วิธีการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) และอุปกรณ์ประกอบ

103
167770

สำหรับท่านที่กำลังสนใจเรื่องของโซล่าเซลล์ และกำลังศึกษาเพื่อจะเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อนำมาใช้งานจริง  วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดว่าระบบพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบในระบบอะไรบ้าง

แผงโซล่าเซลล์ Solar Panel

ขนาดกำลังวัตต์ตามความพอเพียงต่อการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่แผงโซล่าเซลล์ที่มีจำหน่ายทั่วไปเริ่มต้นที่ขนาด 10 วัตต์ 20 วัตต์ 40 วัตต์ 60 วัตต์ 80 วัตต์ 120-130 วัตต์ 200 วัตต์ 225-235 วัตต์ 240-245 วัตต์ และ 285 วัตต์

solar home 7
แผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งบนหลังคาบ้านพักอาศัย

แผงโซล่าร์เซลล์แบบ Crystalline แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ โมโนคริสตัลไลน์ (Mono Crystalline) และ โพลีคริสตัลไลน์ (Poly Crystaline) ทั้งสองแบบคุณภาพไม่แตกต่างกัน แต่ที่ขนาดกำลังวัตต์เท่ากัน แผงโซล่าเซลล์แบบ Mono Crystalline จะมีขนาดเล็กกว่าประมาณ 10% เหมาะสำหรับการติดตั้งที่ต้องการประหยัดพื้นที่ โดยเฉพาะการทำโซล่าฟาร์มในต่างประเทศที่ราคาที่ดินสูง แต่สำหรับประเทศไทยเรื่องพื้นอาจจะยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ สามารถเลือกใช้แผงโซล่าร์เซลล์แบบ Poly Crystalline ที่ราคาประหยัดกว่าประมาณ 10% ได้

การเลือกแผงโซล่าเซลล์ ควรเผื่อขนาดกำลังติดตั้งให้มากกว่าขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างน้อย 20% เผื่อค่าสูญเสียในระบบและเป็นการถนอมแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น การใช้งานแบตเตอรี่จนหมดแล้วชาร์ททุกวันจะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง   การใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไม่ว่าแบตเตอรี่แห้งหรือเปียก ที่ไม่ใช่แบตเตอรี่แบบ deep cycle ยิ่งควรเผื่อให้มากขึ้น

การนำไปใช้งานกับปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์  ถ้าต้องการนำไปต่อใช้งานโดยตรงโดยไม่ใช้แบตเตอรี่  ควรเผื่อกำลังติดตั้งไว้ 1 เท่าของขนาดปั๊มน้ำ DC เพราะช่วงการสตาร์ทปั๊มน้ำต้องใช้กระแสสูง  การเลือกขนาดแผงโซล่าเซลล์พอดีกับขนาดปั๊มน้ำโซล่าร์  จะไม่สามารถทำให้ปั๊มน้ำทำงานได้เพราะกระแสช่วงสตาร์ทปั๊มน้ำจะสูงกว่าปกติ ประาณสองเท่า  หากต้องการใช้ขนาดที่พอดี ควรต่อแบเตอรี่เพื่อช่วยการสตาร์จปั๊มน้ำ  แล้วจึงสามารถใช้พลังงานจากแผงโซล่าร์ ได้โดยตรง

SHARPsolarpanel120W1
SHARP SOLAR CELL

ความสามารถในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า ของแผงโซล่าเซลล์ อายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี  โดยทั่วไปสเปคจะระบุไว้ที่เมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์จะเหลือประมาณ 90% และ 25 ปี เหลือประมาณ 80%

แผงโซล่าเซลล์ มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับขนาดและประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถเลือกขนาดต่างๆ ให้เหมาะกับการในรูปแบบต่างๆ เช่น แผงโซล่าเซลล์ 5 วัตต์ นำไปใช้กับสัญญาณไฟกระพริบตามแยกต่างบนถนน โซล่าเซลล์ 10 วัตต์ 17 วัตต์ นำไปใช้กับไฟส่องสว่างตามทางเดิน โซล่าเซลล์ 225 วัตต์ โซล่าเซลล์240วัตต์ โซล่าเซลล์ 245วั ตต์ โซล่าเซลล์280วัตต์ นำไปใช้กับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

เครื่องควบคุมการชาร์จไฟ Solar Control Charger

Solar control charger
Solar control charger

เครื่องควบคุมการชาร์จไฟ (Solar Control Charger) ใช้สำหรับควบคุมซาร์จไฟที่ได้จากแผงเข้าเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ มีให้เลือกหลายชนิด เลือกให้ตรงตามขนาดวัตต์ของแผงโซล่าเซลล์ หรือมากกว่าเล็กน้อย เพื่อความทนทานชาร์จลงแบต 12V. ส่วน 10A. นั้นไม่ใช่ขนาดแบตฯ แต่เป็นขนาดโซล่าร์ที่ใช้ได้ แผงโซล่าร์แต่ละขนาดจะมีค่า Imp บอกที่ฉลากอยู่แล้วว่าเท่าไหร่ ถ้าค่า Imp นั้นไม่เกิน 10A. ก็เป็นใช้ได้ ถ้าเกินก็ต้องใช้รุ่น 20A. เช่นนี้เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหากไม่มีค่า Imp บอกไว้ อาจใช้วิธีคำนวณง่ายๆเช่น แผงโซล่าร์ 120W. เราอยากทราบว่ากี่แอมป์ ก็เพียงเอา 12V.(ที่จริงคือ 17-18V.) ไปหาร ก็จะได้เท่ากับ 10 แสดงว่าไม่เกิน 10A. ก็ยังใช้รุ่น NSC1210 ได้ หรืออาจสรุปเอาง่ายๆ ได้ว่าแผงไม่เกิน 120W. สามารถใช้กับเครื่องชาร์จ 10A. ได้

แบตเตอร์รี่ Battery

มีไว้สำหรับเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ เลือกชนิดที่หาง่ายๆในท้องถิ่นที่อยู่อาศัย ควรเลือกให้มีขนาดความจุของแอมป์เพียงพอต่อการเก็บไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่หน้าที่ของมันคือเก็บพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น มันไม่ได้มีหน้าที่ ผลิตไฟฟ้า   ที่ได้ต่อชั่วโมงที่จะส่งมาเก็บในแบตเตอรี่ ก็จะยังเท่าเดิมครับ การเพิ่มจำนวนหรือขนาดแบตเตอรี่เป็นเพียงการเพิ่มพื้นที่เก็บไฟฟ้าเท่านั้น อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ผลิตไฟฟ้าคือแผงโซล่าเซลล์ ดังนั้น หากขนาดแผงโซล่าเซลล์ยังเท่าเดิม ปริมาณกำลังไฟฟ้า

