ครับใช้กี่ลูก
  อินเวอร์เตอร์ขนาดเท่าใหร่ครับ
  คือผมต้องการใช้หลอดฟูออเรสเช้นแบบ led 220v 18w จำนวน 11หลอด ใช้งานตั้งแต่หกโมงเย็น จนถึงตี 1ครับ
  ปั้มน้ำมิตชูขนาด 100w เป็นปั้มอัตโนมัติครับใช้รวมๆวันนึงประมาณ2ชั่วโมงครับ
  ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้าครับ

  • ใช้แผงโซล่าเซลล์ 200W 2 แผง
   ใช้แบตเตอรี่ 150 Ah 12V 2 ลูก
   คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ solar charge controller 12/24v 20A 1 ตัว
   อินเวอร์เตอร์ ขนาด 500W 1 ตัวครับ
   เช็คราคาของจาก https://goo.gl/1sYZPK

 114. รบกวนหน่อยครับ(ยังมีคนตอบคำถามอยู่ไม)
  คือผมต้องการวิธีคำนวนหาขนาดของแผงให้ชาร์จไฟลงแบตเตอรี่ขนาด 12v 70ah จำนวน4ก้อนให้เต็มภายใน1วัน
  ต้องใช้แผงขนาดเท่าไหร่ ? และชาร์จเจอรร์ขนาาดเเท่าไไหร่่?
  ***ขอบคุณล่วงหน้านะครับถ้้ามีใครมาตอบ***

 115. ผมใช้ปั้มน้ำบ่อปลา ขนาด 165w ใช้งาน 24 ชั่วโมง ใช้ไฟ 220vขอรายละเอียดแผงโซล่าด้วยครับ
  1.แผงโซล่าขนาดจำนวน
  2.แบตขนาดจำนวนและการต่อด้วยครับ
  3.คอนโทลนชาร์ทเจอร์ขนาด
  4.อินเวอร์เตอร์
  ขอบคุณครับ

 116. ปั้มน้ำบ่อปลา เปิด 24 ชั่วโมง ขนาด 165 W ไฟบ้าน 220 v
  รบกวนช่วยคำนวนขนาดแผงโชล่าเชล ตัวควบคุมการชาร์จ ขนาดอินเวอร์เตอร์ และขนาดแบตเตอรี่ครับใช้กี่ลูก
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 117. ขอเรียนสอบถาม หน่อยครับ

  มีแผง 300W 6 แผง
  มีแบตเตอรี่ 8 ลูก ขนาด 130Ah
  Charger ขนาด 48V
  มี Invertor ขนาด 6000W

  จะต่อแผงโซล่าเซลล์แบบไหนดีครับ ให้ได้กำลังไฟสูงสุด

  ต่อแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างไร ดีครับ

  อยากได้เป็นผังการต่อ ครับ

  ขอบคุณมากครับ

 118. รบกวนสอบถามหน่อยนะครับ

  ถ้าแผง โซล่า 12V พอดี จะชาจแบต 12V เข้ารึเปล่าครับ

  ขอบคุณครับ

 119. หวัดดีครับ แผง 300 w 1 แผง
  โซล่าชาร์จเจอร์ 30 a
  แบต 120Ah 2 ลูก
  อินเวอร์เตอร์ 1000 W
  ใช้งานกับปํ้ม ฮิตาชิ เจ็ตคู่ (บาดาล) ได้มั๊ยครับ

 120. สวัสดีครับ ผมต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ พอดีผมทำสวนผลไม้ต้องการติดตั้ง ตอนนี้ผมใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดสามแรงในการปั้มน้ำ ผมควรติดตั้งขนาดเท่าไหร่ งบเท่าไหร่ครับ ขอบพระคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