Batterysolarcell1
battery deep cycle

แบตเตอรี่ที่เหมาะสำหรับใช้งานกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดคือ แบตเตอรี่แบบจ่ายประจุสูง (Deep discharge battery) เพราะถูกออกแบบให้สามารถจ่ายพลังงานปริมาณเล็กน้อยได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ โดยไม่เกิดความเสียหาย เราจะสามารถใช้ไฟฟ้าที่เก็บ อยู่ในแบตเตอรี่นี้ได้อย่างต่อเนื่องถึง 80% โดยแบตเตอรี่ไม่ได้รับความเสียหาย ซึ่งต่างจากแบตเตอรี่รถยนต์ที่ถูกออกแบบให้จ่ายพลังงานสูงใน ช่วงเวลาสั้นๆ ถ้าใช้ไฟฟ้ามากกว่า 20-30% ของพลังงานที่เก็บอยู่ จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงได้

ส่วนมากแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบโซล่าเซลล์จะมีลักษณะที่ฝาครอบด้านบนเปิดออกได้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบเซลล์และเติมน้ำในเวลาที่จำเป็นได้ เรียกว่า แบตเตอรี่แบบเซลล์เปิด (Open cell หรือ Unsealed หรือ Flooded cell battery) มีบางชนิดที่ถูกปิดแน่นและไม่ต้องการการซ่อมบำรุง เรียกว่า แบตเตอรี่แบบไม่ต้องดูแลรักษา (Maintenance free หรือ Sealed battery) ซึ่งทั้ง 2 ชนิดที่ว่ามานั้น หายาก และราคาสูงมาก

หากเลือกที่จะใช้แบตเตอรี่รถยนต์เพราะเห็นว่าราคาถูกกว่าหรือหาได้ง่ายกว่า จำเป็นต้องแนะนำว่าควรเลือกแบตเตอรี่ให้ เหมาะสมกับระบบ คือ ขนาดแบตเตอรี่ และ ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ควรสมดุลย์กัน เพราะแบตเตอรี่รถยนต์หลายรุ่นมี กระแสขั่นต่ำ ในการชาร์จ นั่นหมายถึงหากใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตกระแสไฟได้ต่ำ เช่น แผงโซล่าเซลล์ชนิด Amorphous ก็ไม่ควรที่จะใช้แบตเตอรี่รถยนต์ ขนาดใหญ่เกินไป เพราะมันจะชาร์จไม่เข้า ยกตัวอย่างแบตเตอรี่รถยนต์บางรุ่น 12V 150Ah ต้องใช้กระแสในการชาร์จมากกว่า 5 A จึงจะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้ ซึ่งหากต้องการนำแบตเตอรี่ขนาดนี้มาใช้ในงานโซล่าเซลล์ ต้องมั่นใจว่าแผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 5 แอมป์

เครื่องแปลงไฟ หรือ อินเวอร์เตอร์ Inverter

เลือกซื้ออินเวอร์เตอร์ตามขนาดกำลังวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่เรารวมไว้ โดยให้ขนาดกำลังวัตต์ของอินเวอร์เตอร์มากกว่ากำลังวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณ 30-40% เพื่อความทนทาน เช่น ทีวีคุณใช้ไฟฟ้า 60W ควรเลือกซื้อเครื่องแปลงไฟ อินเวอร์เตอร์ ขนาด 100W ความเหมือนที่แตกต่างของอินเวอร์เตอร์กับงานโซล่าเซลล์ ปัจจุบันมีการใช้ inverter เพื่อแปลงไฟจากไฟฟ้า DC. จากรถยนต์,โซล่าเซลล์,กังหันลม เป็นไฟ AC 220V. (ไฟบ้าน) กันอย่างแพร่หลาย แต่หลายคนยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้ว ปัจจุบันมี inverter อยู่สองแบบหลักๆที่ใช้ในการแปลงไฟและใช้ในระบบประหยัดพลังงาน

Off Grid Inverter พูดง่ายๆคืออินเวอร์เตอร์แปลงไฟDCเป็นไฟบ้าน ที่มีอยู่ดาดดื่นตามตลาดทั่วไป บ้านหม้อ คลองถม โดยราคาจะถูกมากจะแปลงไฟ DCออกมาเป็น 220AC รูปสัญญาณจะออกมาตามรูปโดยที่สามารถไปต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน คอมพิวเตอร์ พัดลม ทีวี ปั๊มน้ำได้เลย

invertersolarcell1
Off grid inverter

Off Grid Inverter :

 • ราคาถูก
 • หาซื้อได้ง่าย
 • ต้องแยกโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้ามาต่อต่างหากไม่สามารถต่อร่วมการไฟฟ้าได้โดยตรงเนื่องจากsine waveและcycle time จะไม่ตรงกับของการไฟฟ้า

 

On grid inverter ( Grid tie inverter) อินเวอร์อีกชนิดหนึ่ง เพียงแต่สามารถต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้เลยโดยมี cpu ประมวลผลเช็คสัญญาณ Phase Shift sine wave ของon grid inverter ให้มีลูกคลื่น(sine wave)และ cycleตรงกันกับของระบบการไฟฟ้า สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ แต่ราคาจะสูงกว่าแบบ off grid

solar home 4
On grid inverter

On grid inverter :

 • ราคาสูงกว่าแบบ Off grid
 • สามารถต่อร่วมกับไฟของการไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องแยกโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้ามาต่อ
 • on grid inverter เป็นเหมือน แหล่งจ่ายไฟของการไฟฟ้าอีกชุด เมื่อต่อร่วมกับไฟบ้านจะทำให้มิเตอร์ไฟหมุนช้าหรือหมุนถอยหลังทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้โดยง่าย คราวนี้ทุกท่านคงเลือกซื้อเลือกหาอินเวอร์เตอร์ได้เหมาะสมกับงบและความตั้งใจแล้ว

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็น วิธีการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) และอุปกรณ์ประกอบ ที่สามารถใช้งานได้จริง หวังว่าท่านที่กำลังศึกษาคงจะสามารถนำไปปรับใช้ได้ หากมีคำถามข้อสงสัยสามารถโพสถามได้ในคอมเม้นท์ด้านล่าง …

103 COMMENTS

  • อยากทราบถ้าใช้แบบออนกริดกี่กิโลวัตต์ถึงต้องไปขอใบอนุญาตกับไฟฟ้า ขั้นตอนยุ่งยากมั้ยค่ะ

 1. 12000 บีทียู กินไฟประมาณ 3,516 วัตต์ หรือ 3.52 กิโลวัตต์ ครับ
  ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ ตอนนี้ ต้นทุนตกวัตต์ละประมาณ 50 บาท x3516 = 175,800 บาท

  • ผมมีบ้านยุหลังนึง ผมต้องการกำลังไฟฟ้าที่สามารถรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 24 ชม. แต่ไม่ใช่โหลดถาวร เช่น ทีวี ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ประมาณนี้ ผมต้องทำไงบ้างคับ

   • ใช้วิธีอ่านหน่วยจากมิเตอร์ครับ เช้าเวลา 6.00 น ออกไปอ่านหน่ายและจดไว้ และเช้าอีกวัน เวลา 6.00 น. กลับมาอ่านอีกครั้ง
    เช่น เช้าวันแรก อ่านได้ 6552 เช้าวันที่สองอ่านได้ 6562 แสดงว่าบ้านท่านใช้ไฟประมาณ 10 หน่วยต่อวัน หรือเท่ากับ 10,000 W ต่อวันครับ
    ปล. 1 หน่วย = 1,000 W ต่อชั่วโมง

 2. ไแ้ความรู้ครับว่าแต่ละตัวทำงานอะไรบ้าง แต่ผมๆม่เข้าใจว่ามันต่อจากไหนไปไหนบ้างครับ มีรูปภาพประกอบด้วยจะดีมากเลยครับ ขอบคุณครับ

 3. แอร์ 12,000 btu ไม่น่าเกิน 1,2000 watt
  ถ้าคิดที่ 50 บาท/วัตต์ = 60,000 บาท
  ต้องแปลงจาก 12V ไป 220V
  ถ้าจะให้ดีต้องมีอุปกรณืป้องกันด้วยครับเพื่อยื่นอายุการใช้งาน

 4. ตอบคุณ Nelo Angelo
  เร็วๆ นี้จะทำบทความ ใช้แอร์จากระบบโซล่าเซลล์ มาลงอีกทีครับ โปรดคอยติดตามครับ

 5. ผมมีบ่อแล้ว ลึก38เมตรซัมเมอร์ 1.5 แรง
  อยากใช้โซล่าเซล ใช้งบเท่าไหล่ครับ
  และช่วยแนะนำ ไห้ด้วยครับขอบคุณครับ

 6. ไม่จำเป็นต้องแปลงจาก 12 V ก็ได้ครับ พวกแอร์ Inverter มันกินไฟ DC อยู่แล้วครับ
  ผมไม่เคยได้ยินว่าสามารถปรับโวล์ได้ครับ มีแต่การปรับเฮริตเท่านั้น รบกวนหาตัวอย่างการใช้งานจิงให้ดูด้วยครับ

 7. ถ้าจะติดตั้ง บนดาดฟ้าอพาทเม้น
  มีห้องพัก 35-40 ห้อง
  จะใช้งบ เท่าไหร่ครับ พอดี จะทำอพาทเม้น และสนใจ ระบบโซล่าเซลล์ด้วย
  ติดตั้งทั่งระบบ ใช้เพียงพอกับ ห้องเช่าครับ
  งบน่าจะกี่บาท

  • ผมแนะนำนะครับ ถ้าค่าไฟฟ้าหอพักหน่วยละ8บาท จะสามารถลดค่าไฟจากการไฟฟ้า ได้เดือนละ 700กว่าบาท ต่อเดือนคิดที่ค่าไฟฟ้าการไฟฟ้า3.9805บาทต่อหน่วย ผมลงทุนไฟ2,4100บาทครับ อินเวอร์ซื้อมาเองจากAliexpress ส่วนแผงผมเอาแผงมือสอง5000×4=20000 ค่าอินเวอร์เตอร์ 4100บาท. ผมคิดคืนทุน 1.5ปี. คิดที่8บาท

 8. ตอบคุณ ธนกรนักธุรกิจออนไลน์
  ห้องหนึ่งโหลดน่าจะเยอะครับ หากจะใช้ระบบ Off grid เกรงว่าจะอีกหลายสิบปีกว่าจะคืนทุน เนื่องจากต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุก 3-5 ปี แค่ค่าแบตเตอรี่ก็อานแล้วครับ
  ผมแนะนำระบบ On grid inverter แล้วขออนุญาตให้ถูกต้องครับ จะลดระยะเวลาคืนทุนมาด้วย ซื้อการไฟฟ้าใช้ หน่วยละ 4 บาทกว่าๆ แต่ขายให้การไฟฟ้า 6 บาทกว่าๆ เลยนะครับ ปัจจุบันระบบดังกล่าว ต้องลงทุนประมาณ 40,000 – 60,000 บาท ต่อ กิโลวัตต์ ครับ
  ดาดฟ้าอพาทเม้น ของท่านมีพื้นที่กี่ตารางเมตร ก็ คูณ ด้วย 600 ก็จะได้ จำนวนวัตต์ต่อชั่วโมงออกมาและหารด้วย 1000 ก็จะได้หน่วยกิโลวัตต์ออกมา และคูณด้วย 5 (ค่าเฉลี่ยแสงแดดในประเทศไทย) ก็จะได้กำลังผลิตต่อวันครับ หน่วยเป็นกิโลวัตต์ครับ
  ค่าพลังงาน 5 KWH/SQ.M.DAY คือ ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ในประเทศไทยจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 5 KWH ครับ

  เช่น
  พื้นที่ดาดฟ้าของท่าน มีประมาณ 70 ตารางเมตร คูณด้วย 600 = 42,000 วัตต์ต่อชั่วโมง หรือเท่ากับ 42 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,680,000-2,520,000 บาท
  จะได้ไฟฟ้าประมาณ 210 กิโลวัตต์ ต่อวัน จำหน่ายให้การไฟฟ้า สมมุติหน่วยละ 6.5 บาท จะได้เงิน ประมาณ 1,365 บาท ต่อวัน หากมีแดดทุกวัน วันละประมาณ 5 ชั่วโมง จะใช้เวลาประมาณ
  4-8 ปี ในการคืนทุนครับ (เป็นค่าประมาณการนะครับ ขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้)

  • ตอบคุณพล
   แหล่งใหญ่ สั่งตรงจากจีนครับ หรือสั่งจากคนไทยที่นำเข้ามาจากจีนครับ มีหลายเว็บครับ

 9. ถ้าผมต้องการติดตั้งแอร์อินเวอร์ขนาด 9oooบีทียู กินกระแสประมาณไม่เกิน 4 แอมป์ ใช้เปิดเวลากลางวันเท่านั้น ใช้แผงขนาด300วัตต์ จำนวน 10 แผงต่อตรงเลยจะใชได้ไหมครับไม่ต้องคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม

 10. ขอถามว่าผมเคยต่อlnverter1000w.กับเเบ็ตรถยนต์รุ่นcityสตาร์ทเครื่องไว้แล้วเสียบหลอดไฟ พัดลมไอน้ำ ทีวี42″ เครื่องเสียงโฮมก็ทำงานได้ปกติครับเหมือนไฟจะตกตอนเครื่องยนต์กระชาก แบบนี้จะมีปัญหาอะรัยป่าวครับ ถ้าใช้แผงโซลาเซลต้องขนาดใหนครับมีอะรัยบ้าง

 11. ผมมีอภาสเม้นห้าสิบห้องติดแอร์สิบห้าตัวแอร์ก้าวพันซ๊พียูจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแผงโซล่าเซล์เป็นเงินประมาณเท่าไรครับ0879323131 เดย์ครับ

  • แนะนำระบบขายคืนให้การไฟฟ้าครับ แต่ตอนนี้โครงการยังไม่เปิด ต้องดูพื้นที่หลังคาที่หันไปทิศใต้มีกี่ ตารางเมตรครับ ต้องติดตั้งแบบขายไฟให้การไฟฟ้าครับถึงคุ้ม

   สมมุติว่าติดตั้ง 10 kW ลงทุนประมาณ 600,000 บาท (รวม Vat 7%)
   *ผลิตไฟฟ้าได้ 10 kW x 5.0 ชั่วโมงต่อวัน =50 หน่วย/วัน
   *ประสิทธิภาพของแผงเฉลี่ย 90% x50 = 45 หน่วย/วัน
   *ประสิทธิภาพอินเวอเตอร์เฉลี่ย 95% x45 = 42.75 หน่วย/วัน
   *Energy Cable Loss 2% = 41.9 หน่วย/วัน (1kW = 4 หน่วย)
   *ขายค่าไฟได้หน่วยละ 6.85 บาท = 41.9×6.85 = 287 บาท/วัน
   *ขายไฟ 1 เดือน ได้ = 8,610 บาท

   *จุดคุ้มทุน = 600,000/8,610 = 70 เดือน
   *จุดคุ้มทุน= 5 ปี 10 เดือน
   *อายุใช้งาน 25 ปี สร้างรายได้ 25x12x8,610= 2,583,000บาท
   *ผลตอบแทนเฉลี่ย 14.4% ต่อปี

   ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและอัตรา FIT ประกาศตามจริงในปัจจุบัน***ตัวเลขต่างๆ อ้างอิงจากสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของความเข้มแสง ผลลัพธ์อาจแตกต่าง ไม่รวมค่าบำรุงรักษา และอื่นๆ

 12. ขอคำแนะนำหน่อยครับ ต้องการประกอบชุดที่ใช้กับแบตเตอรี่ สำหรับ โซล่าเซล ขนาด 12 v 20 Ah จะใช้อุปกรณือะไรบ้างครับ เพื่อใช้ในที่ไม่มีไฟฟ้า เช่น แสงสว่าง 2 ดวง พัดลมตัวเล็ก 1 เครื่อง อาจมีชาร์ตโทรศัพท์บ้าง ใช้แผงขนาดไหน ตัวชาร์ตขนาดไหน เวลาชาร์ตแดดจัด ๆ สัก 4-5 ชม. เต็มหรือ มากกว่า 6-7 ชม. เต็ม และสามารถใช้ไฟได้กี่ ชม. แปลงไฟขึ้น 220 V. ขอบคุณครับ

  • ชุดโซล่าเซลล์เล็กๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าตามที่ว่ามา อุปกรณ์ตามนี้ครับ
   – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 120 W ชนิด Mono จำนวน 1 แผง
   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 12 V 10 A จำนวน 1 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 100 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 100 Ah 1 ลูก
   – อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น สายไฟ ข้อต่อ ตัวจับยึดแผง

 13. ขอสอบถามหน่อยค่ะ ต้องการจะต่อชุดโซล่าเซลล์ ให้มีไฟใช้ในสวน ใช้ไฟเช่นหม้อหุงข้าว พัดลม ทีวี แค่นี้ค่ะ จะต้องใช้แผ่นโซล่าเซลล์ ขนาดไหน ขอบคุณค่ะ

  • จัดชุดเล็กไปก่อนเลยครับ
   ชุดโซล่าเซลล์เล็กๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าตามที่ว่ามา อุปกรณ์ตามนี้ครับ
   – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 120 W ชนิด Mono จำนวน 1 แผง
   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 12 V 10 A จำนวน 1 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 100 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 100 Ah 1 ลูก
   – อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น สายไฟ ข้อต่อ ตัวจับยึดแผง

   • แล้วถ้าเพิ่มตู้เย้น หลอกไฟ 6-7หลอด(led)กับใช้ไฟเล็กน้อยต้องเพิ่มส่วนไหนอีกไมครับ
    HS4WOC/KK6OLW

    • มีตู้เย็นชุดนี้เลยครับ
     – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 W ชนิด Mono จำนวน 2 แผง
     – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 24 V 20 A จำนวน 1 ตัว
     – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 600 W.
     – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 130 Ah 4 ลูก
     ชุดนี้รวมตู้เย็นขนาดไม่เกิน 5 คิว ด้วยนะครับ

    • ขึ้นอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านครับ มีโหลดเป็นมอเตอร์หรือเปล่า

     Pure sine wave คือ สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับที่มีลูกคลื่นสัญญาณต่อเนื่อง ซึ่งได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Generator) หรือ ไดนาโม สัญญาณไฟฟ้าดังลูกคลื่นสีเขียวตามรูป เป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกประเภท

     Modified sine wave คือ สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับทีถูกสร้างขึ้นมาโดยขบวนการทางดิจิตอลเพื่อลดความสูญเสียในรูปของความร้อนที่เกิดในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ และเพื่อลดวงจรให้มีขนาดเล็กลง โดยสัญญาณที่ได้จะมีแรงดันและความถี่เท่ากันกับสัญญาณ Pure sine ดังรูปลูกคลื่นสีแดงแต่รูปคลื่นไม่มีความต่อเนื่อง ดังนั้นสัญญาณ Modified sine wave จะใช้ได้ดีกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบแปลงไฟเป็นไฟกระแสตรง เช่น ทีวี วิทยุ เครื่องเล่นวีดิโอ และ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น แต่จะใช้ไม่ได้กับมอเตอร์ไฟฟ้า ประเภท อินดักชั่นมอเตอร์Pure Sine Wave และ Modified Sine Wave

     ข้อดี ข้อเสีย Pure Sine Wave และ Modified Sine Wave

     Pure Sine Wave

     ข้อดีของเครื่องแปลงไฟแบบ Pure Sine Wave คือสามารถจ่ายไฟออกมาเหมือนกับไฟบ้านทุกประการ แต่ข้อเสียคือราคาสูง

     ส่วน Modified Sine Wave

     ข้อเสีย นั้นไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท

     แต่ข้อดีคือราคาถูก ทำให้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันเครื่องแปลงไฟ Modified Sine Wave นี้ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รูปคลื่นใกล้เคียง Sine Wave มากขึ้น เป็นผลให้สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลากหลายขึ้น รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทีมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบด้วย

     • ขอบคุณครับ
      ถ้าต่อระบบโซล่าแบบใช้ dc โดยไม่ต้องผ่าน inverter มี หลอดไฟ 2 หลอดเปิดวันละ 3 ชม. พัดลม dc 18w วันละ 8 ชม. โน็ตบุก และ ชาร์จโทรศัพท์ 2-3 เครื่องครับ จะจัดชุดโซล่าเชลล์ แบบไหนดีครับ

     • หลอดไฟเป็น แบบ DC12V นะครับ
      1.แผงโซล่าเซลล์ 120W 12v 1 แผง
      2.แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ deep cycle 100 Ah 1 ลูก
      3.คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ 12v 10A 1 ตัว
      4.อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สายไฟ ข้อต่อ เบรกเกอร์

 14. ที่บ้านเดือนหนึงเสียค่าไฟประมาณ2000บาทเป็นร้านค้าใช้ไฟฟ้ามากน่าจะตู้แช่3ประตู(เปิดตลอด)และทีวีวันหยุดลูกจะเปืดทังวันและพัดลมชาดร์แบตโทรศัพย์อะไรประมาณนี้แล้วผมควรที่จะใช้แบบใหนครับขอบคุณล่วงหน้าครับ

 15. ผมได้แผ่นSilicon ที่ใช้ทำโซล่าเซลมามียี่ห้อBosch กับ Kyocera
  มีทั้งหมดน่าจะ2500แผ่น ขนาด156X156 เป็นของใหม่ยังอยู่ในแพ็ค
  ถ้าจะขายราคาน่าจะได้ซักเท่าไหรครับ

 16. มีทั้งสองชนิดครับ
  MONOมีพันกว่าแผ่น
  POLYก็มีพันกว่าแผ่นครับ
  ถ้าคิดเป็นแผ่นน่าจะแผ่นละเท่าไหรครับ ขนาด6″X6″
  เอาไปขายที่ไหนดีครับ

 17. สนใจ รับติดตั้งระบบ Solar Cell โทรมาปรึกษาได้ครับ 0961966653
  1. ON Grid System
  2. Hybrid System
  3. OFF Grid System

  1. On Grid System
  หรือโซล่ารูฟท๊อป Solar Roof Top
  คือการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล ที่เชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้า นครหลวง และภูมิภาค จะใช้อุปกรณ์เพียง แผง โซล่าเซล และ inverter on grid ที่ไฟฟ้าเข้าถึง (เหมาะสำหรับ บ้าน หอพัก โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ

  ข้อดี สามารถลดค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าฟรี เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เองในตอนกลางวัน ใช้ไฟฟ้าฟรี ลดค่าไฟฟ้าได้
  ข้อเสีย กรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ถึงแม้ว่าระบบโซลาร์เซลล์ยังจ่ายไฟปกติก็ตาม แต่กริดไทน์อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงาน โดยไม่จ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ซึ่งกำลังซ่อมระบบสายไฟฟ้าตามท้องถนน

  การใช้งานระบบนี้ จะใช้ในพื้นที่ ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้ว ใช้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางผู้ที่ต้องการติดตั้ง ต้องพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน โดยดูจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า ที่เสียค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน เพื่อออกแบบกำลังการผลิต หาขนาดกริดไทอินเวอร์เตอร์ และจำนวนแผงโซลาร์เซลล์

  ON Grid 1500W single phase
  1. Solar Cell Panel 300w Poly = 5 แผง
  2. Grid Inverter JFY JSI-1500TL = 1 เครื่อง
  ประหยัดไฟต่อเดือน 1,000 บาท
  ประหยัดไฟต่อปี 12,000 บาท
  อัตราคุ้มทุน 4.7 ปี
  อินเวอร์เตอร์ ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

  ON Grid 2000W single phase
  1. Solar Cell Panel 300w Poly = 7
  2. Grid Inverter JFY JSI-2000TL = 1
  ประหยัดไฟต่อเดือน 1,300 บาท
  ประหยัดไฟต่อปี 16,000 บาท
  อัตราคุ้มทุน 4.8 ปี
  อินเวอร์เตอร์ JFY ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

  ON Grid 3000W single phase
  1. Solar Cell Panel 300w Poly = 10
  2. Grid Inverter JFY Sunseed-3000TL = 1
  ประหยัดไฟต่อเดือน 2,000 บาท
  ประหยัดไฟต่อปี 24,000 บาท
  อัตราคุ้มทุน 4.3 ปี
  อินเวอร์เตอร์ JFY ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวง (PEA)

  ON Grid 5000W single phase
  1. Solar Cell Panel 300w Poly = 17
  2. Grid Inverter JFYSunseed -5000TL = 1
  ประหยัดไฟต่อเดือน 3,000 บาท
  ประหยัดไฟต่อปี 40,000 บาท
  อัตราคุ้มทุน 4.4 ปี
  อินเวอร์เตอร์ JFY ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้าภูมิภาค (PEA)

  ON Grid 10000W single phase
  1. Solar Cell Panel 300w Poly = 34
  2. Grid Inverter JFY Suntree-10000TL = 1
  ประหยัดไฟต่อเดือน 6,700 บาท
  ประหยัดไฟต่อปี 80,000 บาท
  อัตราคุ้มทุน 4.2 ปี
  อินเวอร์เตอร์ JFY ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้าภูมิภาค (PEA)

  ON Grid 20000W single phase
  1. Solar Cell Panel 300w Poly = 68
  2. Grid Inverter JFY Suntree-20000TL = 1
  ประหยัดไฟต่อเดือน 13,400 บาท
  ประหยัดไฟต่อปี 160,000 บาท
  อัตราคุ้มทุน 4.0 ปี
  อินเวอร์เตอร์ JFY ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้าภูมิภาค (PEA)

 18. ถ้าจะใช้ตู้เย็นหม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้าต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ แบต เท่าไรคะ

  • สมมุติหม้อหุงข้าว 1000 W เครื่องซักผ้า 250 W ครับ

   – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 250 W ชนิด Mono จำนวน 4 แผง

   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 48 V 40 A จำนวน 1 ตัว

   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 2,000 W.

   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 130 Ah 8 ลูก

   • ถ้าเราจะใช้กับแอร์ 9000 บีทียู แล้วก็ หลอดฟลูออเรสเซ้นต์ 32 วัตต์ แล้วก็สแปร์พวกปลั๊ก ไว้เสียบโน๊ตบุ๊คบ้างชาร์ตโทรศัพท์บ้าง หรือเสียบลำโพงตัวเล็กๆ จะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาดเท่าไร แล้วงบที่ต้องใช้ประมาณเท่าไรครับ

    • ผมคำนวณที่เปิดแอร์ประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวันนะครับ ติดตั้งแบบ off grid นะครับ
     – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 W ชนิด Mono จำนวน 4 แผง
     – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 24 V 40 A จำนวน 1 ตัว
     – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 1500 W.
     – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 130 Ah 4 ลูก
     งบประมาณตั้งแต่ห้าหมึ่นบาทขึ้นไปครับ แล้วแต่ยี่ห้อและเกรดของอุปกรณ์ครับ

 19. ได้ความรู้ มากเลยครับ ยากถามว่า ถ้ามีแบตเตอรี่ 12 v 5 ลูก แล้วซื้อแผงโซล่าเชลมาขนาด 250w 24 V แผง
  มันจะมีผลเสียกับระบบ การชาทจ์ รึเปล่าครับ เพราะแบตเตอรี่มัน 12V รึควรเลือก แผ’ยังงัย ครับ

 20. ณ ปัจจุบัน ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า จะคุ้มกว่าใช่ไหมครับ (กรณีที่อยู่ในเมือง ไฟฟ้าเข้าถึง)
  เพราะถ้าใช้ Solar Cell ต้องซื้ออุปกรณ์ยกชุด หลัก(หลาย)หมื่นบาท
  แต่ถ้าอยู่ในป่า หุบเขา ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง คงจำเป็นต้องใช้ Solar Cell
  ไม่ทราบว่าที่กล่าวมา ถูกต้องไหมครับ

  • ถูกต้องครับ แต่บางประเทศเขาสนับสนุนกันจริงจัง ใครติดตั้งโซล่าเซลล์ที่บ้านเอาไปหักภาษีประจำปีได้อีก

  • ต้องการใช้งานกี่ชั่วโมงต่อวันครับ หากใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน แบตเตอรี่ต้อง 80Ah ขึ้นไปครับ และต้องมีเงื่อนไขที่ว่า แดดจัดๆ โดนแผงโซล่าเซลล์ 5 ชั่วโมงต่อวันนะครับ

 21. สวัสดีครับคือผมอยากจะมีโซลา์ใว้ใช้กับปั้นนำ้คับบ่อข้างบ้านลึกประมาณ10mจะสูบนำ้มาเก็บใว้ที่แทงคนำ้ใกล้บา้นตอ้งใช้ปั้มแบบไหนและขนาดโซลาร์เท่าไหร่คับและอยากตอ่ตรงใด้ไหมครับ

 22. สอบถามครับผมมี inverter 1500W 12v แต่ถ้าต้องการใช้ แผงsolar cell ขนาด 300w 24 v โดยต่อผ่าน control charger สามารถใช้ได้เลยไหมครับ..หรือต้องชื้อแผง solar cell ชนิดที่เป็น 12 v เท่านั้น.

 23. สอบถามครับเป็นข้อๆเลยครับ
  1. เครื่องปรับอากาศขนาด12000btuใช้ไฟ, ac ต้องใช้แผงโซล่าขนาด 280 W. กี่แผงครับ. เอาแบบสบายๆแผงไม่เครียดนะครับ
  2. ต้องใช้แบตเตอรี่12 v. กี่แอมป์แปร์กี่ลูกครับ
  3. ต้องใช้ตัวcharger control the เพื่อรับไฟ dc. จากแผงโซล่าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ควรมีค่าขนาดไหน
  4. ตัวinverter. ควรใช้ขนาดกี่แอมป์และใช้กี่ตัว
  5. เราสามารถดึงไฟที่ออกจากinverterไปต่อใช้งานที่ไฟเข้า220v. ของเครื่องปรับอากาศได้เลยนะครับ
  สอบถามเพียงเท่านีครับขอบคุณครับถ้ามีแนะนำเพิ่มเติมกรุณาด้วยครับผมต้องการใช้งานแอร์ช่วงกลางวันนะครับ

  • หากที่ติดตั้งมีไฟใช้อยู่แล้ว ให้ใช้ระบบ ออนกริด เสริมจะดีกว่าครับ ประหยัดคอสแบตเตอรี่ไป
   แต่หากใช้พื้นที่ไม่มีไฟใช้ ผมประมาณว่าใช้เครื่องปรับอากาศ 6 ชั่วโมงต่อวันนะครับ
   ใช้แผง 8 แผงครับ
   คอนโทรลชาร์ท 40A
   อินเวอร์เตอร์ 3500W
   แบตเตอรี่ 125Ah 4 ลูก

 24. ผมมีตู้เย็น5.5คิวหม้อหุงข้าว800วัตตและพัดลมหลอดไฟอีก2หลอดต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ติดตั้งแผงโซล่าเซลฃ์ครับ ขอบคุณครับ

  • มีตู้เย็นชุดนี้เลยครับ
   – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 W ชนิด Mono จำนวน 2 แผง
   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 24 V 20 A จำนวน 1 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 600 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 130 Ah 4 ลูก

 25. ผมจะใช้กับปั๊มอ๊อกซิเยน 40 วัต เพื่อเลี้ยงกุ้งก้ามแเงต้องใช้อะไรบ้างครับ งบประมาณเท่าไหร่ครับ

  • – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 W ชนิด Mono จำนวน 1 แผง
   – เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ 24 V 10 A จำนวน 1 ตัว
   – เครื่องแปลงไฟ Inverter Pure Sine Wave ขนาด 100 W.
   – แบตเตอรี่ Deep Cycle 12 V 150 Ah 1 ลูก
   งบตั้งแต่ 15000-25000 เลยครับ

   • ผมต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าดังนี้ครับ
    ทีวี21 นิ้ว 1เครื่อง 70 วัตต์ ใช้3-4 ช.มพัดลม 14นิ้ว 39 วัตต์ ใช้4-6 ช.มปั้มชัก 1 นิ้ว มอเตอร์ 300วัตต์ ใช้1-2 ช.ม
    หลอดไฟ 4หลอด 3-4ชม และเผื่ออุปกรณ์อื่นๆนิดหน่อย ลองคำนวนให้ผมหน่อยครับ ว่าตรงกับที่ผมคิดหรือเปล่า และมีอุปกรณ์ อะไรบ้างครับ มือใหม่ครับ ขอบคุณครับ

  • อุปกรณ์ประมาณนี้นะครับ
   แผงโซล่าเซลล์ 250W 1 แผง
   แบตเตอรี่ 100Ah 2 ลูก
   คอนโทรลชาร์จ 24v 20A 1 ตัว
   อินเวอรเตอร์ 1500W 24V 1 ตัว

 26. กรณีใช้ปั๊มรDC ปั๊มน้ำ 2,500 ลิตร/ชั่วโมง เปิด 24 ชั่วโมง ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ งบประมาณ และ จัดซื้อได้ที่ไหนครับ
  ขอบคุณครับ

  • ปั้มน้ำเป็นขนาด 24V 3A นะครับ
   แผงโซล่าเซลล์ 250W 1 แผง
   แบตเตอรี่ 100Ah 2 ลูก
   คอนโทรลชาร์จ 24v 20A 1 ตัว
   หาซื้อตามร้านโซล่าเซลล์หรือตามเว็บทั่วไปครับ

 27. พี่คะถ้าเราต้องการขายไฟฟ้าให้ได้เดือนละ 4,000 บาท
  เราต้องลงทุนเท่าไร มีอะไรบ้างที่ต้องใช้นอกจากแผงโซล่า
  #ขอบคุณคะ

  • คิดจากโครงการปีก่อนๆ นะครับ การไฟฟ้ารับซื้อหน่วยละ 6 บาท
   ต้องติด ขนาด 5 kW ครับ ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งปัจจุบันตก kW ละ 35000-60000 บาท แล้วแต่บริษัทที่รับติดตั้งและยี่ห้ออุปกรณ์
   อุปกรณ์นอกจากแผงโซล่าเซลล์ ก็มี On grid inverter ( Grid tie inverter) และก็อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง และทำสัญญากับการไฟฟ้า

 28. สวัสดีครับ อยากรบกวนถาม หากต้องใช้ไฟมี ตู้เชื่อม 300 A สว่านไฟฟ้า เจียรมือ ที่ตัดเหล็ก(ไฟเบอร์) ที่ตัดไม้(เลื่อยวงเดือน) และที่ตัดไม้คล้ายไฟเบอร์ตัดเหล็ก และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน พัดลม ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ ควรจะใช้ที่เก็บไฟหรือแบตเตอรี่ รวมทั้งหมดกี่แอมป์ครับ อยากติดตั้งโซล่าเซล จะต้องใช้แผงโซล่าขนาดเท่าไหร่ครับ ที่จะพอใช้สำหรับแทน ไฟหลวงครับ เพิ่งเริ่มเรียนรู้ งูๆปลาๆครับ
  ขอบพระคุณอย่างสูงล่วงหน้าครับ
  คนแก่บ้านนอกครับ

  • ระบบของท่านน่าจะไม่คุ้มครับ เป็นโรงงานเลยทีเดียว เครื่องเชื่อมเครื่องเดียว ใช้ไฟฟ้าประมาณ 66kW ราคาโซล่าเซลล์ ประมาณ 40,000 ต่อ 1kW นะครับ = 2,640,000 บาทราคานี้เฉพาะเครื่องเชื่อม 300A ตัวเดียว ถ้าหากมีแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลวงอยู่แล้ว แนะนำระบบ ON GRID และ Hybrid solar จะดีกว่าครับ

 29. ผมต้องการโซล่าเซลให้จ่ายไฟกับ
  -เเผ่นเพลเทียร์(4×4cm 12V 6A)
  -พัดลม×2 (ตัวละ12V)
  -ต้องการให้จ่ายไฟได้อย่างคงที่ตลอดทั้งวัน
  ผมต้องใช้อะไรบ้างครับ พวกอินเวอเตอนี่จำเปนมั้ยคับช่วยเเนะนำด้วยครับ

  • หากโหลดที่ใช้เป็น 12V อยู่แล้วก็ไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์อีกครับ ผมประมาณเอานะครับเพราะโหลดที่ให้มาไม่ทราบกำลังไฟฟ้า ใช้โหลด 8 ชั่วโมงต่อวันนะครับ
   1. แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Cell Panel ) ขนาด 100W 12V จำนวน 2 แผง
   2. แบตเตอรี่ ( Battery ) ขนาด 150Ah 12V จำนวน 1 ลูก
   3. เครื่องควบคุม ( Solar Charge Controller ) ขนาด 12V 10A จำนวน 1 ตัว

 30. สอบถามครับ อยากจะใช้ในการปั้มน้ำ เครื่องปั้มขนาดเล็ก ต้องใช้แบบไหนขนาดเท่าไหร่ ถึงจะใช้ได้ตลอด24ชม.คับ รวมแล้วราคาเท่าไหร่หรอครับ ขอบคุณครับ

  • ขนาดกี่วัตต์ครับ ผมประมาณเอาว่า ปั้มขนาด 100W นะครับ
   1. แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Cell Panel ) ขนาด 250W 24V จำนวน 2 แผง
   2. แบตเตอรี่ ( Battery ) ขนาด 200Ah 12V จำนวน 2 ลูก
   3. เครื่องควบคุม ( Solar Charge Controller ) ขนาด 24V 20A จำนวน 1 ตัว
   4. เครื่องแปลงไฟ ( Power Inverter )แนะนำเป็นชนิด pure sine wave ขนาด 200W 24V

 31. รบกวนหน่อยครับพี่ พอดีผมอยากติดปั๊มน้ำ ใช้แผงโซล่าเซลล์ ดูดน้ำขึ้นจากสระเข้าแท้ง แทงสูงประมาณ 2 เมตร เนื้อที่ 2 ไร่ ผมควรใช้แผงประมาณเท่าไหร่ ปั๊มน้ำเท่าไหร่ ตัว charger แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆประมาณเท่าไหร่ครับ

  • ใช้ระบบต่อตรงเลยครับ
   1. แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Cell Panel ) ขนาด 200W จำนวน 2 แผง
   2.ปั้มชัก มอตอร์ DC 24V 1 ตัว
   3.สวิตซ์ลูกลอย 1 ตัว

 32. ขออนุญาตสอบถามคะ มีพื้นที่ 3 งาน ปลูกพืชทำสวนปลูกทุกอย่างที่กินได้ เริ่มปลูกได้ 1 เดือนแล้ว ต่อประปาแล้วแต่ยังไม่ได้ต่อระบบน้ำภายในสวน สวนนี้ไม่มีบ้านจะทำระบบน้ำหยด สนใจใช้โซล่าเซลล์ ควรใช้แผงประมาณเท่าไร ปั๊มน้ำแบบไหนขนาดเท่าไร และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ มีอะไรบ้าง ราคาประมาณเท่าไร ขอบคุณคะ

  • ระบบรดน้ำสวนโซล่าเซลล์ น้ำหยด 1,500 ลิตร/ชั่วโมง (ต่อตรงปั้มทำงานตอนมีแดดเท่านั้น)
   ใช้แผงโซล่าเซลล์ 250W หรือ 300W 2 แผง ราคาอ้างอิง แผง 250 วัตต์ คลิก http://ho.lazada.co.th/SHJtkn แผง 300 วัตต์ คลิก http://ho.lazada.co.th/SHJtl1
   ปั้มชัก DC 24V 500W 1 ตัว
   ลูกลอยไฟฟ้า 1 ตัว ราคาอ้างอิง ลูกลอยไฟฟ้าชนิดสาย คลิก http://ho.lazada.co.th/SHJtkk
   งบประมาณ 25,000-30,000 บาท ไม่รวมถังเก็บน้ำและท่อครับ วิธีการต่อตามรูปเลยครับ (ถังเก็บน้ำประมาณ 2000 ลิตรครับ)
   สวนระบบโซล่าเซลล์ โซล่าปั้มต่อตรง

 33. ผมซื้อโซลาเซลมาหนึงชุด
  แผงโซลา 150 w ชาร์จเจอร์ 12v 10a แบต 120ah
  อินเวอเตอร์ 350 w
  ตอนชาร์จ 2 ชม.แบตเต็ม ใช้แค่ 1 ชม. แบตหมด ทั้งๆที่ใช้หลอดตะเกีียบ 11 w แค่ 5 หลอดเอง
  ที่ผมสงสัยคือ ชาร์จเจอร์เสียหรือเปล่าครับ

  • ผมสังสัยว่าอินเวอร์เตอร์ตัดการทำงานครับ ลองเช็คไฟที่แบตเตอรี่ด้วยครับตอนที่ไฟดับ แนะนำหากเดินสายหลอดไม่ไกลมาก ตัดอินเวอร์เตอร์ออกและใช้หลอด LED12V เอาดีกว่าครับ

 34. สวัสดีครับแอดมิน ขอเรียนถามเพื่อเป็นความรู้ครับ พอดีเมื่อช่วงสายๆวันนี้น้องชายโทรมาถามครับว่า ถ้าหากใช้งานแค่พัดลมเล็ก1ตัว กับไฟฟ้าส่องสว่าง1หลอดขนาด30วัตต์ ติดตั้งที่ไร่ครับ ไม่ทราบอุปกรณ์จะ้องมีอะไรบ้างครับ จะต้องใช้ผแงขนาดกี่ไหน แบ็ตขนาดไหน และเครื่องแปลงไฟขนาดไหนครับ
  ขอบคุณมากครับ

 35. รบกวนสอบถามค่ะพอดีกำลังจะปลูกบ้านพักหลังเล็ก ขนาด 4 x 5 เมตร สนใจติดแพงโซลาเซลค่ะ มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ครบต่องใช้งบเท่าไหร่คะ

 36. รบกวนสอบถามครับ อยากใช้กับหลอดตะเกียบประหยัดไฟ ซัก 9-11W ประมาณ 8 หลอด(ใช้กับไฟรั้วและไฟหน้าบ้าน) ทำงานเฉพาะกลางคืนซัก 18:00 – 06:00 จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ และใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ

  • แนะนำให้ใช้หลอด LED 12V ขนาด 5 W ครับ แล้วเดินระบบเป็น 12V ไม่ต้องใช้ inverter ราคาหลอด 250 บาท x8 = 2000 บาท
   ใช้แผงโซล่าเซลล์ 150W 1 แผง 5790 บาท
   ใช้แบตเตอรี่ 100 Ah 12V 1 ลูก 6000 บาท
   คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ solar charge controller 12/24v 10A 1 ตัว 428 บาท
   สายไฟหากเดินไกลเอาเบอร์ใหญ่ๆ หน่อยครับ
   ราคาประมาณ 15000 บาทครับ
   เช็คราคาของจาก https://goo.gl/1sYZPK

 37. ต้องการติดแผงโซลาเซลเพื่อใช้ในการเกษตรที่สวนค่ะ และก็กับบ้านพักที่สวนต้องใช้โซลาเซลขนาดกี่วัตส์ และกี่โวลล์ดีค่ะ

  • หากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เยอะ แนะนำชุดเล็ก
   ใช้แผงโซล่าเซลล์ 250W 2 แผง 7590 บาท x 2
   ใช้แบตเตอรี่ 100 Ah 12V 2 ลูก 6000 บาท x2
   คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ solar charge controller 12/24v 10A 1 ตัว 428 บาท
   อินเวอร์เตอร์ 500W ราคา 1933 บาท
   เช็คราคาจาก https://goo.gl/1sYZPK

  • ต้องดูเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านครับ มีอะไรบ้าง ตัวละกี่ W ใช้กี่ชั่วโมง ครับ ถึงจำคำนวณให้ได้

 38. บ้านผมใช้แอร์ 12,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง เครื่องทำความเย็นขนาดสำหรับเก็บน้ำแข็งหลอดป้องกันละลายขนาดของตู้1.20X2.50X1.50 ม.จำนวน 3 ตู้ ซึ่งแต่ละตู้มีคอมเพลสเซอร์ตู้ละ 2 ตัว พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้าน ซึ่งอุปกรณ์ส่วนนี้ใช้ไฟ220 โวลต์ และใช้มอเตอร์ขนาด 380 โวลต์ 1.5 HPจำนวน 1 เครื่อง อุปกรณ์ทั้งหมดส่วนใหญ่ใช้ในช่วงเวลากลางคืน ผมต้องการทราบว่าหากจะทำการติดตั้งแผงโซล่าเซล จะต้องใช้ขนาดไหน และงบประมาณเท่าไร และใช้เวลาในการคืนทุนประมาณกี่ปี ปัจจุบันค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ 15,000 บาทครับ ดาดฟ้ามีพื้นที่ขนาด 16X20 ตร.ม. และยังมีพื้นที่รอบบ้านอีกจำนวนมาก

  • แนะนำให้ใช้ระบบ ON GRID ขนานไปกับระบบการไฟฟ้าจะคุ้มกว่าครับ
   เดือนหนึ่งท่านไช้ไฟประมาณ 15000 บาท หรือประมาณ 3000 หน่วยต่อเดือน 100 หน่วยต่อวัน
   จะต้องระบบ on grid 20kW/ชั่วโมง จะใช้เงินลงทุนประมาณ 8 – 8.5 แสนบาท
   จะคืนทุนค่าไฟฟ้าประมาณ 5 ปี
   ต้องไปขออนุญาตขนานไฟฟ้ากับการไฟฟ้าด้วยนะครับ

 39. จะติดชุดโซล่ากระท่อมสวนยางให้พ่อครับ ต้องจัดชุดประมาณไหนครับ tv led 21″ เปิดวันละ 3 ชั่วโมง, ตู้เย็น 6 คิว 1 เครื่อง, หลอดประหยัดไฟ 2 หลอด วันละ 6 ชั่วโมง, พัดลม 12 นิ้ว 1 เครื่อง , ชาร์ตโคมไฟคาดหัว 2 ดวงทุกวัน, ชาร์จโทรศัพท์บางครั้ง รบกวนเแอดมินด้วยครับ ขอบคุณครับ

 40. ผมจะใช้โคมไฟฟ้าถนนled 30 wชิบเดียว โดยใช้แผงโซล่า 100 w 12v ชาร์เจอร์ 10a12v แบตนำ้ 65 ah เปิดใช้ไฟ 10 ชม ได้หรือไม่ หรือต้องแก้ไขอย่างไร? ขอบคุณมากครับ

 41. ถ้าจะใช้โซล่าทำชุดสำรองไฟให้ได้ประมาณ 2-3 ชม. แบบ Off grid inverter สำหรับ
  -เครื่องServer 1 เครื่อง
  -คอมตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง
  -โน็ตบุค 3 เครื่อง
  ตรง ค่า w เครื่องServer ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง น่าจะไม่เกิน 400w ต่อเครื่อง
  และ โน๊ตบุค ดูจากอแดปเตอร์ input 220 1.5A out 19v 4.7A ต่อเครื่อง
  ต้องใช้อะไรบ้าง
  โอกาสใช้คือ แค่ตอนไฟดับเท่านั้น คือ ระบบต้อง run ตลอด 24 ชม. มี ups สำรองไฟอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มระบบให้แน่นอน

 42. รบกวนสอบถามค่ะ
  หากต้องการนำไปใช้ในสวน ซึ่ง จะใช้ หม้อหุงข้าว ตู้เย็น ทีวี พัดลม และปั้มน้ำ ค่ะ ต้องใช้อุปกรณ์อะไรแบบไหนบ้างค่ะ

 43. สอบถามหน่อยครับ
  มีแบตกระบะอยู่หนึ่งลูก
  ต้องใช้แผงขนาดเท่าไหร่ครับ
  ถึงจะชาจเต็มต่อวัน
  คอนโทลชาจเจอร์อบบไหน
  แล้วต้องใช้ตัวแปลงไฟขนาดเท่าไหร่ครับ
  ถึงจะเปิดทีวีได้
  ขอบคุณล่วงหน้านะครับ